МАТАЙ 8:19—22; ЛУКА 9:51—62; ЖАКАН 7:2—10

  • ИСА ПАЙГАМБАРДЫН ИНИЛЕРИ АГА ИШЕНИШПЕЙТ

  • ПАДЫШАЛЫКТЫН ИШИН АТКАРУУ КАНЧАЛЫК МААНИЛҮҮ?

Машаяк бир канча убакыт бою Галилеяда гана кабар айткан. Галилеялыктар Жүйүт жериндегилерге караганда кабарды жакшы угушкан. Машаяк Ишембиде бир кишини айыктыргандан тартып, «жүйүттөр [аны] өлтүргөнгө ого бетер аракет кыла баштаган» болчу (Жакан 5:18; 7:1).

Б.з. 32-жылы. Күз айлары. Алачык майрамына аз калды. Бул майрам, адатта, 7 күнгө созулат. Сегизинчи күнү эл салтанаттуу жыйынга чогулчу. Ал майрам түшүм жыйноо маалынын бүткөнүн билдирчү. Эл кубанып-шаттанып, Кудайга ыраазычылык билдире турган.

Исанын инилери: Жакып, Симон, Жусуп жана Жүйүт агасына: «Бул жерден чыгып, Жүйүт жерине бар»,— дешет. Жүйүттөр диний майрамдарды өткөрүш үчүн Иерусалимге барчу. Жылына үч жолу өткөрүлгөн чоң майрамдарда эл шаарга батпай кетчү. Машаяктын инилери: «Элге таанымал болгусу келген адам бир да ишин жашыруун жасабайт. Ушундай иштерди кылып жаткан соң, өзүңдү дүйнөгө тааныт да»,— дешет (Жакан 7:3, 4).

Чынында, алар агасынын Машаяк экенине «ишенишчү эмес». Бирок анын майрамда керемет көрсөтүшүн каалашкан. Мунун арты жаман болуп бүтөрүн баамдаган пайгамбар: «Дүйнөнүн силерди жек көрүшүнө эч кандай себеп жок, мени болсо жек көрөт, анткени мен анын иштеринин жаман экенин күбөлөндүрүп жатам. Силер майрамга бара бергиле. Мен азырынча барбайм, себеби убагым келе элек»,— деп айтат (Жакан 7:5—8).

Арадан бир нече күн өтөт. Инилери майрамга эл менен кошо кетишет. Шакирттерин ээрчиткен пайгамбар жолго жашыруун чыгат. Эл, адатта, Иерусалимге Иордан дарыясын бойлой жол жүрчү. Ал эми Устаты менен шакирттери Самария аркылуу түз, кыска жол менен барышат. Жолдон самариялыктардын жерине түнөгөнгө туура келгендиктен, ал бир нече элчисин үй-жай тапканга алдыга жиберет. Самариянын эли Машаяктын Иерусалимге жүйүттөрдүн майрамына баратканын укканда, ага түнөк жай бермек турсун, үйгө кир дегенге да жарабайт. Буга кыжырданган Жакып менен Жакан: «Мырзам, асмандан от түшүп, буларды жалмап кетсин деп айталыбы?» — дешет (Лука 9:54). Бирок Устаты мындай нерсе ойго да келбеши керектигин айтып, тыюу салат. Ошентип, алар жолун улашат.

Жолдон бир китепчи: «Устат, сен каякка барсаң, мен да ошол жакка барам»,— дейт. Иса пайгамбар ага: «Түлкүлөрдүн ийини, көктө учкан канаттуулардын уясы бар, ал эми адам Уулунун баш калкалаар жайы жок»,— деп айтат (Матай 8:19, 20). Ал, ким анын жолдоочусу болсо, азап чегүүгө даяр болушу керектигин айткан. Китепчиге Машаяктын жолун жолдоого өтө текебер болгону тоскоолдук кылган көрүнөт. Андыктан: «Машаяктын жолун жолдоого канчалык чечкиндүүмүн?» — деп ойлонуп көрсөк болот.

Жолдон Иса пайгамбар дагы бир кишиге: «Менин жолдоочум бол»,— дейт. Ал: «Адегенде үйүмө барып, атамды коюп келүүгө уруксат бер»,— дейт. Бирок анын жагдайын айкын түшүнгөн пайгамбар: «Өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү койсун. Сен болсо барып, бардык жерде Кудайдын Падышалыгы жөнүндө жарыяла»,— дейт (Лука 9:59, 60). Анын атасынын көзү тирүү болгону шексиз. Эгер каза болуп калган болсо, ал пайгамбар менен сүйлөшүп турбайт болчу. Кыскасы, ал Падышалыкты биринчи орунга коюуга даяр эмес эле.

Анан дагы бир киши Машаякка: «Мырзам, мен сенин артыңдан ээрчийм. Бирок адегенде үйдөгүлөрүм менен коштошуп келүүгө уруксат бер»,— деп айтат. Машаяк ага: «Сокону кармап баратып артын карай берген адам Кудайдын Падышалыгына жарабайт»,— деп жооп берет (Лука 9:61, 62).

Иса Машаяктын жолун жолдогусу келгендер бүт көңүлүн Падышалыктын ишин аткарууга топтошу керек. Соко кармап бараткан киши алдын түз карабаса, бороздун кыйшык болуп калары турган иш. Ооба, соко салып жатып артын карай берген кишинин иши арбыбайт. Анын сыңарындай, ким Шайтандын дүйнөсүндө артка кылчактай берсе, өмүр жолунан чыгып калышы мүмкүн.