2 Шемуел 22:1—51

22  Дөөтүнүн Жахаба аны бардык душмандарынын жана Шабулдун колунан куткарган күнү+ Жахабаны даңктап ырдаган ыры+.  Ал мындай деп ырдады: «Жахаба — менин зоом+, чебим+, Куткаруучум+.  Кудайым — менин аскам+. Мен аны баш маана кылам. Ал — менин калканым+, куткаруучу мүйүзүм+, сепилим+. Ал — менин баш маанам+, Куткаруучум+. Сен мени зордук-зомбулуктан куткарасың+.  Жахаба даңкталууга татыктуу+. Мен аны чакырып, Душмандарымдан куткарылам+.  Мени өлүм толкундары курчады+, Бузуку адамдардын суудай ташкындаганы үрөйүмдү учурду+.  Мени көрдүн* аркандары чырмады+, Өлүмдүн торлору алдымды тороду+.  Кыйналганда Жахабаны чакырып жаттым+, Кудайымды чакырып жаттым+. Ал ибадатканасынан үнүмдү укту+, Жардам сурап зарлаган үнүм кулагына жетти+.  Жер силкинди, термелди+. Асман пайдубалдары солкулдады+, Анын каарынан улам титиреди+.  Таноолорунан түтүн, оозунан баарын жалмай турган от чыкты+, Өзүнөн чок чачырап жатты+. 10  Ал асманды эңкейтип, ылдый түштү+, Бут астында коюу караңгылык жатты+. 11  Ал керуптун үстүнө отуруп+, учуп келди, Периштенин* канаттарынын үстүнөн көрүндү+. 12  Айланасын, алачыктар курчагандай, караңгылык менен курчады+, Коюу кара булуттар менен курчады+. 13  Бет алдындагы жарыктан чоктор күйдү+. 14  Асмандан Жахаба күркүрөдү+, Эң Жогорку Кудай үн салды+. 15  Ал жебелерин атып, душмандарымды чачыратты+, Чагылган түшүрүп, аларга дүрбөлөң салды+. 16  Жахабанын жемесинен, таноолорунан чыккан деминин илебинен+ Деңиздин түбү көрүндү+, Жердин пайдубалы ачылды+. 17  Ал жогорудан колун сунуп, мени тартып алды+, Чоң суулардан чыгарды+. 18  Өзүмдөн күчтүү келген, мени жек көргөн кишилерден+, Күчтүү душманымдын колунан куткарды+. 19  Алар башыма мүшкүл түшкөн күнү мага каршы чыгышты+, Бирок Жахаба мага жөлөк болду+. 20  Мени кенен жерге алып чыкты+, Мени жакшы көргөндүктөн куткарды+. 21  Жахаба адилдигиме жараша сыйлык берет+, Колумдун тазалыгына жараша тиешемди берет+. 22  Анткени мен Жахабанын жолдорунда жүргөм+, Кудайымдан четтеп, ыймансыздык кылган эмесмин+. 23  Анын бардык өкүмдөрү+ көз алдымда, Көрсөтмөлөрүнөн четтебейм+. 24  Мен анын алдында кынтыксыз жүрөм+, Күнөөдөн алыс болом+. 25  Жахаба көз алдындагы адилдигиме жараша+, Тазалыгыма жараша тиешемди берсин+. 26  Сен өзүңө берилгендерге берилгендик көрсөтөсүң+, Кынтыксызга кынтыксыз мамиле кыласың+. 27  Тазалыгын сактаганга таза мамиле кыласың+, Ал эми митаамды алдап кетесиң*+. 28  Сен момундарды куткарасың+, Бой көтөргөндөрдү болсо басынтасың+. 29  Жахаба, сен менин чырагымсың+. Жахаба караңгылыгымды жарык кылат+. 30  Сенин жардамың менен талап-тоноочуларга каршы чабуул коём+, Кудайымдын жардамы менен дубалга чыгам+. 31  Чыныгы Кудайдын жолу жеткилең+, Жахабанын сөзү таза+. Ал — аны баш маана кылгандардын баарына калкан+. 32  Жахабадан башка Кудай барбы?+ Кудайыбыздан башка аска-зоо барбы?+ 33  Чыныгы Кудай — менин бекем чебим+, Ал менин жолумду жеткилең кылат+. 34  Буттарымды маралдын буттарындай кылат+, Мени бийик жерлерге чыгарат+. 35  Колумду салгылашууга машыктырат+, Колум жез жааны иет+. 36  Сен мага куткаруучу калканыңды бересиң+, Сенин момундугуң зоболомду көтөрөт+. 37  Сен кадамымды кенен шилтетесиң+, Ошондо бутум титиребейт+. 38  Душмандарымды жок кылыш үчүн алардын артынан сая түшөм, Аларды жок кылмайынча артка кайтпайм+. 39  Аларды кайра тургус кылып+ жок кылам, талкалайм+, Алар бут алдыма жыгылышат+. 40  Сен мага салгылашууга зор күч бересиң+, Мага каршы көтөрүлгөндөрдү бут алдыма жыгасың+. 41  Душмандарымды кубалайсың+, Мен өзүмдү жек көргөндөрдү талкалайм+. 42  Алар жардам сурап кыйкырып жатышат, бирок аларды куткарар эч ким жок+, Жахабаны чакырып жатышат, бирок ал жооп бербей жатат+. 43  Мен аларды топурактай кылып майдалайм, Көчөдөгү баткактай кылып төгөм+, Аларды тебелеп-тепсейм. 44  Сен мени элимдин айыптоолорунан куткарасың+, Элдердин башчысы болушум үчүн мени сактайсың+. Өзүм тааныбаган эл мага кызмат кылат+. 45  Бөтөн жерликтер мага жагалданууга аракеттенишет+, Мага баш ийишет, мени угушат+. 46  Бөтөн жерликтер куурайт, Титиреп, сепилдеринен чыгышат+. 47  Жахаба тирүү!+ Менин Аскам даңкталсын!+ Менин Кудайым, мени куткара турган аскам, даңазалансын!+ 48  Чыныгы Кудай өчүмдү алат+, Мага элдерди багынтат+. 49  Ал мени душмандарымдын арасынан алып чыгат+. Сен мени мага каршы көтөрүлгөндөрдөн жогору коёсуң+, Мыкаачы кишиден куткарасың+. 50  Ошондуктан, Жахаба, сага элдердин арасында ыраазычылык билдирем, Ысмыңды даңазалап ырдайм+, 51  Улуу иштерди жасап, падышасын куткарганды+, Майланганына, Дөөтүгө жана анын тукумуна+, Түбөлүккө мээримдүүлүк көрсөткөндү даңазалайм»+.

Шилтемелер

Евр. шеол. Кара: 8-тирк.
Же: «шамалдын».
Же: «митаамга акылсыздай иш кыласың». Б. а. анын кылган иши митаамдарга акылсыздыктай көрүнөт.