2 Шемуел 2:1—32

2  Дөөтү Жахабадан: «Жүйүт шаарларынын бирине барайынбы?» — деп сурады. Жахаба: «Бар»,— деди. Дөөтү: «Кайсынысына?» — деп сурады+. Ал: «Хебронго»+,— деп жооп берди.  Дөөтү ал жакка эки аялы: изреилдик Акиноам+ менен мурда кармелдик Набалдын аялы болгон Абигейил+ менен барды.  Ал өзү менен кошо кишилерин+, алардын үйүндөгүлөрүн ала барды. Алар Хеброндун жанындагы шаарларга отурукташышты.  Анан Жүйүт уруусундагы эркектер+ келип, Дөөтүнү Жүйүт үйүнө падыша+ кылып майлашты+. Жабеш-Гилаттын тургундарынын Шабулдун сөөгүн мүрзөгө койгонун Дөөтүгө билдиришти.  Ошондо ал Жабеш-Гилаттын тургундарына+ кишилерин жөнөтүп: «Шабул мырзаңардын сөөгүн жерге жашырып+, ага мээримдүүлүк көрсөткөнүңөр үчүн+, Жахаба силерге батасын берсин+.  Жахаба силерге мээримдүүлүк, ишенимдүүлүк көрсөтсүн+. Ушул жакшылыгыңар үчүн мен да силерге жакшылык кылам+.  Күчтүү, эр жүрөк болгула+. Шабул мырзаңар өлдү, бирок Жүйүт үйүндөгүлөр мени өздөрүнө падыша кылып майлашты»+,— деп айттырып жиберди.  Ошол убакта Шабулдун аскер башчысы Неирдин уулу Абинер+ Шабулдун уулу Ишпошетти+ дарыянын аркы өйүзүнө, Маханаимге+ алып барып,  Гилат жериндегилерге+, ашуримдиктерге, изреилдиктерге+, Эпрайым+ менен Бенжемин уруусундагыларга+ — бүт Ысрайылга падыша кылып койду. 10  Шабулдун уулу Ишпошет Ысрайылга падыша болуп дайындалганда кырк жашта эле. Ал эки жыл падышалык кылды. Жүйүт үйү+ гана Дөөтү тарапта болду. 11  Дөөтү Хеброндо Жүйүт үйүнө жети жыл алты ай падышалык кылды+. 12  Бир канча убакыт өткөндөн кийин Неирдин уулу Абинер жана Шабулдун уулу Ишпошеттин кызматчылары Маханаимден+ Гибонго+ барышты. 13  Зеруянын уулу+ Жоап+ менен Дөөтүнүн кишилери Гибондогу жасалма көлмөнүн жанына барып, тигилер менен ошол жерден жолугушушту. Алар көлмөнүн бир тарабында, тигилер экинчи тарабында турушту. 14  Анан Абинер Жоапка: «Жигиттерибиз чыгып, биздин алдыбызда күч сынашып көрүшсүн»,— деди. Жоап: «Чыкса чыгышсын»,— деди. 15  Ошондо Шабулдун уулу Ишпошет+ тараптан Бенжемин уруусунан болгон он эки киши, Дөөтүнүн кишилеринин арасынан да он эки киши чыкты. 16  Алар бири-бирин баштан алып, бири-бирин кылыч менен капталга сайып, чогуу жерге жыгылышты. Ошондон улам Гибондогу+ ал жер Хелкат-Хазурим* деп аталып калды. 17  Ошол күнү айыгышкан согуш болуп, Дөөтүнүн кишилери Абинер+ менен ысрайылдыктарга катуу сокку урушту. 18  Ал жерде Зеруянын+ үч уулу: Жоап+, Абышай+ жана талаадагы жейрендей тез чуркаган+ Асаел+ да бар эле. 19  Асаел Абинердин артынан түшүп, оңго да, солго да бурулбай, аны кууп баратты. 20  Абинер артын карап: «Асаел, бул сенсиңби?» — деп сурады. Ал: «Менмин»,— деди. 21  Абинер ага: «Оңго же солго бурулуп, жигиттердин бирин карма да, анын буюмдарын алып ал»,— деди+. Бирок Асаел болбой эле кууп кете берди. 22  Абинер дагы бир жолу: «Кайт артка, болбосо өлтүрүп салам+. Анан бир тууганың Жоаптын бетин кантип карайм?» — деди. 23  Бирок Асаел аны уккусу келген жок. Ошондо Абинер найзасынын арткы учу менен аны ичке сайды+. Найза ичин тешип өтүп, Асаел ошол жерге кулап, жан берди. Жолдон өткөндөрдүн баары анын жанына токтоп жатышты+. 24  Жоап менен Абышай Абинердин артынан кууп жөнөштү. Күн батып баратканда, алар Гибон+ чөлүнө алып барчу жолдогу Гиахтын тушундагы Айма дөңсөөсүнө жетишти. 25  Бенжемин уулдары болсо Абинердин тегерегине чогулуп, бир дөңсөөнүн чокусунда турушту. 26  Абинер Жоапка: «Деги кылычыбыз канга тоёбу?+ Мунун аягы жакшылык менен бүтпөсүн билбейсиңби?+ Бир туугандарын кууп келаткан кишилериңди токтотпойсуңбу?»+ — деп кыйкырды. 27  Жоап: «Чыныгы Кудай тирүү*+, эгер сен ушинтип айтпасаң+, кишилерим бир туугандарын таң атканча кууй беришмек»,— деди. 28  Анан ал мүйүз сурнайын тартканда+, кишилери токтоп калышты. Алар андан ары ысрайылдыктардын артынан куубай калышты, ошентип, алардын ортосундагы согуш токтоду. 29  Абинер менен анын кишилери түнү бою жол жүрүп, Арабаны+ басып өтүштү. Анан Иордандын аркы өйүзүнө өтүп+, андан ары өрөөн аркылуу жолун улап, акыры Маханаимге+ барышты. 30  Жоап Абинерди кууганын токтотуп, элин чогултту. Ошондо Дөөтүнүн кишилеринин, Асаелди кошпогондо, 19 кишиге кемигени билинди. 31  Дөөтүнүн кишилери болсо Бенжемин уруусундагылар менен Абинердин 360 кишисин өлтүрүштү+. 32  Асаелдин+ сөөгү Бетлехемдеги+ атасы коюлган бейитке коюлду+. Андан кийин Жоаптын кишилери түнү менен жол жүрүп, таңга маал Хебронго+ жетишти.

Шилтемелер

Мааниси: «оттук таштан жасалган бычактар талаасы».
Бий 8:19дун шилт-н кара.