2 Жылнаама 33:1—25

33  Менаше+ он эки жашында такка отуруп, Иерусалимде элүү беш жыл падышалык кылды+.  Ал Жахабанын көз алдында жаман иштерди+, Жахаба Ысрайыл уулдарынын алдынан кууп чыккан элдер кылган+ жийиркеничтүү иштерди кылды+.  Ал атасы Хиския жок кылган+ бийик жерлерди+ кайра жасады, Баалдарга арнап+ курмандык жайларын куруп+, ыйык устундарды орнотту+. Асмандагы нерселердин баарына+ табынып+, аларга кызмат кылды+.  Ал Жахабанын үйүнө, Жахаба: «Менин ысмым түбөлүккө Иерусалимде болот»+,— деп айткан жерге, курмандык жайларын курду+.  Жахабанын үйүнүн+ эки короосуна+ тең асмандагы нерселердин+ баарына арнап курмандык жайларын курду,  Ином уулунун өрөөнүндө+ өзүнүн уулдарын отко салды*+, ошондой эле сыйкырчылык кылып+, төлгө ачты+, көз байлоочулук кылды+, өлгөндөрдү чакыргандар+ менен келечекти алдын ала айткандарды+ дайындады. Жахабанын көз алдында көп жаман иштерди кылып, аны каардантты+.  Андан сырткары, Менаше буркан оюп жасап+, чыныгы Кудайдын үйүнө койду+. Кудай ал үй жөнүндө Дөөтү менен анын уулу Сулайманга: «Менин ысмым+ түбөлүккө ушул үйдө+, мен Ысрайыл урууларына таандык шаарлардын ичинен тандап алган Иерусалимде болот+.  Эгер ысрайылдыктар менин Муса аркылуу берген+ көрсөтмөлөрүм+ менен жол-жоболорума жана бүт мыйзамга+ байланышкан буйруктарымдын баарын аткарышса+, мен аларды ата-бабаларына+ берген жерден+ кууп чыкпайм»,— деп айткан болчу.  Менаше+ Жүйүт менен Иерусалимдин тургундарын азгыргандыктан+, алар Жахаба Ысрайыл уулдарынын алдында жок кылган элдер+ кылган иштерден да жаман иштерди кылышты+. 10  Жахаба Менашеге жана элине кайра-кайра кайрылды, бирок алар укпай коюшту+. 11  Акыр-аягы, Жахаба аларга Ашур падышасынын+ аскер башчыларын жиберди+. Алар Менашени аскалардын жаракаларында жашынып жүргөн+ жеринен кармап алып, эки жез кишен менен кишендеп+, Бабылга алып кетишти. 12  Башына мүшкүл түшкөндө+ ал Жахаба Кудайына жалынып*+, ата-бабаларынын Кудайынын алдында толук моюн сунду+. 13  Ал Кудайдан тиленгенде, Кудай анын тиленүүсүн, ырайым кылышын сурап өтүнгөнүн угуп+, аны Иерусалимге кайра алып келип, падышалык бийлигин кайрып берди+. Ошондо Менаше Жахабанын чыныгы Кудай экенин түшүндү+. 14  Андан кийин ал Дөөтүнүн шаарынын+ тышкы дубалын+ өзөндөгү Гихондун+ батышынан Балык дарбазасына+ чейин, андан ары шаарды айланта Опелге+ чейин бийик кылып курду. Андан сырткары, ал Жүйүт жериндеги чептүү шаарлардын баарына аскер башчыларын дайындады+. 15  Ал Жахабанын үйүндөгү бөтөн жерликтердин кудайлары+ менен бурканын+, ошондой эле өзү Жахабанын үйүнүн тоосуна жана Иерусалимге курган курмандык жайларынын+ баарын шаардын сыртына ыргытып таштоону буйруду. 16  Анан Жахабанын курмандык жайын оңдоп+, анын үстүндө тынчтык курмандыктары+ менен ыраазычылык курмандыктарын+ чала баштады. Ал жүйүт элине Ысрайылдын Кудайы Жахабага кызмат кылууну буйруду+. 17  Бирок эл курмандыктарын Жахаба Кудайына арнаганы менен, аларды дагы эле бийик жерлерде чалып жатты+. 18  Менашенин калган иштери, анын Кудайдан эмне деп тиленгени+, көрөгөчтөрдүн+ ага Ысрайылдын Кудайы Жахабанын атынан айткан сөздөрү Ысрайыл падышалары жөнүндөгү билдирүүлөрдө жазылган+. 19  Анын Кудайдан эмне деп тиленгени+, өтүнүчүнүн аткарылганы+, ошондой эле анын Кудайдын алдында моюн сунганга+ чейин кылган күнөөлөрү+, ишенимсиздик көрсөткөнү+, кайсы жакка бийик жерлерди жасап+, кайсы жерге оюп жасалган буркандар+ менен ыйык устундарды+ орноткону жөнүндө анын көрөгөчтөрүнүн билдирүүлөрүндө жазылган. 20  Акыр-аягы, Менаше ата-бабаларына кошулду+. Анын сөөгүн үйүнүн жанына коюшту+. Анын ордуна уулу Амон+ падышалык кыла баштады. 21  Амон+ жыйырма эки жашында такка отуруп, Иерусалимде эки жыл падышалык кылды+. 22  Ал, атасы Менашеге окшоп+, Жахабанын көз алдында жаман иштерди кылды+. Ошондой эле атасы Менаше+ оюп жасаган буркандардын+ баарына курмандык чалып+, аларга кызмат кылды+. 23  Атасынан айырмаланып+, ал Жахабанын алдында моюн сунган жок+, тескерисинче, ого бетер күнөөгө бата берди+. 24  Акыр-аягы, кызматчылары өз ара сүйлөшүп алып+, аны өзүнүн үйүндө өлтүрүп коюшту+. 25  Бирок эл+ Амон падышаны өлтүргөн+ кишилердин баарын+ өлтүрүп+, Жошияны атасынын ордуна падыша кылып койду+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «оттон өткөрдү».
Сөзмө-сөз: «Кудайынын жүзүн жумшартып».