Кудайдын Кудуреттүү, Жараткан, Теңир деген сыяктуу көптөгөн наамдары бар (Аюп 34:12; Нас. 12:1; Дан. 2:47). Бирок анын ысмы барбы?