1 Шемуел 19:1—24

19  Бир күнү Шабул уулу Жонатанга жана бүт кызматчыларына Дөөтүнү өлтүрүш керектигин айтты+.  Бирок Жонатан Дөөтүнү абдан жакшы көргөндүктөн+ ага: «Атам сени өлтүргүсү келип жатат. Ошондуктан эртең эртең менен сак бол, эч кимге көрүнбөй турган жерге барып, жашынып тур+.  Мен болсо атам менен талаага чыгып, сен жашынган жерге жакын барып, сен жөнүндө сүйлөшөм. Анан эмне болгонун сага айтып берем»,— деди+.  Жонатан атасы Шабулга Дөөтү жөнүндө жакшы сөздөрдү+ айтып: «Падышам кулу Дөөтүгө каршы күнөө кылбаса экен+. Анткени ал сизге эч кандай жамандык кылган жок, ал сизге жакшылык эле кылып келатат+.  Ал өз өмүрүн тобокелге салып+, пелиштиликти өлтүргөндө+, Жахаба бүт Ысрайылга улуу куткаруу+ бербеди беле. Аны көрүп, өзүңүз деле кубанбадыңыз беле. Эми эмнеге аны себепсиз эле өлтүрүп+, жазыксыз кишинин каны үчүн күнөөкөр болгону жатасыз?» — деди+.  Шабул Жонатандын айтканына көнүп: «Жахаба тирүү*+, Дөөтүнү өлтүрбөйм»,— деп ант берди.  Жонатан Дөөтүнү чакырып, ага атасы менен эмне деп сүйлөшкөнүнүн баарын айтып берди. Анан аны атасы Шабулга алып барды. Ошентип, Дөөтү мурункусундай эле Шабулга кызмат кыла баштады+.  Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин кайрадан согуш башталды. Дөөтү пелиштиликтер менен согушуп, аларды чоң жоготууга учуратты+. Алар андан качышты+.  Күндөрдүн биринде Шабул найзасын кармап үйүндө отурганда, Жахаба жол берген жаман рух+ ага таасир эте баштады. Дөөтү арфа чертип отурган эле. 10  Шабул аны дубалга найза менен кадап салгысы келди+, бирок ал буйтап кетип+, найза дубалга сайылып калды. Дөөтү ошол түнү качып кетти+. 11  Дөөтүнүн үйүн кайтарып, таң атканда аны өлтүрүш үчүн+, Шабул кишилерин жиберди+. Бирок Дөөтүгө аялы Михал: «Эгер бүгүн түнү жаныңды сактап калбасаң, эртең сени өлтүрүп коюшат»,— деди да, 12  качып кетип, жашынып калсын деп, аны терезеден түшүрүп жиберди+. 13  Анан анын төшөгүнө бурканды*+ жаткырып, башынын ордуна эчкинин жүнүнөн согулган жабууну коюп, үстүн кийим менен жаап койду. 14  Шабул Дөөтүнү кармаш үчүн кишилерин жиберди, бирок Михал аларга: «Ал ооруп жатат»,— деп койду+. 15  Ошондо Шабул Дөөтүнү өз көзү менен көрүп келгени киши жиберип: «Аны мага төшөгү менен көтөрүп келгиле, мен аны өлтүрөм»,— деди+. 16  Алар барып, төшөктө буркан жатканын, ал эми башынын ордунда эчкинин жүнүнөн согулган жабуу жатканын көрүштү. 17  Шабул Михалдан: «Эмнеге мени алдап+, душманымды+ качырып жибердиң?» — деп сурады. Михал ага: «Ал мага: „Мени коё бер, болбосо сени өлтүрүп салам“,— деди»,— деп жооп берди. 18  Дөөтү болсо качып кетип, аман калды+. Ал Рамага барып+, Шабулдун эмне кылганын Шемуелге бүт айтып берди. Анан экөө Найотко+ барып, ошол жерде калышты. 19  Бир канча убактан кийин Шабулга: «Дөөтү Рамадагы Найотто жүрөт»,— деген кабар жетти. 20  Шабул ошол замат Дөөтүнү кармап келгенге кишилерин жиберди. Бирок пайгамбарлык кылып жаткан кары пайгамбарларды жана аларга жетекчилик кылган Шемуелди көрүшкөндө Шабулдун кишилерине Кудайдын руху түшүп+, алар да өздөрүн пайгамбарлардай алып жүрө* башташты+. 21  Бул тууралуу Шабулга билдиришкенде, ал ошол замат башка кишилерин жиберди, бирок алар да өздөрүн пайгамбарлардай алып жүрө башташты. Шабул үчүнчү жолу кишилерин жиберди, алар да өздөрүн пайгамбарлардай алып жүрө башташты. 22  Акырында Шабул Рамага өзү жөнөдү. Секудагы суу сакталчу чоң чуңкурга жеткенде ал: «Шемуел менен Дөөтү каякта жүрөт?» — деп сурады. Ага: «Рамадагы Найотто»+,— деп жооп беришти. 23  Шабул ал жерден Рамадагы Найотко жөнөдү. Ошондо ага да Кудайдын руху түшүп+, ал Рамадагы Найотко жетер жеткиче өзүн пайгамбардай алып жүрдү. 24  Анан кийимин чечип таштап, Шемуелдин алдында өзүн пайгамбардай алып жүрдү. Ал ошол күнү кечке жана түнү менен жылаңач* жатты+. «Шабул да пайгамбар болуп калганбы?» — деген сөз ошондон калган+.

Шилтемелер

Бий 8:19дун шилт-н кара.
Сөзмө-сөз: «терафимди».
Бул пайгамбарлардын кээде демейдегиден башкача, бир кызыктай, атүгүл акылынан айныган кишидей сүйлөгөнүн же өздөрүн ошондой алып жүргөнүн билдириши мүмкүн.
Же: «жарым-жартылай жылаңач».