2 Жылнаама 34:1—33

34  Жошия+ сегиз жашында+ такка отуруп, Иерусалимде отуз бир жыл падышалык кылды+.  Ал Жахабанын көз алдында туура иштерди кылып+, чоң аталарынан болгон Дөөтүнүн жолу менен жүрдү+. Ал андан оңго да, солго да бурулган жок+.  Жошия өзүнүн башкаруусунун сегизинчи жылында, өспүрүм кезинде эле+, чоң аталарынан болгон Дөөтүнүн Кудайына кызмат кыла баштады+, ал эми башкаруусунун он экинчи жылында Жүйүт менен Иерусалимдеги бийик жерлердин+, ыйык устундардын+, оюп жасалган буркандар+ менен куйма буркандардын баарын жок кыла баштады+.  Анын көзөмөлү астында Баалдардын+ курмандык жайларын талкалашты+. Ал алардын үстүндөгү жыпарзат түтөткүчтөрдү кыйып+, ошондой эле ыйык устундарды+, оюп жасалган буркандар+ менен куйма буркандарды кыйратып, майда кылып талкалады да+, аларга арнап курмандык чалгандардын мүрзөлөрүнө чачып салды+.  Дин кызматчылардын сөөктөрүн+ болсо өздөрүнүн курмандык жайларынын үстүндө өрттөдү+. Ошентип, ал Жүйүт менен Иерусалимди тазалады.  Андан сырткары, ал Менаше+, Эпрайым+, Шымон жана Напталы урууларына таандык шаарлардагы жана алардын тегерегиндеги ээн калган жерлердеги  курмандык жайлары+ менен ыйык устундарды кыйратып+, оюп жасалган буркандарды+ майда кылып талкалап+, бүт Ысрайыл жериндеги жыпарзат түтөткүчтөрдү кыйып таштады+. Андан кийин Иерусалимге кайтып келди.  Жошия ал жерди жана Кудайдын үйүн тазалагандан кийин өзүнүн башкаруусунун он сегизинчи жылында+ Азалиянын уулу Шапанды+, шаар башчысы Маасеяны, Жоахаздын уулу жылнаамачы Жоахты Жахаба Кудайынын үйүн оңдогону жиберди+.  Алар башкы дин кызматчы Хилкияга барып+, Кудайдын үйүнө алынып келген акчаны, дарбаза кайтарган+ дин кызматчылар Менаше+ менен Эпрайым+ уруусунан жана башка ысрайылдыктардан+, Жүйүт менен Бенжемин уруусунан, ошондой эле Иерусалимдин тургундарынан чогулткан акчаны, ага тапшырышты. 10  Анан ал акчаны Жахабанын үйүндө жүргүзүлүп жаткан ишке көзөмөл кылгандарга беришти+. Жахабанын үйүндөгү иштерди аткаргандар болсо аны үйдүн бузулган жерлерин оңдоп, калыбына келтирүүгө жумшашты. 11  Жылмаланган таштарды+, бириктирип бекиткенге устундарды жана Жүйүт падышаларынын айынан бузулуп калган+ имараттардын устундарын алмаштырганга жыгачтарды сатып алышы үчүн, алар акчаны усталар менен куруучуларга беришти+. 12  Алар ал ишти чынчылдык менен аткарып жатышты+. Мераринин+ уулдарынан Обадия менен Жахат, Кааттын уулдарынан+ Закарыя менен Мешулам аларды көзмөлдөп турууга дайындалды. Лебилердин айрымдары (алардын ар бири күү аспаптарда жакшы ойночу)+ 13  жүк көтөргөндөрдү+ жана ар кандай иштерди аткарган жумушчуларды көзөмөлдөп турууга дайындалды+. Ал эми кээ бирөөлөрү катчы+, башчы, дарбазачы+ болуп кызмат кылды. 14  Жахабанын үйүнө алынып келген акчаны+ алып чыгып жатышканда дин кызматчы Хилкия+ Жахабанын Муса аркылуу берген+ мыйзам+ китебин+ таап алды. 15  Анан ал катчы Шапанга+: «Мен Жахабанын үйүнөн баягы мыйзам китебин таап алдым» — деп, аны Шапанга берди. 16  Шапан китепти алып, падышага барды да: «Кызматчыларың тапшырылган иштин баарын аткарып жатышат. 17  Алар Жахабанын үйүндөгү акчаны алып, дайындалган кишилер менен жумушчуларга беришти»,— деди+. 18  Анан катчы Шапан падышага: «Дин кызматчы Хилкия мага бул китепти+ берди»+ — деп, аны падышанын алдында окуй баштады+. 19  Мыйзамда жазылгандарды укканда падыша кийимин айрып жиберди+. 20  Анан Хилкияга+, Шапандын уулу Ахикамга+, Микейдин уулу Абдонго, катчы+ Шапанга+ жана кызматчысы Асаяга+: 21  «Барып, Жахабадан мен жөнүндө+, Ысрайыл менен Жүйүттө калгандар жөнүндө жана бул китепте+ жазылгандардын мааниси жөнүндө сурагыла+, анткени ата-бабаларыбыз бул китепте жазылган сөздөргө ылайык жашабай+, Жахабанын сөзүн аткарбай коюшкандыктан, Жахаба бизге каарын төккөнү жатат»,— деди+. 22  Хилкия жана падыша тандаган башка кишилер Хулда+ деген пайгамбар аял+ менен сүйлөшкөнү барышты. Ал Хархастын небереси, Тикпанын уулу кийим кайтаруучу+ Шалумдун аялы эле. Хулда Иерусалим шаарынын жаңы конушунда жашачу. Алар Хулдага бул тууралуу айтып беришкенде, 23  ал мындай деди: «Ысрайылдын Кудайы Жахаба мындай дейт: „Силерди мага жиберген кишиге: 24  “Жахаба мындай дейт: “Мен бул жерге жана анын тургундарына+ алаамат жиберип+, аларды Жүйүт падышасынын алдында окулган китептеги+ каргыштарга калтырам+. 25  Анткени алар мени таштап+, башка кудайларга курмандык түтүнүн түтөтүп+, колдору менен жасаган нерселери менен+ мени капалантышты+. Бул жерге каарымды төгөм+, менин каарым өчпөйт””+,— деп айтып баргыла“. 26  Силерди Жахабадан сураганы жиберген Жүйүт падышасына мындай дегиле: „Сен уккан сөздөр+ тууралуу Ысрайылдын Кудайы Жахаба мындай дейт+: 27  “Бул жерге жана анын тургундарына каршы айткан сөздөрүмдү уккандан кийин жүрөгүң+ жумшарып, Кудайдын алдында моюн сунганың үчүн+, кийимиңди айрып+, менин алдымда моюн сунуп+, ыйлаганың үчүн, мен сени уктум+,— дейт Жахаба.— 28  Ошондуктан мен бул жерге жана анын тургундарына+ жибере турган алааматты көрбөйсүң+, ата-бабаларыңа кошулуп, тынчтык менен мүрзөгө коюласың”“»+. Алар мунун баарын падышага айтып барышты. 29  Падыша киши жиберип, Жүйүт менен Иерусалимдеги аксакалдардын баарын чакыртты+. 30  Анан ал Жахабанын үйүнө+ барды. Жүйүт менен Иерусалимдин бүт тургундары: дин кызматчылар+, лебилер, бүт эл, жашынан карысына чейин, аны менен кошо барышты. Ал аларга Жахабанын үйүнөн табылган келишим китебинде+ жазылгандарды окуп бере баштады+. 31  Андан кийин падыша өзүнүн ордунда туруп+, Жахабанын жолунда жүрүш үчүн жана китепте жазылган келишимдин сөздөрүн+ сактап, Жахабанын осуяттарын+, насааттарын+, көрсөтмөлөрүн+ бүт жүрөгү+, бүт жаны менен+ аткарыш үчүн+ анын алдында келишим түздү+. 32  Ал Иерусалимде жана Бенжемин уруусунун жеринде жашагандардын баарына ал келишимге кошулууну буйрук кылды. Иерусалимдин тургундары Кудайдын, ата-бабаларынын Кудайынын, келишимине ылайык иш кыла башташты+. 33  Андан кийин Жошия Ысрайыл уулдары жашаган бардык жерлердеги+ жийиркеничтүү нерселерди бүт жок кылып+, Ысрайылда жашагандардын баарына Жахаба Кудайына кызмат кылууну буйруду. Жошиянын көзү өткүчө, алар ата-бабаларынын Кудайы Жахабанын+ жолунан четтешкен жок.

Шилтемелер