ЖАЙГАШЫШЫ
Сөзү
Сүрөт

(Накыл сөздөр 4:23)

 1. 1. Өмүр булагын, жүрөктү,

  Күнөө кылбай сакта.

  Сынайт жүрөктөрүбүздү

  Жараткан Жахаба.

  Адаштырат кээде бизди

  Анткор жүрөгүбүз.

  Башкара билип аны биз

  Түз жолдо жүрөбүз.

 2. 2. Тиленип, бур жүрөгүңдү

  Издөөгө Кудайды.

  Түйшүгүңдү ага тапшыр,

  Даңкта дайым аны.

  Жахабанын сөздөрүнө

  Баш ийүү маанилүү.

  Ага жагууга умтулуп,

  Арна жүрөгүңдү.

 3. 3. Алдырбай жаман ойлорго,

  Сакта жүрөгүңдү.

  Жаңылантып, бекемдесин

  Сени Кудай Сөзү.

  Кудай сүйөт өз кулдарын,

  Шектенбейбиз буга.

  Чын жүрөктөн түбөлүккө

  Сыйынабыз ага.