ЖАКАН 1:29—51

  • ИСА МАШАЯКТЫН АЛГАЧКЫ ШАКИРТТЕРИ

Чөлдө 40 күн болгондон кийин Галилеяга кайтардан мурун Иса Машаяк Чөмүлдүрүүчү Жаканга барат. Жакан өзүн көздөй келаткан Машаякты көргөндө жанында тургандарга: «Мына, Кудайдын Козусу! Ал бул дүйнөнү күнөөдөн арылтат. „Артымда келаткан бирөө менин алдыма чыкты, анткени ал мага чейин эле болгон“»,— дейт (Жакан 1:29, 30). Жакан Иса Машаяктан бир аз улуу болсо да, анын мурун эле асманда периште катары жашаганын билген.

Бир нече жума мурун Иса чөмүлгөнү келгенде, кыязы, Жакан анын Машаяк экенине көзү жете элек болчу. Ал: «Мен аны таанычу эмесмин. Бирок ал ысрайыл элине таанылышы үчүн, сууга чөмүлдүргөнү келдим»,— деген (Жакан 1:31).

Иса Машаякты чөмүлтүп жатканда эмне болгонун Чөмүлдүрүүчү Жакан мындайча баяндап берген: «Ыйык рухтун асмандан көгүчкөндөй болуп түшүп, ага конгонун көрдүм. Мен аны таанычу эмесмин. Бирок мени элди сууга чөмүлдүрүүгө жибергендин өзү: „Ыйык рухтун асмандан түшүп, кимге конгонун көрсөң, ыйык рух менен чөмүлдүрүүчү — ошол“,— деп айткан. Мен муну көрүп, анын Кудайдын Уулу экенин күбөлөндүрдүм» (Жакан 1:32—34).

Жакан эртеси 2 шакирти менен турганда Иса Машаяктын келатканын көрүп, кайрадан: «Мына, Кудайдын Козусу!» — дейт (Жакан 1:36). Ошондон кийин Чөмүлдүрүүчү Жакандын 2 шакирти Иса Машаяктын артынан жөнөйт. Алардын бири — Андрес, экинчиси болсо ушул окуяны жазган Жакан болсо керек. Жакан, кыязы, Иса Машаяктын бөлөсү болгон. Анын энеси Саломе, Зебедейдин аялы, Мариямдын бир тууганы болгон көрүнөт.

Иса Машаяк аны ээрчип бараткан Андрес менен Жаканга бурулуп: «Эмнени издеп жүрөсүңөр?» — дейт.

Алар болсо: «Рабби, кайсы жерде турасың?» — деп сурашат.

«Жүргүлө, өзүңөр барып көргүлө»,— деп жооп берет Иса пайгамбар (Жакан 1:37—39).

Түштөн кийинки саат төрттүн тегереги. Андрес менен Жакан ошол күнү кечке Иса Машаяктын жанында болушту. Андрес ушунчалык таасирленгендиктен Петир деп да атап коюшкан Симон деген бир тууганын издеп таап, ага: «Биз Машаякты таптык»,— дейт (Жакан 1:41). Анан аны Иса Машаякка ээрчитип келет. Кийинчерээк Жакан да бир тууганы Жакыпты таап, Иса Машаякка ээрчитип келген көрүнөт. Бирок Жакан өзүнө тийиштүү болгон ушул маалыматты жазган эмес.

Эртеси Иса Машаяк Бетсаидада жашаган Филипке жолугат. Бетсаида Галилея деңизинин түндүгүндө жайгашкан. Андрес менен Петир да ошол жактан. Иса Машаяк Филипти: «Менин жолдоочум бол»,— деп чакырат (Жакан 1:43).

Филип болсо Барталамей деген да аты бар Натанаелди таап: «Биз Мусанын Мыйзамында жана пайгамбарлардын жазууларында айтылган кишини — Жусуптун уулу назареттик Исаны — таптык»,— деп айтат. Бирок Натанаел анча ишене бербей: «Назареттен жакшы бир нерсе чыкмак беле?» — деп коёт.

Филип болсо ага: «Жүр, өзүң көр»,— деп айтат. Алар Иса пайгамбарды көздөй баратканда, пайгамбар Натанаелди көрүп: «Куулугу жок, накта ысрайылдык мына ушул»,— дейт.

Натанаел андан: «Сен мени кайдан билесиң?» — деп сурайт.

Иса Машаяк: «Филип сени чакыра электе, мен сени анжир дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм»,— деп жооп берет.

Буга таң калган Натанаел: «Устат, сен Кудайдын Уулусуң, Ысрайылдын Падышасысың»,— дейт.

Иса пайгамбар ага: «Сени анжир дарагынын түбүнөн көргөнүмдү айтканым үчүн эле ишенип калдыңбы? Мындан да көп нерселерди көрөсүң»,— деп айтат. Анан: «Силерге чындыкты айтып коёюн, асмандын ачылганын жана Кудайдын периштелеринин ал жакка көтөрүлүп, кайра адам Уулуна түшүп жатканын көрөсүңөр»,— деп кошумчалайт (Жакан 1:45—51).

Ошондон көп өтпөй эле Иса Машаяк тандап алган шакирттерин ээрчитип, Иордан өрөөнүнөн Галилеяга жөнөп кетет.