ШАБУЛ Дөөттү колго түшүрүүгө кайра аракет жасайт. Ал 3000дей мыкты жоокерин алып, аны издеп чыгат. Дөөт бул тууралуу укканда Шабулдун өз адамдары менен кайсы жерге түнөй турганын билип келүүгө тыңчыларын жиберет. Анан эки жоокеринен: «Шабулдун кошуунуна мени менен кимиңер барасыңар?» — деп сурайт.

Дөөт Шабул падышага кыйкырып жатат

«Мен барам»,— дейт Абышай. Ал Дөөттүн Серуя деген эжесинин уулу болчу. Шабул адамдары менен уктап жатканда, экөө кошуунга сойлоп киришет да, анын баш жагындагы найза менен суу куюлуучу идишин алышат. Баары катуу уктап калгандыктан, аларды эч ким көрбөйт да, укпайт.

Дөөт менен Абышайды карасаң. Алар кошуундан кетип, тоонун чокусуна чыгышат. Анан Дөөт Ысрайылдын аскер башчысына: «Абенер, эмне үчүн мырзаңды жакшы кайтарбайсың? Баш жагында турган найзасы менен идиши кана?» — деп кыйкырат.

Шабул ойгонуп кетет. Ал Дөөттүн үнүн таанып: «Бул сенсиңби, Дөөт?» — деп сурайт. Кийинки беттен Шабул менен Абенердин сүрөтүн көрдүңбү?

Дөөт Шабулга: «Ооба, падышам»,— деп жооп кайтарат. Анан: «Мени эмне үчүн колго түшүргүң келип жатат? Мен эмне жамандык кылдым? Мырзам, мына найзаң. Жигиттериң келип, алып кетсин»,— деп айтат.

Шабыл падыша менен Абенер

«Ооба, менин кылганым туура эмес. Мен акылсыз иш кылып жатам»,— дейт Шабул. Анан Дөөт өз жолу менен кетет, Шабул болсо үйүнө кайтат. Дөөт: «Акыры бир күнү Шабул мени өлтүрөт. Андан көрө Пелишти жерине качып кетейин»,— деп ойлонот. Ошентип, ал жакка кетет. Дөөт өзүн пелиштиликтердин тарабына өткөндөй кылып көрсөтүп, аларды ишендирип коёт.

Бир аз убакыт өткөндөн кийин пелиштиликтер ысрайыл элине каршы согушка чыгат. Ал согушта Шабул да, Жонатан да өлөт. Дөөт буга аябай кайгырып, аларды жоктоп ыр чыгарат. Ал: «Бир боорум Жонатан, сен үчүн аза күтөм. Сен мен үчүн абдан кымбат элең»,— деп ыйлайт.

Андан кийин Дөөт Ысрайылдагы Хеброн шаарына кайтып келет. Ал жакта анын падыша болушун каалагандар менен Шабулдун Ишпошет аттуу уулун падыша кылгысы келгендердин ортосунда согуш жүрөт. Дөөттүн адамдары жеңип чыгып, ал отуз жашында такка отурат. Дөөт Хеброндо жети жарым жыл башкарат. Ал жерден анын Амнон, Абышалом жана Адония деген уулдары төрөлөт.

Бир канча убакыт өткөн соң, Дөөт адамдары менен Иерусалим деген кооз шаарды басып алууга чыгат. Ал согушта Дөөттүн Серуя деген эжесинин дагы бир уулу — Жойап — жетекчилик кылат. Ошон үчүн Дөөт аны кийин аскер башчысы кылып дайындайт. Эми Дөөт падышалыгын Иерусалимде жүргүзөт.

1 Шемуел 26:1—25; 27:1—7; 31:1—6; 2 Шемуел 1:26; 3:1—21; 5:1—10; 1 Жылнаама 11:1—9.Суроолор

 • Шабул адамдары менен уктап жатканда, Дөөт менен Абышай эмне кылган?
 • Дөөт Шабулга кандай суроолорду берген?
 • Андан кийин Дөөт каякка кеткен?
 • Дөөт эмнеге аябай кайгырып, ыр жазган?
 • Канча жашында Дөөт Хеброндо такка отурган жана анын айрым уулдарынын аттары ким болгон?
 • Кийинчерээк Дөөт падышалыгын каякта жүргүзгөн?

Кошумча суроолор

 • Оку: 1 Шемуел 26:1—25.

  Дөөттүн 1 Шемуел 26:11деги сөздөрүнөн анын теократиялык тартипке карата кандай көзкарашта болгону көрүнүп турат? (Заб. 36:7; Рим. 13:2)

  Чын жүрөктөн кылган жакшылыгыбыз бааланбай калганда, Дөөттүн 1 Шемуел 26:23төгү сөздөрү туура маанайды сактоого кандайча жардам берет? (1 Пад. 8:32; Заб. 17:21)

 • Оку: 2 Шемуел 1:26.

  Канткенде Ыйсанын жолдоочулары, Дөөт менен Жонатанга окшоп, бири-бирине карата ынталуу сүйүү өрчүтө алышат? (1 Пет. 4:8; Кол. 3:14; 1 Жкн. 4:12)

 • Оку: 2 Шемуел 5:1—10.

  Дөөт канча жыл падыша болгон жана анын башкаруу мезгили кандайча бөлүнөт? (2 Шем. 5:4, 5)

  Дөөттүн зоболосун ким көтөргөн жана бул бизге эмнени эстен чыгарбоого жардам берет? (2 Шем. 5:10; 1 Шем. 16:13; 1 Кор. 1:31; Флп. 4:13)