Асман менен жер кайдан пайда болгон? Күн, ай, жылдыздар жана жердеги көптөгөн башка нерселерчи? Ыйык Китепте булардын бардыгын Кудай жараткан деп айтылат. Андыктан бул китеп жаратуу жөнүндөгү ыйык китептик аңгемелер менен башталат. Адегенде Кудай өзүнө окшогон рухий жаратууларды жаратканын билебиз. Алар периштелер деп аталат. Ал эми жер биз, адамдар, үчүн жаратылган. Кудай алгачкы эркек менен аялды, Адам менен Обону, жаратып, аларды кооз бакка жайгаштырган. Бирок алар Кудайдын тилин албай коюп, жашоо укугунан айрылып калышкан.

Адам жаралгандан дүйнөлүк Топон сууга чейин 1656 жыл өтөт. Ал убакыт аралыгында көптөгөн жаман жаратуулар жашаган. Асманда көзгө көрүнбөгөн каардуу рухий жаратуулар — Шайтан менен анын жин-перилери, ал эми жерде Кабыл жана ага окшогон көптөгөн жаман кишилер жашаган. Ал адамдардын айрымдары укмуштуудай күчтүү болушкан. Бирок жерде Абыл, Энох жана Нух деген жакшы адамдар да жашаган. БИРИНЧИ бөлүктөн ушул адамдар жана алар менен болгон окуялар тууралуу окуйбуз.

Эйден багындагы жаныбарлар