2 Падышалар 10:1—36

10  Ахаптын Самарияда+ жетимиш уулу бар эле+. Жеху Изреилдин төрөлөрүнө+, аксакалдарына+, Ахаптын балдарын тарбиялагандарга бир нече кат жазып, Самарияга жөнөттү. Ал аларга:  «Мырзаңардын балдары, майдан арабалары, аттары+, чептүү шаары менен курал-жарактары — баары силерде эмеспи, андыктан бул катты алганыңарда,  мырзаңардын балдарынын арасынан эң мыктысын, эң татыктуусун тандагыла да, атасынын ордуна такка отургузгула+. Анан мырзаңардын үйү үчүн согушкула»,— деп жазды.  Алар абдан коркуп: «Ага эки падыша каршы тура алган жок+, анан биз кантип каршы тура алмак элек?» — дешти+.  Анан үйдүн башчысы, шаар башчысы, аксакалдар менен бала тарбиялоочулар+ Жехуга: «Биз сенин кулдарыңбыз, сен айткандын баарын кылабыз. Биз эч кимди падыша кылып шайлабайбыз. Өзүң туура көргөндөй кыл»,— деп айттырып жиберишти.  Ошондо Жеху аларга экинчи катын жөнөттү. Ал катына: «Эгер силер мен тарапта болсоңор+, мага баш ийсеңер, анда мырзаңардын уулдарынын башын алып+, эртең ушул убакта Изреилге+, мага алып келгиле»,— деп жазды. Ошол убакта падышанын жетимиш уулу өздөрүн тарбиялаган кишилер менен, шаардын атактуу кишилери менен, отурушкан эле.  Тигилер катты алышары менен падышанын жетимиш уулун өлтүрүп+, баштарын себеттерге салып, Изреилге, Жехуга жөнөтүп жиберишти.  Жехуга кабарчы+ келип: «Падышанын уулдарынын баштарын алып келишти»+,— деп кабарлады. Ал: «Аларды дарбазанын жанына эки үймөк кылып үйүп, эртең мененкиге чейин коюп койгула»,— деди+.  Кийинки күнү ал эртең менен элдин алдына чыгып: «Силер адилсиңер*+. Мырзама каршы чыгып+, аны өлтүргөн менмин+. Буларды ким өлтүрдү? 10  Билип койгула, Жахабанын бир да сөзү, Жахабанын Ахаптын үйүнө каршы айткан сөздөрүнүн+ бири да аткарылбай калбайт+. Жахаба кызматчысы Илияс аркылуу айткан сөзүн аткарды»,— деди+. 11  Андан кийин Жеху Изреилде Ахаптын үйүнөн кимдер калса, ошолордун баарын: атактуу кишилерин, досторун, дин кызматчыларын+ бүт өлтүрдү+, бирин да тирүү калтырган жок+. 12  Анан Жеху Самарияга жөнөдү. Ал койчулар коюн кырккан үйдүн жанынан өтүп баратып 13  Жүйүт падышасы Ахазиянын+ бир туугандарын жолуктурду+. Алардан: «Силер кимсиңер?» — деп сурады. Алар: «Биз Ахазиянын бир туугандары болобуз. Падыша менен канышанын уулдарынын ал-жайын сураганы баратабыз»,— деп жооп беришти. 14  Ошондо ал: «Буларды кармагыла!» — деди+. Аларды кармап, койчулар коюн кырккан үйдүн жанындагы суу сакталчу чуңкурдун жанынан кырк экисин тең өлтүрүп салышты. Ал алардын эч кимисин тирүү калтырган жок+. 15  Андан ары баратып Жеху ага жолукканы келаткан Рехаптын+ уулу Жонадапты+ кезиктирди. Ага батасын берип+: «Менин сага ниетим ак болгондой эле, сенин да мага ниетиң акпы?» — деп сурады+. Жонадап: «Ооба»,— деди. Жеху: «Эгер ошондой болсо, анда колуңду бер»,— деди. Ал колун берди. Жеху аны арабасына тартып алды да+: 16  «Жүр мени менен, менин Жахаба менен атаандашууга+ эч кимге жол бербей турганымды көрөсүң»,— деди. Жонадап анын арабасына түшүп, аны менен жөнөп кетти. 17  Жеху Самарияга барып, Жахабанын Илияс аркылуу айткан сөзү боюнча+, Ахаптын калган кишилеринин баарын жок кылды+. 18  Анан бүт элди чогултуп: «Ахап Баалга сыйыныш үчүн аз эле нерсе кылды+. Жеху болсо көптү кылат. 19  Ошондуктан Баалга табынгандардын+, анын пайгамбарлары+ менен дин кызматчыларынын+ баарын мага чогултуп келгиле. Бири да калбай келсин, анткени мен Баалга арнап чоң курмандык чалам. Ким келбесе, ал өлөт»,— деди. Жеху Баалга табынгандарды жок кылыш үчүн ушундай амал колдонду+. 20  Ал: «Баалга арналган салтанаттуу жыйын өткөрүлөрүн жарыялагыла»,— деди. Алар жыйын өткөрүлөрүн жарыялашты. 21  Андан кийин Жеху бүт Ысрайылга+ кабарчыларды жиберди. Ошентип, Баалга табынгандардын баары, бири калбай чогулду. Алар Баалдын ибадатканасына+ киришти, ибадаткана кишиге жык толду. 22  Анан Жеху кийим кайтаруучуга: «Баалга табынгандардын баарына кийим алып кел»,— деди. Ал алып келди. 23  Анан Жеху Рехаптын уулу Жонадап+ менен бирге Баалдын ибадатканасына кирип, ага табынгандарга: «Араңарда Жахабага сыйынгандар жок бекен, карап көргүлө. Бул жерде Баалга табынгандар гана калсын»,— деди+. 24  Алар бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен башка курмандыктарды чалыш үчүн киришкенде, Жеху сыртка сексен кишини коюп, аларга: «Кимиңер мен силердин колуңарга салып берип жаткан кишилердин бирин качырып жиберсеңер, анын ордуна өзүңөр өлөсүңөр»,— деди+. 25  Анан Жеху курмандык чалып жатып жан сакчылары менен жардамчыларына: «Кирип, аларды өлтүргүлө! Бири да качып кетпесин»,— деди+. Жан сакчылары менен жардамчылары+ аларды кылыч менен өлтүрүп, сыртка ыргыта башташты. Ошентип, Баалдын ибадатканасынын ыйык жайына* чейин жетишти. 26  Алар Баалдын ибадатканасындагы ыйык мамыларды+ алып чыгып, өрттөп ташташты+. 27  Баалдын ыйык мамыларын да талкалашты+. Баалдын ибадатканасын+ болсо кыйратып, дааратканага айландырып салышты+. Ал ушул күнгө чейин даараткана катары колдонулат. 28  Ошентип, Жеху Ысрайыл жерин Баалга табынуудан тазалады. 29  Бирок Ысрайылды күнөөгө батырган+ Небаттын уулу Жеробамдын кылган күнөөсүнөн четтеген жок+: ал бири Бейтелге, экинчиси Данга коюлган+ алтын музоолорго+ табынууну жойгон жок. 30  Жахаба Жехуга: «Менин көз алдымда туура иштерди кылганың үчүн+, Ахаптын үйүн жок кылып+, жүрөгүмдөгүнүн баарын аткарганың үчүн, сенин уулдарың төртүнчү муунуна чейин Ысрайылдын тактысында отурат»,— деди+. 31  Бирок Жеху Ысрайылдын Кудайы Жахабанын мыйзамына бүт жүрөгү менен карманган жок+. Ал Ысрайылды күнөөгө батырган Жеробамдын күнөөлөрүнөн толугу менен баш тарткан жок+. 32  Ошол убакта Жахаба душмандардын Ысрайыл жеринин улам бир аймагын басып алышына жол берип койду. Хазаел+ бүт Ысрайыл жерине сокку уруп, 33  Иордандан чыгышка чейинки жерлерди, бүт Гилат жерин+: Гат+, Рубейин+ жана Менаше уруусундагылардын+ жерлерин, Арнон өзөнүндөгү Ароерден+ тартып Гилат менен Башанга+ чейин бүт басып алды. 34  Жехунун калган иштери, эмнелерди кылганы, кандай зор иштерди жасаганы Ысрайылдын падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 35  Акыры, Жеху ата-бабаларына кошулду+. Анын сөөгүн Самарияга коюшту. Анын ордуна уулу Жахаз+ падышалык кыла баштады. 36  Жеху Самарияда Ысрайылга жыйырма сегиз жыл падышалык кылды.

Шилтемелер

Же: «айыптуу эмессиңер».
Сөзмө-сөз: «шаарына». Сыягы, сепил сыяктуу курулуш.