2 Падышалар 6:1—33

6  Пайгамбар уулдары+ Элишага: «Сени менен чогуу жашап жаткан жерибиз+ бизге тардык кылып жатат+.  Бизге уруксат бер, Иорданга баралы да, ар бирибиз бирден устун алып, ошол жакка өзүбүз жашагыдай жай куралы»,— дешти+. Ал: «Барсаңар баргыла»,— деди.  Алардын бири: «Сен да биз менен, кызматчыларың менен, бирге барчы»,— деп суранды. Ал: «Мейли, барайын»,— деди да,  алар менен жөнөдү. Ошентип, баары Иордандын боюна барып, бак кыя башташты+.  Бир убакта биринин балтасынын башы+ сууга түшүп кетти. Ал: «Туй ата, мырзам+, мен муну бирөөдөн сурап алган болчумун да!»+ — деп кыйкырып жиберди.  Чыныгы Кудайдын кишиси андан: «Кайсы жерге түштү?» — деп сурады. Ал түшкөн жерин көрсөттү. Ошондо чыныгы Кудайдын кишиси жыгач кертип алып, ошол жерге ыргытты эле, балтанын башы калкып чыкты+.  Анан ал: «Балтаңды ал»,— деди. Тиги колун сунуп, балтаны алды.  Сириянын падышасы+ Ысрайылга согуш ачты. Ал кызматчылары менен кеңешип+: «Мени менен баланча жерге барып жайгашкыла»,— деди+.  Чыныгы Кудайдын кишиси+ Ысрайыл падышасына: «Сак бол, баланча жерден өтпө+, анткени сириялыктар ошол жакка баратышат»,— деп айттырып жиберди+. 10  Ысрайыл падышасы чыныгы Кудайдын кишиси айткан жерге кишилерин жөнөттү+. Ошентип, ал эскерткендиктен+, падыша ал жерге барган жок. Бир нече жолу ушундай болду. 11  Ушундан улам Сириянын падышасы ачууланып+, кызматчыларын чакырды да, аларга: «Арабыздан Ысрайыл падышасы тарапка ким өтүп кеткен, айткыла»,— деди+. 12  Кызматчыларынын бири: «Улуу урматтуу падышам, арабызда андай эч ким жок. Мунун баарын Ысрайылдагы Элиша+ деген пайгамбар кылып жатат. Ал Ысрайыл падышасына сенин атүгүл уктап жаткан бөлмөңдө айткан сөздөрүңдү да+ айтып берет»,— деди+. 13  Ошондо падыша: «Барып, анын кайда экенин билип келгиле, аны кармап келгенге киши жиберейин»,— деди+. Бир канча убактан кийин ага: «Ал Дотанда жүрөт»+,— деп билдиришти. 14  Падыша дароо ал жакка аттары менен майдан арабаларын, көп аскерин жөнөттү+. Алар түн ичинде барып, шаарды курчап алышты. 15  Чыныгы Кудайдын кишисинин кызматчысы+ эртең менен эрте туруп, сыртка чыгып караса, шаарды көп аскерлер аттары, майдан арабалары менен курчап алыптыр. Ошондо ал: «Каран күн, эми эмне кылабыз, мырзам?!» — деди+. 16  Элиша ага: «Коркпо+, алар тараптагыларга караганда биз тараптагылар көп»,— деди+. 17  Анан: «Оо, Жахаба, мунун көзүн ача көр, көрсүн»+,— деп тиленди+. Жахаба ошол замат анын кызматчысынын көзүн ачты. Ошондо ал Элишаны курчап турган+ тоолордун оттой жалындаган майдан арабалар менен аттарга+ толуп калганын көрдү. 18  Сириялыктар Элишага жакындай баштаганда, ал Жахабадан: «Буларды сокур кылып койчу»+,— деп тиленди. Ошондо ал, Элишанын суранычы боюнча, аларды сокур кылып койду. 19  Элиша аларга: «Силер башка жолго түшүп алыптырсыңар, бул — башка шаар. Менин артымдан жүргүлө, мен силерди издеп жүргөн кишиңерге алып барам»,— деди да, аларды Самарияга+ ээрчитип жөнөдү. 20  Алар Самарияга келишкенде, Элиша: «Оо, Жахаба, булардын көзүн ача көр, көрүшсүн»,— деди+. Жахаба ошол замат алардын көзүн ачты. Алар өздөрүнүн Самариянын ортосунда турганын көрүштү. 21  Аларды көрүп, Ысрайыл падышасы Элишага: «Буларды өлтүрөйүнбү, ата?+ Өлтүрүп салайынбы?» — деди+. 22  Бирок ал: «Өлтүрбө. Сен, эмне, согуштан туткундап келгендерди өлтүрчү белең?+ Буларга нан менен суу бер, жеп-ичишсин да+, кайра өздөрүнүн мырзасына барышсын»,— деди. 23  Ошондо падыша алар үчүн чоң той өткөрдү. Ичип-жешкенден кийин, аларды коё берди, алар мырзасына кайтышты. Ошондон кийин сириялык аскерлер Ысрайыл жерине жортуулга+ барбай калышты. 24  Бир канча убактан кийин Сирия падышасы Бенадат бүт аскерин чогултту да, Самарияга барып, аны курчап алды+. 25  Самарияда катуу ачарчылык башталды+. Алар курчап тура бергендиктен, Самарияда эшектин башы+ сексен күмүш шекелге, бир каб* көгүчкөн кыгынын+ төрттөн бир бөлүгү элүү күмүш шекелге чыгып кетти. 26  Бир күнү Ысрайыл падышасы дубалдын үстүндө баратканда, бир аял ага: «Улуу урматтуу падышам, жардам бере көр!» — деп кыйкырды+. 27  Падыша ага: «Эгер сага Жахаба жардам бербесе, мен кантип жардам бермек элем?+ Мени дан, шарап же май бере алат деп ойлойсуңбу?» — деди. 28  Анан: «Эмне болду, эмне жардам керек?» — деп сурады. Аял ага: «Бул аял мага: „Балаңды бер, бүгүн сенин балаңды жейли, эртең меникин жейбиз“,— дегенинен+, 29  менин баламды бышырып+ жеген болчубуз+. Анан эртеси күнү буга: „Балаңды бер, эми сенин балаңды жейли“,— десем, бул баласын катып коюптур»,— деди. 30  Аялдын сөзүн укканда падыша кийимин айрып жиберди+. Ошондуктан ал дубалдын үстүндө баратканда, эл анын ичинен таар* кийип алганын көрдү. 31  Ал: «Эгер бүгүн Шапаттын уулу Элишанын башы алынбаса, Кудай мени катуу жазаласын!» — деди+. 32  Элиша үйүндө аксакалдар менен отурганда+, падыша ага киши жиберди. Бирок ал келгенге чейин, Элиша аксакалдарга: «Бу киши өлтүргүчтүн уулу+ менин башымды алганы киши жиберди. Ал келгенде, эшикти жаап, киргизбей койгула. Мына, артында мырзасы да келатат»,— деди+. 33  Ал сүйлөп бүтө электе эле, падыша жиберген киши келди. Падыша: «Бул каргашаны Жахаба жиберди+. Жахабаны дагы күтүп эмне кылам?» — деди+.

Шилтемелер

1 каб = 1,22 л.
Салт боюнча, аны кайгырганда, күйүт тартканда ж. б. у. с. учурларда кийишчү же колдонушчу.