2 Шемуел 18:1—33

18  Дөөтү жанындагы кишилерин санап чыгып, миң башыларды, жүз башыларды дайындады+.  Анан кишилерин согушка жөнөтөрдө алардын үчтөн бир бөлүгүнө+ Жоапты+, дагы үчтөн бир бөлүгүнө Зеруянын уулу, Жоаптын бир тууганы+ Абышайды+, дагы үчтөн бир бөлүгүнө гаттык Итайды+ башчы кылып дайындады. Падыша кишилерине: «Мен да силер менен согушка барам»,— дегенде,  алар: «Жок, барба+. Сен биздин он миңибизге тетесиң+. Эгер биз кача турган болсок, же атүгүл жарымыбыз кырылып калсак да, алар көңүл деле бурушпайт+, алардын издегени сенсиң. Андан көрө, бизге шаардан эле жардам берип турганың жакшы»,— дешти+.  Падыша аларга: «Мейли, силер айткандай кылайын»,— деди+. Ал дарбазанын жанында турду+, эл болсо жүздөн, миңден болуп чыга баштады+.  Анан падыша Жоапка, Абышайга жана Итайга: «Мен үчүн уулум Абышаломго катаал мамиле кылбагыла»,— деп буйруду+. Падышанын бүт башчыларга Абышалом жөнүндө эмне деп буйрук бергенин баары укту.  Алар ысрайылдыктар менен беттешкени талаага барышты. Салгылаш Эпрайым токоюнда+ болду.  Дөөтүнүн кишилери ысрайылдыктарга+ катуу сокку уруп+, ошол күнү алардын 20 000 кишисин өлтүрүштү.  Согуш күч алып, көз жеткен жердин баарына жайылды. Ошол күнү кылычтан өлгөндөргө караганда токойдон өлгөндөр көп болду.  Абышалом капысынан Дөөтүнүн кишилерине жолугуп калып, качып жөнөдү. Минип жүргөн качыры шактуу чоң дарактын астынан өтүп баратканда, Абышалом бутакка чачынан илинип, асман менен жердин ортосунда+ асылып калды, астындагы качыры болсо качып кетти. 10  Муну бир киши көрүп калып, Жоапка+: «Абышаломдун бир чоң даракта асылып турганын көрдүм»,— деп айтып барды. 11  Жоап ага: «Эгер көрсөң, аны эмнеге өлтүргөн жоксуң? Мен сага кур, он күмүш тыйын бермекмин»,— деди+. 12  Ал: «Мага миң күмүш тыйын берсең да, падышанын уулуна кол көтөрмөк эмесмин. Анткени падышанын сага, Абышайга жана Итайга: „Баарыңарга айтып коёюн, уулум Абышаломго катаал мамиле кылбагыла“,— деп буйрук бергенин баарыбыз укканбыз+. 13  Эгер ага чыккынчылык кылсам, бул падышага угулбай коймок эмес+, сенин болсо ишиң да болмок эмес»,— деди. 14  Жоап ага: «Сени менен бул жерде тургудай убактым жок!» — деди да, үч кыска найза алып, чоң бакта асылып турган өлө элек Абышаломго барып, аны жүрөккө сайды+. 15  Анан Жоаптын куралын көтөргөн он жоокери Абышаломду тегеректеп алып өлтүрүп салышты+. 16  Жоап ысрайылдыктарды кууп бараткан элди токтотуш үчүн мүйүз сурнай тартты+. Ошондо эл токтоп калды. 17  Абышаломду болсо токойдогу бир чоң чуңкурга таштап, үстүнө таш үйүп салышты+. Ал эми калган ысрайылдыктар үйлөрүнө качып кетишти. 18  Тирүү кезинде Абышалом: «Артымда атымды өчүрбөй сактап кала турган уулум жок» — деп+, өзүнө Падыша өрөөнүнө+ эстелик орнотуп+, аны өзүнүн аты менен атаган болчу+. Ал ушу күнгө чейин Абышаломдун эстелиги деп аталат. 19  Садоктун уулу Акимаас+ Жоапка: «Уруксат этсеңиз, падышага чуркап барып, Жахабанын аны душмандарынын колунан куткарганын кабарлайын»,— деди+. 20  Бирок Жоап: «Бүгүн кабарды сен жеткирбейсиң, анткени бүгүн падышанын уулу өлдү+. Сен бүгүн эмес, башка күнү кабарчы болосуң»,— деди да, 21  куштук бир кишиге+: «Баргын да, көргөнүңдүн баарын падышага айт»,— деди. Ал Жоапка таазим кылып, чуркап жөнөдү. 22  Садоктун уулу Акимаас Жоаптан: «Эмнеси болсо да, куштук кишинин артынан чуркап бара берейинчи»,— деп суранды. Жоап ага: «Уулум, анын артынан чуркап эмне кыласың? Эмнени кабарламак элең?» — деди. 23  Бирок ал: «Эмнеси болсо да, чуркап бара берейинчи»,— деп дагы суранды. Жоап: «Мейли, чурка!» — деди. Акимаас Иордан өрөөнүнө*+ кеткен жол менен чуркап жөнөдү да, куштук кишиден ашып кетти. 24  Дөөтү ошол учурда эки дарбазанын ортосунда отурган эле+. Күзөтчү+ дубалга, дарбазанын үстүндөгү чатырга чыгып, бир кишинин чуркап келатканын көрдү да, 25  падышага кыйкырып кабарлады. Падыша: «Жалгыз келатса, анда ал — кабарчы»,— деди. Тиги киши болсо жакындай берди. 26  Күзөтчү дагы бир кишинин чуркап келатканын көрүп, дарбазачыга: «Дагы бир киши чуркап келатат!» — деди. Падыша: «Бул да кабарчы»,— деди. 27  Анан күзөтчү: «Биринчисинин чуркаганы Садоктун уулу Акимаастыкына+ окшош экен»,— деди+. Падыша: «Ал — жакшы киши+, ал жакшы кабар менен келатат»,— деди+. 28  Акимаас падышага чуркап келип: «Баары жакшы!» — деп кыйкырды да, тизелеп, жерге чейин ийиле таазим кылып: «Улуу урматтуу падышама кол көтөргөндөрдү колуңузга салып берген+ Жахаба Кудайыңызга даңк!» — деди+. 29  Падыша андан: «Уулум Абышалом аман-эсенби?» — деп сурады. Акимаас: «Жоап падышанын кулун жана мени, сиздин кулуңузду, жиберип жатканда, ал жерде катуу дүрбөлөң болуп жаткан, бирок эмне болгонун билбейм»,— деди+. 30  Падыша ага: «Тигиндей туруп тур»,— деди. Ал тигиндейрээк барып турду. 31  Анан куштук киши+ чуркап келип: «Улуу урматтуу падышама айтчу кабарым бар. Жахаба бүгүн сизди сизге каршы чыккандардын баарынан куткарды»,— деди+. 32  Бирок падыша андан: «Уулум Абышалом аман-эсенби?» — деп сурады. Куштук киши: «Ал кабылган нерсеге улуу урматтуу падышамдын душмандары менен ага каршы чыккандардын баары кабылсын»,— деди+. 33  Падыша жаман болуп кетип, дарбазанын үстү жагындагы бөлмөгө кирип+, боздоп ыйлады. Ал ары-бери басып: «Уулум Абышалом, уулум ай, уулум, Абышалом!+ Сенин ордуңа мен өлсөм кана, уулум Абышалом, уулум ай, уулум!» — дей берди+.

Шилтемелер

Иордан өрөөнүнүн төмөнүрөөк келген жери.