2 Шемуел 5:1—25

5  Бир канча убакыттан кийин Ысрайылдын бардык уруулары Хебронго+ келип, Дөөтүгө+: «Биз сенин бир бооруңбуз*+.  Мурун Шабул падыша болуп турган убакта эле+ Ысрайылды согушка сен баштап барчусуң+. Жахаба сага: „Сен менин ысрайыл элимди кайтарасың+, аларга жол башчы болосуң“+,— деп айткан»,— дешти.  Ысрайылдын бүт аксакалдары+ Хебронго, Дөөтү падышага келишти. Дөөтү Жахабанын алдында алар менен келишим түздү+. Анан алар аны Ысрайылга падыша кылып+ майлашты+.  Дөөтү отуз жашында такка отуруп, кырк жыл+ бийлик жүргүздү.  Ал Хеброндо жети жыл алты ай Жүйүткө падышалык кылды+, ал эми Иерусалимде+ отуз үч жыл бүт Ысрайыл менен Жүйүткө падышалык кылды.  Ал кишилери менен Иерусалимде жашаган жебустуктар+ менен согушканы чыкты. Алар: «Дөөтү бул жакка кирбейт»,— деп ойлошкондуктан ага: «Сен бул жакка кирбейсиң, сени сокурлар менен аксактар кууп чыгышат»,— дешти+.  Бирок Дөөтү кийин Дөөтүнүн шаары+ деп аталып калган чептүү Сион шаарын басып алды+.  Ошол күнү ал: «Жебустуктар менен согуша тургандар+ жердин астындагы суу аккан жол+ менен кирип, Дөөтү жек көргөн аксактар менен сокурларды кырып ташташсын»,— деди. «Сокур менен аксак үйгө кирбейт»,— деген сөз ошондон калган.  Дөөтү ошол чептүү шаарда жашап калгандыктан, ал Дөөтүнүн шаары деп аталып калды. Ал Милодон*+ тартып шаардын борборуна чейин курулуш иштерин жүргүзө баштады. 10  Ал барган сайын күчтөнө берди+, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба+ аны менен болду+. 11  Тирдин падышасы Хирам+ бал карагайларды+ жөнөтүүнү сүйлөшүш үчүн Дөөтүгө кишилерин+ жиберди, ошондой эле жыгач усталарды, таш тизген жумушчуларды жөнөттү. Алар Дөөтүгө үй кура башташты+. 12  Ошондо Дөөтү Жахабанын аны Ысрайылга падыша кылып дайындаганын+ жана өзүнүн ысрайыл эли үчүн+ анын падышалыгынын зоболосун көтөргөнүн+ түшүндү. 13  Хеброндон келгенден кийин Дөөтү Иерусалимде дагы бир нече аял алды+. Ал аялдары менен токолдору+ да ага уул-кыздарды төрөп беришти. 14  Дөөтүнүн Иерусалимде төрөлгөн балдары булар: Шамуя+, Шобап+, Натан+, Сулайман+, 15  Ипхар, Элишуа+, Непек+, Жапиа+, 16  Элишама+, Элиада, Элипелет+. 17  Пелиштиликтер Дөөтүнүн Ысрайылга падыша болуп майланганын угуп+, аны издегени чыгышты. Бул тууралуу билгенде Дөөтү киши бара алгыс жерге кетип калды+. 18  Пелиштиликтер репаимдер жашаган өрөөнгө+ келип, ошол жерде жүрүштү. 19  Дөөтү Жахабадан: «Пелиштиликтер менен согушканы барайынбы? Аларды колума салып бересиңби?» — деп сурады+. Жахаба: «Бар, пелиштиликтерди колуңа салып берем»,— деп жооп берди+. 20  Дөөтү Баал-Перасимге барып+, пелиштиликтерди талкалап: «Жахаба мени баштап барып, душмандарымды ташкындаган суу кыйраткандай кыйратты»,— деди+. Ошондон улам ал жерди Баал-Перасим деп атады+. 21  Пелиштиликтер буркандарын+ ошол жерге таштап кетишти. Дөөтү менен анын кишилери аларды алып кетип, жок кылып салышты+. 22  Кийинчерээк пелиштиликтер репаимдер жашаган өрөөнгө+ кайра келип+, ошол жерде жүрүштү. 23  Дөөтү Жахабадан сураганда+, ал: «Алардын алдынан чыкпа. Арт жагынан барып, бака* бадалдарынын алды жагынан кол сал+. 24  Бака бадалдарынын үстү менен бирөө басып бараткандагыдай дабышты угарың менен дароо жөнө+, анткени Жахаба сенин алдыңда пелиштиликтердин кошуунун талкалаш үчүн бараткан болот»,— деди+. 25  Дөөтү бардыгын Жахаба буйругандай кылды+. Ал пелиштиликтерди Гебадан*+ Гезерге+ чейин кууп, жолдон аларды кырып барды+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «сөөгүң жана денеңбиз».
Сөзмө-сөз: «үймө топурактан». Сыягы, сепил сыяктуу курулуш.
Еврей сөзүнүн транслитерациясы; так мааниси белгисиз.
1Жл 14:16да «Гибон».