1 Шемуел 18:1—30

18  Дөөтүнүн Шабулга айткан сөздөрүн укканда Жонатан+ Дөөтүгө бүт жүрөгү менен тартылып+, аны жанындай жакшы көрүп калды+.  Шабул ошол күнү Дөөтүнү атасынын үйүнө кетирбей, алып калды+.  Жонатан Дөөтүнү жанындай жакшы көрүп калгандыктан+ аны менен келишим түздү+.  Ал жеңи жок чапанын чечип, Дөөтүгө берди. Ал ага дагы башка кийимдерин, кылычын, жаасын, курун да берди.  Дөөтү согуштарга катыша баштады. Шабул аны кайсы жакка жибербесин, ал ар дайым акылдуулук менен иш кылды+. Ошондуктан Шабул аны аскерлерине башчы кылып койду+. Бул элге да, Шабулдун кызматчыларына да жакты.  Дөөтү пелиштиликтерди жеңип, жанындагылары менен согуштан кайтып келатканда, Ысрайылдын бардык шаарларынан чыккан аялдар Шабул падышаны ырдап-бийлеп+ тосуп чыгышты. Кубанганынан+ алар дап+ кагып, үч кылдуу аспап* чертип келатышты.  Алар жеңишти белгилеп: «Шабул миңди жеңди, Дөөтү болсо он миңди жеңди»,— деп кезектеше ырдап келатышты+.  Бул сөздөр Шабулга жакпай калгандыктан, анын аябай ачуусу келди+. Ошондуктан ал ичинен: «Дөөтүгө он миңди, мага болсо миңди эле беришти. Эми ага падышалык эле жетишпей турат»,— деп ойлоду+.  Ошол күндөн тартып Шабул Дөөтүгө шектүү карап калды+. 10  Эртеси күнү+ Шабулга Кудай жол берген жаман рух таасир этип+, ал өзүн кызыктай алып жүрө баштады+. Дөөтү болсо ошол учурда адаттагысындай эле кыл аспап чертип отурган болчу+. Шабулдун колунда найза бар эле+. 11  Ал: «Дөөтүнү дубалга кадап салам» — деп ойлоп+, найзасын аны көздөй ыргытты+. Бирок Дөөтү буйтап кетти+. Эки жолу ушундай болду. 12  Ошондо Шабул Дөөтүдөн корко баштады+, анткени Жахаба Дөөтү менен эле+, ал эми Шабулду таштап койгон болчу+. 13  Шабул аны өзүнөн алыстатыш үчүн миң башы кылып койду+. Ошентип, Дөөтү элди жетектеп жүрдү+. 14  Ал бардык ишти акылдуулук менен жүргүздү+, Жахаба аны менен болду+. 15  Шабул анын бардык ишти акылдуулук менен жүргүзүп+ жатканын көрүп, андан коркчу болду. 16  Ал эми бүт ысрайылдыктар менен жүйүттөр аны жакшы көрчү, анткени ал аларды согуштарда жетектеп жүрдү. 17  Бир күнү Шабул Дөөтүгө: «Мен сага улуу кызым Мейрапты+ аялдыкка берейин+. Мага эр жүрөктүк менен кызмат кылып, Жахаба үчүн согушсаң эле болду»,— деди+. Бирок ичинен: «Бул менин колумдан эмес, пелиштиликтердин колунан өлсүн»,— деп ойлоду+. 18  Дөөтү ага: «Падышага күйөө бала болгудай мен ким элем, менин туугандарым менен атамдын уруусу Ысрайылда ким эле?» — деди+. 19  Шабулдун кызы Мейрапты Дөөтүгө берчү убак келгенде, анын мурун эле меколалык+ Адриелге+ аялдыкка берилгени билинди. 20  Дөөтүнү Шабулдун Михал+ деген кызы сүйүп калган эле. Бул жөнүндө Шабулга билдиришкенде, ал сүйүндү. 21  Анан: «Кызымды ага аялдыкка берип, аны кылтакка түшүрөйүн+, ал пелиштиликтердин колунан өлсүн»,— деп ойлоду. Дөөтүгө болсо: «Экинчи кызымды алып, мага күйөө бала бол»,— деди. 22  Шабул кызматчыларына: «Дөөтү менен өзүнчө сүйлөшүп: „Сен падышага жагып калдың, анын кулдарынын баары сени жакшы көрүшөт. Падышага күйөө бала болуп албайсыңбы“,— деп айткыла»,— деди. 23  Алар бул сөздөрдү Дөөтүгө айтышты. Бирок ал: «Падышага күйөө бала болуу оңой дейсиңерби? Мен колунда жок+, карапайым+ кишимин»,— деди. 24  Шабулга кызматчылары: «Дөөтү мындай деди» — деп, анын айткандарын айтып беришти. 25  Ошондо Шабул аларга: «Дөөтүгө барып: „Падыша кызынын калыңына акча сураган жок+. Ал душмандарынан өч алыш үчүн+ калыңга жүз пелиштиликтин сүннөтүн сурап жатат“+,— деп айткыла»,— деди. Бирок чынында ал Дөөтүнүн пелиштиликтердин колунан өлүшүн каалап жаткан эле. 26  Шабулдун кызматчылары бул сөздөрдү Дөөтүгө айтып барышты. Алардын падышага күйөө бала болуу+ жөнүндөгү сунушу ага жагып калды. Ошондуктан белгиленген убакыт бүтө электе эле, 27  Дөөтү кишилери менен барып, пелиштиликтердин 200 кишисин өлтүрдү да+, падышанын кызына үйлөнүш үчүн, алардын сүннөтүн кесип, падышага алып келди+. Ошондо падыша ага кызы Михалды аялдыкка берди+. 28  Шабул Жахабанын Дөөтү менен экенин түшүндү+. Анын кызы Михал Дөөтүнү жакшы көрчү+. 29  Шабул Дөөтүдөн ого бетер корко баштады, ал аны өмүрү өткүчө душманындай көрдү+. 30  Пелиштиликтердин төрөлөрү+ менен согушканда Дөөтү дайыма Шабулдун башка кызматчыларына караганда акылдуулук менен иш кылды+. Ошентип, анын атагы алыска кетти+.

Шилтемелер

Лютня.