ЖАЙГАШЫШЫ
Сөзү
Сүрөт

(1 Тиметей 2:4)

 1. 1. Үлгү алгыбыз келет Кудайдан,

  Тегиз карап бардык адамдарга.

  Каалайт ал куткарууну бүт баарын,

  Келишин самайт чындык жолуна.

  КАЙЫРМА

  Жүзү эмес, жүрөгү,

  Керек адамдын өзү,

  Бөлбөйбүз Кудай сөзүн айтууда.

  Таратып жер-жерлерге,

  Кабар айтып элдерге,

  Үндөйбүз Кудайга дос болууга.

 2. 2. Улутун жерип, четке какпайбыз,

  Карабайбыз адамдын өңүнө.

  Кудайыбыз тандайт адамдарды,

  Карап алардын жан дүйнөсүнө.

  КАЙЫРМА

  Жүзү эмес, жүрөгү,

  Керек адамдын өзү,

  Бөлбөйбүз Кудай сөзүн айтууда.

  Таратып жер-жерлерге,

  Кабар айтып элдерге,

  Үндөйбүз Кудайга дос болууга.

 3. 3. Дүйнөнүн жолун таштагандарды

  Тосуп алат кубанып Жахаба.

  Жар салгыбыз келет биз шаттанып,

  Жакшы кабарды бүт улуттарга.

  КАЙЫРМА

  Жүзү эмес, жүрөгү,

  Керек адамдын өзү,

  Бөлбөйбүз Кудай сөзүн айтууда.

  Таратып жер-жерлерге,

  Кабар айтып элдерге,

  Үндөйбүз Кудайга дос болууга.