Жакып, Петир, Жакан жана Жүйүттөр ишенимдештерине кайраттандырарлык каттарды жазышкан

ЖАКЫП менен Жүйүт Исанын уялаш бир туугандары болгон. Ал эми Петир менен Жакан Исанын элчилеринен болушкан. Грек Жазмаларындагы каттардын жетөөсүн ушул төртөө жазган. Алардын жазган каттары өздөрүнүн ысымдары менен аталган. Ыйык рух менен жазылган ошол каттардагы кеңештер Исанын жолдоочуларына Кудайга берилгендигин сактап, анын Падышалыгын жактоого жардам берүү максатында жазылган.

Ишенимди иш жүзүндө көрсөтүү. Кудайга ишенем деп айтып коюу эле жетишсиз. Кудайга чындап ишенген киши ишенимин иштер менен көрсөтөт. Жакып: «Ишсиз ишеним... өлүк»,— деп жазган (Жакып 2:26). Эгер адам башына кыйынчылык түшкөндө ишенимге жараша иш кылса, туруктуулукка үйрөнөт. Андыктан ал кыйынчылыктарды көтөрүп кетүү үчүн Кудайдын берерине эч шектенбестен андан акылмандык сурашы керек. Туруктуулук болсо Жахабанын жактыруусуна ээ кылат (Жакып 1:2—6, 12). Жахаба Кудай ишенимге жараша иш кылып актыгын сактагандарды кур калтырбайт. Жакып бул туурасында: «Кудайга жакындагыла, ошондо ал силерге жакындайт»,— деп жазган (Жакып 4:8).

Исанын жолдоочусу азгырыктарга алдырып, адеп-ахлаксыздыкка барбашы үчүн, анын ишеними күчтүү болуш керек. Ишенимдештери бузуктукка малынган адамдардын арасында жашагандыктан, Жүйүт аларды «ишеним үчүн тырышып күрөшүүгө үндөөнү зарыл деп тапкан» (Жүйүт 3).

Адептүү жүрүм-турум. Жахаба кызматчыларынын ыйык болушун, башкача айтканда, бардык жагынан таза болушун талап кылат. Элчи Петир: «Силер да бардык жагынан ыйык болгула. Себеби Ыйык Жазмада: „Ыйык болгула, анткени мен [Жахаба] ыйыкмын“,— деп жазылган»,— деп айткан (1 Петир 1:15, 16). Буга байланыштуу Иса эң сонун үлгү калтырган. Ыйык Жазмада: «Машаяк да силер үчүн азап тартып, анын изи менен так жүрүшүңөр үчүн, силерге үлгү калтырган»,— деп жазылган (1 Петир 2:21). Ошондуктан Исанын жолдоочулары Кудайдын талаптары менен жашагандыктан кыйынчылыктарга кабылышса да, абийирлерин таза сакташат (1 Петир 3:16, 17). Петир ишенимдештерин Кудайдын сот күнүн жана «адилдик өкүм сүрө турган» жаңы заманды күтүп жатып, Кудайга болгон берилгендигин таза жүрүм-туруму жана иштери менен көрсөтүүгө чакырган (2 Петир 3:11—13).

«Кудайга жакындагыла, ошондо ал силерге жакындайт» (Жакып 4:8).

Кудайды жана жакындарыбызды сүйүү. Элчи Жакан: «Кудай — сүйүү»,— деп жазган. Ошондой эле Кудай биздин «күнөөлөрүбүздү жууй» турган курмандык катары Исаны жиберүү менен сүйүүсүн көрсөткөндүгүн баса белгилеген. Бул бизге кандай таасир этиши керек? Бул суроого Жакан мындай деп жооп берет: «Сүйүктүү биртуугандарым, эгер Кудай бизге ушундай сүйүү көрсөткөн болсо, анда биз да бири-бирибизди сүйүүгө милдеттүүбүз» (1 Жакан 4:8—11). Ишенимдештерибизге сүйүү көрсөтүүнүн бир жолу — меймандос болуу (3 Жакан 5—8).

Ал эми Кудайды сүйөрүбүздү кантип көрсөтө алабыз? Жакан: «Кудайды сүйүү — бул анын осуяттарын аткаруу. Анын осуяттарын аткаруу оор эмес»,— деп жазган (1 Жакан 5:3; 2 Жакан 6). Ооба, Кудайдын осуяттарын аткаргандар түбөлүк жашап, Кудайдын сүйүүсүнөн айрылбаарына шектенбесе болот (Жүйүт 21).

Жакып жана 1, 2 Петир, ошондой эле 1, 2, 3 Жакан жана Жүйүт китептерине негизделди.