БАЙЫРКЫ убакта жашаган эң күчтүү адамды билесиңби? Ал — башкаруучу Шимшон. Ага күчтү Жахаба берген. Жахаба анын апасына: «Жакында уулдуу болосуң. Ал ысрайылды пелиштиликтерден куткарат»,— деген.

Шимшон арстан менен кармашууда

Пелиштиликтер — Канаан жеринде жашаган аскери көп жаман эл. Алар ысрайылдыктарга кысым көрсөтүшөт. Бир күнү Шимшон пелишти эли жашаган жакка баратканда, алдынан чоң арстан чыгат. Колунда эч кандай куралы жок болсо да, Шимшон аны өлтүрүп салат. Ал жүздөгөн жаман пелиштиликтерди да өлтүрөт.

Кийинчерээк Шимшон Делила деген аялды жакшы көрүп калат. Пелишти элинин башчылары Делилага: «Шимшондун күчүнүн сыры эмнеде экенин билип берсең, ар бирибиз 1100 күмүш дилде беребиз»,— деп убада кылышат. Ал акчаны алгысы келет. Шимшондун да, Кудайдын элинин да чыныгы досу болбогондуктан Делила андан зор күчүнүн сыры эмнеде экенин күн сайын сурай берет.

Делила жана Шимшон

Акыры, аны билип алат. Шимшон: «Менин чачым бир да жолу алына элек. Төрөлгөнүмдөн тартып эле, Кудай мени өзгөчө кызматчы, назир кылып тандаган. Эгерде менин чачымды алып салса, күчүмдөн ажырап калам»,— деп айтып коёт.

Муну билгенден кийин Делила Шимшонду тизесине жаткырып уктатат. Анан чачын кыркыш үчүн киши чакырат. Шимшон ойгонгондо күчүнөн ажырап калган болот. Ошондо пелиштиликтер келип аны туткундап кетишет. Эки көзүн оюп, өзүн кул кылышат.

Шимшон тирөөчтөрдү кулатууда

Күндөрдүн биринде пелиштиликтер өздөрүнүн кудайы Дагонго арнап майрам уюштурушат. Анан Шимшонду шылдың кылыш үчүн зындандан алып келишет. Ал кезде чачы өсүп калган эле. Өзүн жетелеп келген балага ал: «Имарат орнотулган тирөөчтөрдү карматчы, сыйпалап көрөйүн»,— дейт. Жахабадан күч сурап тиленген соң, Шимшон тирөөчтөргө таянып: «Пелиштиликтер менен бирге өлөйүн»,— деп катуу кыйкырат. Бул майрамга 3000 пелиштилик келген эле. Шимшон тирөөчтөрдү түрткөндө, имарат кулап, алардын баары өлөт.

Башкаруучулар 13—16-бөлүмдөр.Суроолор

 • Байыркы убакта жашаган эң күчтүү адамдын аты ким жана ага күчтү ким берген?
 • Сүрөттөн көрүп турганыңдай, Шимшон чоң арстанды эмне кылат?
 • Шимшон Делилага кайсы сырын айтып койгон жана кандайча бул анын пелиштиликтерге кул болушуна алып келген?
 • Шимшон өзү өлгөн күнү кантип 3000 пелиштиликти өлтүрөт?

Кошумча суроолор

 • Оку: Башкаруучулар 13:1—14.

  Манойах менен аялы ата-энелерге балдарды тарбиялоо жагынан кандай үлгү калтырышкан? (Башк. 13:8; Заб. 126:3; Эф 6:4)

 • Оку: Башкаруучулар 14:5—9 жана 15:9—16.

  Шимшондун арстанды өлтүргөнү, жаңы жиптерди үзүп салганы жана эшектин жаак сөөгү менен 1000 адамды өлтүргөнү жөнүндөгү билдирүүлөрдөн Жахабанын ыйык руху тууралуу эмнени билүүгө болот?

  Ыйык рух бизге кантип жардам берет? (Башк. 14:6; 15:14; Зах. 4:6; Элч. 4:31)

 • Оку: Башкаруучулар 16:18—31.

  Жаман чөйрө Шимшонго кандай таасир эткен жана мындан кандай сабак алсак болот? (Башк. 16:18, 19; 1 Кор. 15:33)