ЖАЙГАШЫШЫ
Сөзү
Сүрөт

(1 Петир 1:22)

 1. 1. Болсо сүйүү күчтүү, таза,

  Жахабаны кубантабыз.

  Баа жеткис сапат бул — сүйүү,

  Жогору баалайбыз.

  Жалындаса күчтүү сүйүү,

  Жакшы досторду табабыз.

  Сүйүү чын жүрөктөн чыгат,

  Өзүмчүлдүк кылбайт.

  Кыйналып жүргөндөргө

  Кылалы жардам иш жүзүндө.

  Чыныгы дос бололу,

  Башкаларды ойлойлу.

  Кудайды Иса туураган,

  Зор сүйүүсүн чагылдырган.

  Түрткү берет баарыбызга

  Дайым жумшак болууга,

  Сүйүүнү арттырууга.