1 Шемуел 27:1—12

27  Дөөтү: «Бир күнү Шабул мени баары бир өлтүрөт, ошон үчүн пелиштиликтердин жерине+ качып кеткеним оң+. Ошондо ал үмүтүн үзүп, мени Ысрайыл жеринен издебей калат да+, мен андан качып кутулам»,— деп ойлоду.  Анан жанындагы 600 кишиси+ менен Гаттын падышасы Маохтун уулу Акишке+ барды.  Ошентип, Дөөтү менен анын кишилери үй-бүлөлөрү менен+ чогуу Акиштин жеринде, Гатта жашап калышты. Дөөтүнүн эки аялы: изреилдик Акиноам+ менен мурун Набалдын аялы болгон кармелдик Абигейил+ да аны менен бирге ошол жерде жашап калышты.  Бир канча убакыттан кийин Шабулга Дөөтүнүн Гатка качып кеткенин айтышты, ошондуктан ал аны издебей калды+.  Дөөтү Акишке: «Сенин көз алдыңда ырайым тапкан болсом, мага чакан шаарларыңдын биринен орун бер, ошол жерде жашайын. Кулуңду падышанын шаарына жашатып эмне кыласың?» — деди.  Ошол күнү Акиш ага Сыклакты+ берди. Ушул себептен Сыклак бүгүнкү күнгө чейин Жүйүт падышаларына таандык.  Дөөтү пелиштиликтердин жеринде бир жыл төрт ай жашады+.  Ал кишилери менен Теламдан+ Шурга+ чейинки жана төмөн жактагы Мисир жерине чейинки жерлерде жашаган гешурлуктарга+, герзиттиктерге, Амалыктын тукумдарына+ кол салып, жортуулдарга чыгып турду.  Алардын жерин кыйратып, эркек-аялдарынын бирин калтырбай кырып+, майда жана бодо малдарын, эшектерин, төөлөрүн, кийим-кечектерин олжолоп, кайра Акишке барчу. 10  Акиш андан: «Бүгүн кайсы жерге жортуулга бардыңар?» — деп сураганда, Дөөтү: «Жүйүт жеринин түштүгүнө+, Жерахмелдин+ тукумдары жашаган жердин түштүгүнө жана кейниликтердин+ жеринин түштүгүнө»,— деп койчу+. 11  Ал эркек-аялдардын бирин да тирүү калтырчу эмес. «Булар: „Дөөтү бизди минтти-тигинтти“,— деп айтып коюшпасын» — деп+, аларды Гатка алып келчү эмес. (Пелиштиликтердин жеринде жашаган кезде ал ошентип жүрдү.) 12  Акиш ага ишенип+, ичинен: «Ал өз элине, ысрайылдыктарга, жек көрүндү болуп калды+, ошон үчүн эми мага өмүр бою кул болот»,— деп ойлоп жүрдү.

Шилтемелер