2 Шемуел 6:1—23

6  Дөөтү кайрадан Ысрайылдагы мыкты кишилерин чогултту+. Алардын саны 30 000 эле.  Анан кишилери менен чыныгы Кудайдын келишим сандыгын, керуптардын* үстүндө отурган+ асман аскерлеринин Кудайы Жахабанын+ аты менен аталган+ келишим сандыгын, алып келиш үчүн+ Баале-Жүйүткө+ жөнөдү.  Алар чыныгы Кудайдын келишим сандыгын адырда жашаган Абынадаптын үйүнөн алып кетиш үчүн+ жаңы арабага салышты+. Арабаны Абынадаптын уулдары Уза менен Ахио+ айдап жөнөдү.  Ошентип, чыныгы Кудайдын келишим сандыгын адырда жашаган Абынадаптын үйүнөн алып жөнөштү. Ахио келишим сандыгынын алдында баратты.  Дөөтү менен бүт ысрайылдыктар кыл аспаптарды чертип, дап кагып+, жез табак кагып+, арчадан жасалган ар кандай күү аспаптарда ойноп+, шылдырак кагып, арфа чертип+, Жахабанын алдында кубанып-шаттанып баратышты.  Нахондун* кырманына жеткенде, өгүздөр арабаны көңтөрүп сала жаздагандыктан, Уза+ чыныгы Кудайдын келишим сандыгын кармап калды+.  Ошондо ага Жахабанын каары кайнады+. Чыныгы Кудай аны ушундай ишти кылганга батынганы үчүн өлтүрдү+. Ошентип, Уза чыныгы Кудайдын келишим сандыгынын жанында өлдү+.  Дөөтү Жахабанын Узага каарын төккөнүнө ачууланды. Ал жер ушул күнгө чейин Перез-Уза* деп аталат+.  Ошол күнү Дөөтү Жахабадан абдан коркуп+: «Жахабанын келишим сандыгын өзүм жашаган жерге кантип алып барам?» — деди+. 10  Ал Жахабанын келишим сандыгын Дөөтүнүн шаарына+ алып баргысы келбей, гаттык+ Обет-Эдомдукуна+ алып барууну буйруду. 11  Жахабанын келишим сандыгы гаттык Обет-Эдомдукунда үч ай турду. Жахаба Обет-Эдом менен анын үйүндөгүлөрүнүн баарына батасын берип жатты+. 12  Дөөтү падышага: «Чыныгы Кудайдын келишим сандыгы Обет-Эдомдукунда тургандыктан, Жахаба анын үйүндөгүлөрүнө жана бардык нерсесине батасын берип жатат»,— деп айтышты. Ошондо Дөөтү барып, чыныгы Кудайдын келишим сандыгын Обет-Эдомдукунан Дөөтүнүн шаарына салтанат менен алып жөнөдү+. 13  Жахабанын келишим сандыгын көтөргөндөр+ алты кадам шилтегенден кийин, ал бука менен бордолгон музоону курмандыкка чалды+. 14  Дөөтү зыгыр эфод кийип+, белин байлап, Жахабанын алдында бүт күчү менен бийлеп баратты. 15  Ал бүт Ысрайыл үйү менен бирге мүйүз сурнайдын+, кубанычтуу кыйкырыктардын коштоосунда+ Жахабанын келишим сандыгын+ алып баратты. 16  Жахабанын келишим сандыгын Дөөтүнүн шаарына алып киришкенде, Шабулдун кызы Михал+ терезеден Дөөтү падышанын Жахабанын алдында секирип, бийлеп келатканын көрүп, ичинен+ кемсинтти+. 17  Жахабанын келишим сандыгын Дөөтү атайын ал үчүн даярдаган чатырга алып кирип, ордуна коюшту+. Андан кийин Дөөтү Жахабанын алдында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар+ менен тынчтык курмандыктарын+ чалды. 18  Курмандыктарды чалып бүткөндөн кийин ал асман аскерлеринин Кудайы Жахабанын атынан+ элге бата берди+. 19  Анан калың элдин баарына, чогулган ысрайылдыктардын ар бирине, эркек-аял дебей ортосу оюк токочтон бирден, курма менен жүзүмдүн ныкталып жасалган кагынан+ да бирден берди+. Анан баары үйлөрүнө тарады. 20  Дөөтү өз үйүндөгүлөрүнө бата бергени келгенде+, Шабулдун кызы Михал+ алдынан чыгып: «Бүгүн Ысрайылдын падышасы кызматчыларынын күңдөрүнүн көзүнчө акылсыз немедей+ жылаңачтанып алып укмуш даңкка бөлөндү го!» — деди+. 21  Дөөтү ага: «Мен Жахабанын алдында, мени сенин атаңдан, анын бүт үйүндөгүлөрүнөн артык көрүп, өзүнүн элине, Ысрайылга, жол башчы кылып койгон+ Жахабанын алдында кубанып жатам. Жахабанын алдында мен дайыма кубанып-шаттанам+. 22  Мен өзүмдү мындан да кемсинтип+, өзүмдүн көз алдымда басынтылам, сен айткан күңдөрдүн көз алдында болсо даңкка бөлөнөм»,— деди+. 23  Шабулдун кызы Михал+ өмүрү өткөнчө балалуу болгон жок.

Шилтемелер

Жогорку даражалуу периштелер.
1Жл 13:9да «Кидон».
Мааниси: «Узага төгүлгөн каар».