1 Шемуел 24:1—22

24  Шабул пелиштиликтерди кууп+, кайра кайтып келгенден кийин, ага: «Дөөтү Эн-Геди+ чөлүндө жүрөт»,— деп кабарлашты.  Шабул ысрайыл элинин арасынан 3 000 киши тандап+, Дөөтү менен анын кишилерин тоо текелер мекендеген аскалардан+ издегени жөнөдү+.  Бир канча убактан кийин ал жол боюндагы таштан салынган кой короолордун жанына келип токтоду. Ал жерде үңкүр бар эле. Шабул үңкүрдүн ичине заара ушатканы кирди+. Дөөтү ошол учурда кишилери менен үңкүрдүн түп жагында отурган эле+.  Дөөтүнүн кишилери ага: «Мына, Жахаба душманыңды колуңа салып берип+, аны өзүң каалагандай+ кылышыңа жол берип жатат»,— дешти. Дөөтү туруп барып, Шабулдун сырт кийиминин этегинен байкатпай кесип алды.  Бирок кайра анын сырт кийиминин этегинен кесип алганына жүрөгү ооруду+.  Анан кишилерине: «Мырзама, Жахабанын майланганына+, кантип кол көтөрмөк элем? Жахаба анын бетин ары кылсын, ал деген Жахабанын майланганы да»,— деди+.  Ушул сөздөрдү айтып, Дөөтү кишилерин токтотуп калды. Ал алардын Шабулга кол салышына жол берген жок+. Шабул болсо үңкүрдөн чыгып, жолун улантты.  Дөөтү үңкүрдөн чыгып, Шабулдун артынан: «Улуу урматтуу падышам!» — деп кыйкырды+. Шабул артын караганда, Дөөтү тизелеп, жерге чейин ийиле таазим кылды+.  Анан ага мындай деди: «„Дөөтү сага жамандык кылууну ойлоп жүрөт“,— деген кишилердин сөзүн эмнеге угасыз?+ 10  Өзүңүз көрүп тургандай, бүгүн үңкүргө киргениңизде, Жахаба сизди колума салып берди. Жанымдагылар сизди өлтүр дешти+, бирок мен сизди аяп: „Мырзама кол көтөрбөйм, ал — Жахабанын майланганы“,— дедим+. 11  Ата+, карасаңыз, мен сырт кийимиңиздин этегинен кесип алдым, ошол учурда сизди өлтүрүп коё алмакмын, бирок өлтүргөн жокмун. Сизге каршы чыгуу же жамандык кылуу оюмда да жок+, сиздин алдыңызда эч кандай күнөө да кылган жокмун. Сиз болсо мени өлтүрүүнүн жолун издеп жүрөсүз+. 12  Бизге Жахаба өзү сот болсун+. Мен үчүн Жахаба өч алат+, мен сизге кол көтөрбөйм+. 13  Байыркы бир макалда: „Ыймансыздыкка ыймансыздар барат“,— деп айтылат+, андыктан мен сизге кол көтөрбөйм. 14  Ысрайылдын падышасы кимге каршы чыкты? Кимдин артынан кууп жүрөсүз? Сиз өлгөн иттин+, бир бүргөнүн+ артынан кууп жүрөсүз. 15  Бизге Жахаба өзү сот болуп, баарын өзү таразалайт. Ал ишимди карап, мени актайт+, мени сиздин колуңуздан куткарып алат». 16  Дөөтү бул сөздөрдү айтканда, Шабул: «Дөөтү, уулум, бул сенсиңби?» — деп сурады да+, катуу ыйлап жиберди+. 17  Анан Дөөтүгө мындай деди: «Мага караганда, сен адил экенсиң+, анткени сен мага жакшылык кылып жатасың+, мен болсо сага жамандык кылып жатам. 18  Өзүң айткандай, бүгүн Жахаба мени колуңа салып берсе да+, сен мени өлтүрбөй, мага жакшылык кылыптырсың. 19  Кайсы киши колго түшкөн душманын жөн коё берет?+ Бүгүн мага кылган жакшылыгың үчүн Жахаба сага жакшылык кылат+. 20  Сен сөзсүз падыша болосуң+ жана Ысрайыл падышалыгы түбөлүккө сага таандык болот, буга менин көзүм жетти. 21  Ошондуктан азыр мага тукумумду жок кылбай турганыңды, атамдын үйүнөн ысмымды өчүрбөй турганыңды айтып+, Жахабаны оозанып ант бер»+. 22  Дөөтү ант берди. Андан кийин Шабул үйүнө кайтты+, ал эми Дөөтү жанындагылары менен киши бара алгыс жерге чыгып кетти+.

Шилтемелер