2 Жылнаама 1:1—17

1  Дөөтүнүн уулу Сулаймандын падышалыгы бекемделе берди+. Жахаба Кудайы аны менен болуп+, анын зоболосун көтөрдү+.  Сулайман бүт Ысрайылды: миң башыларды+, жүз башыларды+, бийлерди+, Ысрайылдын уруу башчылары+ менен тукум башчыларын+ чогултту.  Андан кийин ал бүт жыйналыш менен чогуу Гибондогу бийик жерге+ барды. Анткени чыныгы Кудайдын жыйын чатыры+, Жахабанын кызматчысы Муса+ чөлдө жүргөндө жасаган жыйын чатыры, ошол жакта эле.  Чыныгы Кудайдын келишим сандыгын+ болсо Дөөтү Кириат-Жеаримден алып келип+, Иерусалимдеги өзү тиккен чатырга+, атайын ал үчүн даярдаган орунга койгон болчу+.  Хурдун небереси+, Уринин уулу Безелел+ жезден жасаган курмандык жайы+ болсо Жахабанын ыйык чатырынын алдында турчу. Ошондуктан Сулайман менен бүт жыйналыш Кудайдан жетекчилик сураш үчүн ошол жакка барышчу.  Сулайман Жахабанын алдында ыйык чатырдын жанындагы ошол жез курмандык жайынын үстүндө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка миң мал чалды+.  Ошол түнү Кудай Сулайманга көрүнүп: «Айт, сага эмне берейин?» — деди+.  Сулайман Кудайга: «Сен атам Дөөтүгө улуу мээримдүүлүгүңдү көрсөтүп+, мени анын ордуна падыша кылдың+.  Жахаба Кудайым, эми атам Дөөтүгө берген убадаңды аткара көр+, анткени сен мени жер бетиндеги кумдай көп элге+ падыша кылып койдуң+. 10  Бул элди башкара алышым үчүн+, мага акылмандык, билим бере көр+. Болбосо сенин улуу элиңе ким сот жүргүзө алат?» — деди+. 11  Ошондо Кудай Сулайманга: «Жүрөгүңдө ушундай каалоо болгону үчүн+, дүнүйө, байлык, атак-даңк же сени жек көргөндөрдүн жанын, же узак өмүр сурабай+, мен сени падыша кылып койгон элиме сот жүргүзүүгө акылмандык менен билим сураганың үчүн+, 12  сага акылмандык менен билим берем+. Андан сырткары, сага өзүңө чейинки падышаларда болбогон жана сенден кийинки падышаларда да болбой турган+ дүнүйө, байлык, атак-даңк да берем»,— деди+. 13  Андан кийин Сулайман Гибондогу+ жыйын чатыры+ турган бийик жерден Иерусалимге кайтып келди. Ал бүт Ысрайылга падышалык кылды+. 14  Сулайман майдан арабаларын, жылкыларын көбөйттү. Анын 1 400 арабасы, 12 000 аты бар болчу+. Ал аларды арабалар үчүн курулган шаарларга+ жана өзүнө жакын жерге, Иерусалимге жайгаштырды. 15  Падыша Иерусалимде күмүш менен алтынды ташка теңеди+, ал эми бал карагайды анын көптүгүнөн Шепелада+ өскөн анжир дарагына теңеди+. 16  Сулайман падышага жылкыларды Мисирден алып келишчү+. Анын соодагерлери жылкыларды үйүрү менен сатып келишчү+. 17  Бир арабаны Мисирден 600 күмүш шекелге*, жылкыны болсо 150 күмүш шекелге алып келишчү. Хеттин тукумдарынын падышалары менен Сириянын падышалары да арабалар менен жылкыларды падышанын соодагерлеринен сатып алышчу+.

Шилтемелер

Шекел еврейлердин негизги чен жана акча бирдиги болгон. Салмагы 11,4 г. Кара: 13-тирк.