МАТАЙ 17:14—20; МАРК 9:14—29; ЛУКА 9:37—43

  • ЖИН БИЙЛЕП АЛГАН БАЛАНЫ АЙЫКТЫРЫШ ҮЧҮН КҮЧТҮҮ ИШЕНИМ ТАЛАП КЫЛЫНАТ

Машаяк тоодон Петир, Жакып, Жакандар менен түшүп келатканда, аларды кыжы-кужу түшкөн калың эл тосуп чыгат. Көрсө, китепчилер шакирттерди тегеректеп алып, шылдыңдап жатышыптыр. Иса Машаякты көрүп сүйүнүп кеткен эл аны көздөй чуркайт. Пайгамбар: «Тигилер менен эмне тууралуу талашып жатасыңар?» — деп сурайт (Марк 9:16).

Ошондо бир киши: «Устат, мен сага баламды алып келген элем. Анткени анын ичине кишини дудук кылуучу жин кирип алган. Жин аны кайсы жерден кыйнабасын, жерге көтөрүп чабат. Баламдын оозунан көбүк чыгып, тишин кычыратып, алсырап жатып калат. Шакирттериңден сурансам, жинди кууп чыгара албай коюшту»,— деп жооп берет (Марк 9:17, 18).

Китепчилер шакирттерди, баланы айыктыра албай койгону үчүн, шылдыңдап, басынтышса керек. Иса пайгамбар жүрөгү сыздап турган атага жооп бербестен, элге: «Оо, ишеними жок бузулган муун, качанга чейин силер менен болушум керек? Силерге дагы канча чыдашым керек?» — дейт. Олуттуу айтылган бул сөздөрдүн Устаты жокто шакирттерин шылдыңдап жаткан китепчилерге тиешелүү болгону шексиз. Андан соң пайгамбар кайгыга батып турган кишиге: «Баланы мага алып келгиле»,— деп айтат (Матай 17:17).

Баланы алып келатышканда, ичиндеги жин баланы жерге көтөрүп чаап, дене боюн карыштырат. Баланын оозунан көбүк чыгып, ооналактап жатып калат. Пайгамбар: «Качантан бери ушинтет?» — деп сурайт. Атасы: «Бала чагынан бери. Жин баламды өлтүрүш үчүн далай жолу отко да, сууга да таштады. Эгер колуңан келсе, бизге боор ооруп, жардам бере көр»,— деп жалбарат (Марк 9:21, 22).

Бечара кишинин айласы алты кетип турган эле. Анткени шакирттер баланы айыктыра албай койгон болчу. Жалооруй карап турган кишиге пайгамбар: «„Эгер колуңан келсе“,— дейсиңби? Ишенген адам үчүн ишке ашпас эч нерсе жок»,— деп айтат. Баланын атасы ошол замат: «Ишенем! Ишенимимди дагы бекемдей көр!» — деп кыйкырып жиберет (Марк 9:23, 24).

Ошондо Иса пайгамбар элдин аны көздөй чуркап келе жатканын көрөт. Анан алардын көзүнчө: «Кишини дудук жана дүлөй кылган жин, сага буйрук кылам, мындан чыгып кет да, экинчи кирбе»,— деп тыюу салат. Жин кыйкырып, баланы катуу калтыратат да, чыгып кетет. Бала өлүктөй болуп жатып калгандыктан, элдин көбү: «Өлүп калды!» — дейт (Марк 9:25, 26). Бирок Иса пайгамбар аны колунан тартып тургузганда, «бала ошол замат айыгып калат» (Матай 17:18). Муну көргөн эл аң-таң болот.

Мурунураак Машаяк шакирттерин кабар айтууга жөнөтүп жатканда аларга жиндерди кууп чыгарууга бийлик берген болчу. Эл тарап, пайгамбар үйгө киргенде, эч ким жокто шакирттери: «Эмне үчүн биз жанагы жинди кууп чыгара албай койдук?» — деп сурашат. Устаты мунун себеби алардын ишениминин аздыгында экенин түшүндүрүп: «Андай жиндерди тиленүү менен гана кууп чыгарууга болот»,— дейт (Марк 9:28, 29). Баладан жинди кууп чыгарыш үчүн шакирттер күчтүү ишенимге ээ болушу жана Кудайдан күч сурап тилениши керек болчу.

Акырында Иса Машаяк сөзүн: «Силерге айтып коёюн, эгер сары кычы данындай эле ишенимге ээ болуп, бул тоого: „Бул жерден тиги жерге жыл“,— десеңер, ал жылат. Ошентип, силер кыла албаган эч нерсе болбойт»,— деп корутундулайт (Матай 17:20). Ооба, ишенимибиздин күчтүү болушу кандай гана маанилүү!

Жахабага кызмат кылууда ийгиликке жетүүгө тоскоолдук кылган ар кандай кыйынчылыктар, сыноолор ордунан былк этпеген тоодой сезилиши мүмкүн. Бирок күчтүү ишеним өрчүтө берсек, опол тоодой көрүнгөн тоскоолдуктарды да, кыйынчылыктарды да жеңе алабыз.