ДАНИЕЛ ПАЙГАМБАР Иса төрөлгөндөн 500 жылдан ашык убакыт мурун жашаган. Жахаба ага Исанын ыйык рух менен майланып, Машаяк боло турган убагын ачып берген. Даниелге: «Билип, түшүнүп ал: Иерусалимди калыбына келтирүүгө, кайра курууга буйрук берилгенден Машаяк Жол башчы  келгенге чейин жети жума жана алтымыш эки жума өтөт»,— деп айтылган (Даниел 9:25).

Машаяктын келер маалын аныктоо үчүн бул аятта айтылып кеткен мезгилдин качан башталганын билип алуу зарыл. Пайгамбарлыкта айтылгандай, ал мезгил «Иерусалимди калыбына келтирүүгө... буйрук берилгенде» башталмак. Ал буйрук качан чыккан? Некемия китебине ылайык, «Артакшашта падышанын башкаруусунун жыйырманчы жылында» (Некемия 2:1, 5—8). Тарыхчылардын айтымында, Артакшашта б. з. ч. 475-жылы бийлик кыла баштаган. Ошондуктан анын башкаруусунун 20-жылы б. з. ч. 455-жылга туш келет.  Демек, Даниелдин пайгамбарлыгында айтылып кеткен мезгил б. з. ч. 455-жылы башталган.

Даниел «Машаяк Жол башчы келгенге чейин» канча убакыт өтөрүн да айткан. Пайгамбарлыкта «жети жума жана алтымыш эки жума», бардыгы биригип 69 жума жөнүндө сөз жүрөт. Бул канча убакты билдирген? Ыйык Китептин айрым котормолорунан көрүнүп тургандай, бул жерде жети күндөн эмес, жети жылдан турган жума тууралуу айтылууда. Демек, ар бир жума жети жылды билдирет. Жылдык жума же жети жылды камтыган мезгил аралыгы тууралуу түшүнүк байыркы жүйүттөрдө кеңири таралган болчу. Мисалы, алар ар бир жетинчи күндү ишемби күн катары белгилешкендей эле, ар бир жетинчи жылды ишемби жыл катары белгилешчү (Чыгуу 23:10, 11). Ошондуктан пайгамбарлыкта айтылган 69 жуманын ар бири 7 жылдан турган. Башкача айтканда, 69 жума 483 жылды түзгөн.

Эми эсептеп көрөлү. Эгерде б. з. ч. 455-жылдан бери карай 483 жылды санасак, б. з. 29-жылына келебиз. Так ошол жылы Иса чөмүлүп, Машаяк болгон! * (Лука 3:1, 2, 21, 22). Ошентип, Ыйык Китептеги пайгамбарлык так аткарылган. Бул ишенимибизди кандай гана бекемдейт!

^ 2-абз. Б. з. ч. 455-жылдан б. з. ч. 1-жылга чейин 454 жыл өткөн. Б. з. ч. 1-жылдан б. з. 1-жылына чейин бир жыл өткөн (нөлүнчү жыл болгон эмес). Ал эми б. з. 1-жылынан б. з. 29-жылына чейин 28 жыл өткөн. Бул үч сандын суммасы (454+1+28) 483 жылга барабар. Иса б. з. 33-жылы, башкача айтканда, 70-жылдык жумада өлүм жазасына тартылган (Даниел 9:24, 26). «Даниелдин пайгамбарлыгына көңүл бургула!» деген (ор.) китептин 11-бөлүмүн жана «Жазманы түшүнүү» (англ.) эмгегинин 2-томунун 899—901-беттерин кара. Бул эки адабият тең Жахабанын Күбөлөрү тарабынан чыгарылган.