2 Падышалар 2:1—25

2  Жахаба Илиясты асманга куюн менен көтөрүп кеткени+ жаткан эле. Ошол убакта Илияс+ менен Элиша+ Гилгалдан+ келатышкан болчу.  Илияс Элишага: «Жахаба мени Бейтелге жиберди, сен ушул жерде кал»,— деди. Бирок ал: «Жахаба тирүү*+, сиз да тирүүсүз+, мен сизден калбайм»,— деди+. Ошентип, экөө Бейтелге+ жөнөштү.  Бейтелдеги пайгамбар уулдары+ Элишага келип: «Бүгүн Жахаба сенин мырзаңды, устатыңды, алып кетерин билесиңби?»+ — деп сурашты. Ал: «Ооба, билем+. Унчукпагыла»,— деди.  Илияс кайрадан: «Элиша, Жахаба мени Жерихого+ жиберди, сен ушул жерде кал»,— деди. Бирок ал: «Жахаба тирүү, сиз да тирүүсүз, мен сизден калбайм»,— деди. Ошентип, экөө Жерихого жөнөштү.  Жериходогу пайгамбар уулдары Элишага келип: «Бүгүн Жахаба сенин мырзаңды, устатыңды, алып кетерин билесиңби?» — деп сурашты. Ал: «Ооба, билем. Унчукпагыла»,— деди+.  Илияс Элишага дагы: «Жахаба мени Иорданга жиберди+, сен бул жерде кал»,— деди. Бирок ал: «Жахаба тирүү, сиз да тирүүсүз, мен сизден калбайм»,— деди+. Ошентип, экөө андан ары жөнөштү.  Алар барып, Иордандын жанында турушту. Ал эми пайгамбар уулдарынын арасынан элүү киши алардан алысыраак жерге барып, аларды карап турду+.  Илияс кийимин+ ороп туруп сууну чапты. Суу эки жакка тартылып, экөө кургак жер менен өтүп кетишти+.  Аркы өйүзгө өтүшкөндө, Илияс Элишага: «Кудай мени алып кеткенге чейин+, эмне кылып берейин, айт»,— деди. Элиша: «Сиздеги күчтүн+ эки бөлүгү+ мага берилсинчи»,— деди+. 10  Илияс: «Сен оңой эмес нерсени сурап жатасың+. Эгер сенин жаныңдан алынып кетип баратканымды көрсөң, анда сен сурагандай болот. Эгер көрбөй калсаң, анда сураганыңдай болбойт»,— деди. 11  Экөө жолдо сүйлөшүп кетип баратканда, күтүлбөгөн жерден оттой жалындаган майдан араба+ менен оттой жалындаган аттар пайда болуп, экөөнү эки жакка бөлдү. Илияс куюн менен асманга көтөрүлүп кетти+. 12  Муну көргөн Элиша: «Ата, ата!+ Карасаңыз, Ысрайылдын майдан арабасы менен атчандары!»+ — деп кыйкырды. Ошондон кийин ал Илиясты көргөн жок. Ал үстүндөгү кийимин экиге бөлүп айрып салды+. 13  Анан Илиястын жерге түшүп калган кийимин+ алды да, кайра артка бурулуп, Иордандын жээгине келип турду. 14  Анан Илиястын кийими менен сууну чаап+: «Илиястын Жахаба Кудайы кана?» — деди+. Элиша сууну чапканда, суу эки жакка тартылды. Ал аркы өйүзгө өттү. 15  Жериходогу пайгамбар уулдары аны алыстан көрүп: «Илиястагы күч+ Элишага берилиптир» — дешип, анын алдынан тосуп чыгышты да, ага жерге чейин ийилип таазим кылышты+. 16  Анан: «Кулдарыңдын жанында элүү эр жүрөк киши бар. Алар барып, мырзаңды издеп келишсин. Балким, Жахабанын руху аны көтөрүп барып+, тоолордун же өрөөндөрдүн бирине таштап койгондур»,— дешти. Ал: «Жок, жибербей эле койгула»,— деди. 17  Бирок алар болбой сурана беришкендиктен, ал ыңгайсызданып: «Мейли, жибергиле»,— деди. Ошентип, алар элүү кишисин жиберишти. Алар аны үч күн издеп, таппай коюшту. 18  Кайра кайтып келишкенде, Элиша Жериходон+ кете элек болчу. Ал аларга: «„Барбай эле койгула“,— деп айтпадым беле»,— деди. 19  Бир нече убактан кийин шаардын тургундары Элишага: «Мырзам, шаарыбыз жакшы эле жерде жайгашкан+, бирок суусу начар+. Аялдарыбыздын боюнан түшүп жатканы да ошондон»,— дешти+. 20  Элиша: «Кичинерээк жаңы чөйчөккө туз салып, мага алып келгиле»,— деди. Алар ошондой кылышты. 21  Анан Элиша суу башатына барып, ага туз чачып+: «Жахаба мындай дейт: „Мен бул сууну тазартып койдум+. Мындан ары мунун айынан эч ким өлбөйт, аялдардын боюнан да түшпөйт“»,— деди. 22  Ал суу, Элиша айткандай, таза болуп калды; ушул күнгө чейин ошондой+. 23  Элиша ал жактан чыгып, Бейтелге жөнөдү+. Жолдо кетип баратканда, бир шаардан кичинекей балдар+ чыгып: «Эй, кашка баш+, кет! Кашка баш, кет!» — деп, аны шылдыңдай башташты+. 24  Ал бурулуп, аларды карады да, Жахабанын ысмын айтып каргады+. Ошондо токойдон эки ургаачы аюу+ чыгып, алардын кырк экисин жара тартты+. 25  Элиша ал жерден Кармел тоосуна+ барды, андан кийин Самарияга кайтты.

Шилтемелер

Бий 8:19дун шилт-н кара.