БУЛ китепте төңкөрүшкө, диний кастыкка, диний жетекчилердин тукуругу менен салынган, 25 жылга созулган тыюуга карабай чындык жолунда бекем турган Кудайдын кызматчыларынын жүрөк толкутарлык окуялары баяндалат. Ошондой эле коммунисттер өлтүрүүнү көздөгөн адамдардын аты-жөнү жазылган тизмеге кирип калган бир тууган жана мурда кылмыштуу топтун башчысы болуп, кийин Жахабанын Күбөсү болгон киши жөнүндө айтылат. Ынак курбулардан болгон жана эже-сиңди экенин кийин билген кулагы укпаган эки кыз жөнүндө да жазылат. Андан тышкары, басымдуу бөлүгү мусулмандар болгон өлкөдө Жахабанын элинин жакшы кабарды ийгиликтүү жарыялаганын да билесиңер.