Бардык диндерди Кудай негиздегенби?

Диндердин айынан көптөгөн жаман иштер болуп жатканын жаңылыктардан угуп эле жаткандырсыңар. Чынында, дүйнөдөгү диндердин баарын Кудай негиздеген эмес (Матай 7:15). Көптөр ушуну билбей адашып жүрөт. (Окугула: 1 Жакан 5:19.)

Бирок Кудай чындыкты сүйгөн жүрөгү таза адамдарды көрүп турат (Жакан 4:23). Ал алардын Ыйык Китепти окуп, чындыкты билишин каалайт. (Окугула: 1 Тиметей 2:3—5.)

Чыныгы динди кантип аныктаса болот?

Жахаба Кудай ар кандай динди тутуп келген көптөгөн адамдарга чындыкты ачып берип, аларды бири-бирин сүйгөнгө үйрөтүп, бир эл кылып бириктирип жатат (Микей 4:2, 3). Чыныгы динди туткан ал элди бири-бирин сүйгөнүнөн айырмалап биле аласыңар. (Окугула: Жакан 13:35.)

Жахаба Кудай ар кандай адамдарды чыныгы дин аркылуу бириктирүүдө (Забур 133:1)

Алардын ишеними Ыйык Китепке негизделет жана алар анда айтылгандарга ылайык жашашат (2 Тиметей 3:16). Ошондой эле алар Кудайдын ысымын ыйык тутушат (Забур 83:18). Андан сырткары, адамзаттын көйгөйлөрүн Кудайдын Падышалыгы гана чечерин жарыялашат (Даниел 2:44). Алар, Иса пайгамбардан үлгү алып, жакындарына жакшылык кылуунун аркасында «жаркырап турушат» (Матай 5:16). Аларды Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды үймө-үй кыдырып жарлаганынан айырмалап билсе болот. (Окугула: Матай 24:14; Элчилер 5:42; 20:20.)