2 Жылнаама 4:1—22

4  Андан кийин ал жезден узундугу 20, туурасы 20, бийиктиги 10 чыканак+ болгон курмандык жайын жасады+.  Андан соң жезден бир четинен экинчи четине чейин 10 чыканак, ал эми бийиктиги 5 чыканак болгон чоң казан куйду+. Аны жип менен айланта ченегенде, 30 чыканак болду+.  Казандын кырынын ылдый жагына тегерете эки катар жапайы дарбыздардын сүрөтү түшүрүлдү+, бир чыканак жерге он дарбыздын сүрөтү түшүрүлдү+. Ал дарбыздарды казанды куюп жатканда кошо куйду.  Анан ал казанды он эки өгүздүн үстүнө орнотту+. Өгүздөрдүн үчөө түндүктү, үчөө батышты, үчөө түштүктү, үчөө чыгышты карап турду. Ал эми алардын арт жагы казандын астына кирип турду+.  Казандын калыңдыгы алакандын эниндей эле. Анын жээгин болсо табактын жээгине окшош кылып жасады, ал лилия гүлүнө окшош эле+. Ага үч миң бат+ суу батчу+.  Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды+ жууш үчүн+ ал он казан куюп, бешөөнү оң жакка, бешөөнү сол жакка койду+. Ал эми чоң казандагы суу менен дин кызматчылар буту-колун жуушчу+.  Андан кийин ал алтындан бири-бирине окшош+ он чыракпая жасап+, аларды ибадатканага алып кирип, бешөөнү оң жакка, бешөөнү сол жакка койду+.  Ал он үстөл жасап+, аларды да ибадатканага алып кирип, бешөөнү оң жакка, бешөөнү сол жакка койду. Ошондой эле алтындан жүз табак жасады.  Анан дин кызматчылардын+ короосун жасады+, ошондой эле чоң короо+ менен анын эшиктерин жасап, эшиктерди жез менен каптады. 10  Чоң казанды оң жакка, түштүк-чыгыш тарапка койду+. 11  Акырында Хирам күл салгычтарды+, калактарды+, табактарды жасады+. Ошентип, Хирам чыныгы Кудайдын үйүнө байланышкан иштердин баарын, Сулайман падыша тапшырган иштердин баарын, бүтүрдү. 12  Эки мамыны+, алардын үстүнө орнотулган эки тегерек таажыны+, аларды кооздогон эки торду+, 13  мамылардын үстүнө орнотулган эки тегерек таажыны+ кооздош үчүн жасалган ал эки тордун ар бирине эки катардан жасалган 400 анарды+, 14  он арабаны+, алардын үстүндөгү он казанды+, 15  чоң казанды+, анын астындагы он эки өгүздү+, 16  күл салгычтарды, калактарды+, айрыларды+ жана башка ушу сыяктуу буюмдарды+ жасады. Хирам-Абип+ Жахабанын үйүндө колдонула турган Сулайман падыша айткан буюмдардын баарын жалтырата жылмаланган жезден жасады. 17  Падыша аларды Иордан өрөөнүндөгү* чополуу жерде, Сукот+ менен Середанын+ ортосунда, куюп жасады. 18  Сулайман жасаган ал буюмдар абдан көп болгондуктан, аларга канча жез кеткенин эсептешкен жок+. 19  Сулайман чыныгы Кудайдын үйүндө колдонулчу буюмдардын баарын+ жасады. Ал алтын жыпарзат түтөткүчтү+, тартуу катары алынып келген нандар коюлчу үстөлдөрдү+, 20  Мыйзамда жазылган боюнча, ички бөлмөнүн+ алдында күйүп турушу үчүн таза алтындан чыракпаялар+ менен алардын чырактарын+, 21  эң таза алтындан гүлдөрдү, чырактарды, биликтин күйүгүн алууга колдонулчу кычкачтарды+, 22  таза алтындан+ билик өчүргүчтөрдү, табактарды, чөйчөктөрдү, чок салгычтарды, ошондой эле алтындан үйдүн эшиктерин+, Ыйыктын ыйыгынын ички эшиктери менен ибадаткананын эшиктерин, жасады+.

Шилтемелер

Иордан өрөөнүнүн төмөнүрөөк келген жери.