1 Шемуел 12:1—25

12  Шемуел бүт ысрайыл элине мындай деди: «Мен силер айткандардын баарын угуп+, силерди башкарышы үчүн падыша шайладым+.  Эми силерди башкара турган падышаңар бар+. Мен болсо карып калдым+, чачымды ак басты+. Уулдарым араңарда жүрөт+. Мен болсо Кудайга кызмат кылып, жаш чагымдан тартып ушул күнгө чейин силерди жетектеп келдим+.  Мына, эми алдыңарда турам. Эгер кандайдыр бир нааразылыгыңар бар болсо, Жахаба менен анын майланганынын+ алдында айткыла: кимиңердин букаңарды же эшегиңерди алдым?+ Кимиңерди алдап, кимиңерди кысымга алдым? Кимиңерден пара алып, кылган жаман ишиңерге көз жумуп койдум?+ Айткыла, баарын кайтарып берем»+.  Ошондо эл: «Жок, сен эч кимибизди алдаган да эмессиң, кысымга да алган эмессиң, эч кимибизден эч нерсе алган да эмессиң»,— деди+.  Шемуел аларга: «Менин силерден эч нерсе албаганыма бүгүн Жахаба менен анын майланганы+ күбө»,— деди+. Алар: «Ооба, ал күбө»,— дешти.  Шемуел элге мындай деди: «Муса менен Арунду дайындап, ата-бабаларыңарды Мисирден алып чыккан Жахаба өзү күбө+.  Эми туруп тургула, мен Жахабанын алдында силерге каршы сүйлөйүн, Жахабанын силерге жана ата-бабаларыңарга жасаган бардык адил иштерин+ айтып берейин.  Жакып Мисирге баргандан кийин+, ата-бабаларыңар Жахабага жардам сурап жалбарышканда+, аларды ал жактан алып чыгып, ушул жерге+ алып келип жашатыш үчүн, Жахаба Муса+ менен Арунду жиберген.  Бирок ата-бабаларыңар Жахаба Кудайын унутуп коюшкандыктан+, ал аларды Хазор аскер башчысы Сисеранын+, пелиштиликтердин+, Маап падышасынын+ колуна салып берген*+. Алар ата-бабаларыңар менен согушкан. 10  Ошондо ата-бабаларыңар Жахабага кайрылып+: „Биз күнөөгө баттык+, Жахабаны таштап, Баалдар+ менен Астарталарга+ кызмат кылдык. Биз сага кызмат кылабыз, бизди душмандарыбыздын колунан куткара көр“+,— деп жардам сурашканда, 11  Жахаба Жерубаалды+, Беданды, Иптахты+, Шемуелди+ жиберип, коопсуз жашашыңар үчүн, силерди тегерегиңердеги душмандарыңардын колунан куткарган+. 12  Бирок Амон уулдарынын падышасы Нахаштын+ силерге каршы чыкканын көргөнүңөрдө, Жахаба Кудайыңар өзү силердин падышаңар болсо да+, силер мага: „Жок, бизди падыша башкарсын!“ — дегенсиңер+. 13  Мына, өзүңөр тандап, өзүңөр сурап алган падышаңар алдыңарда турат+. Жахаба силерге падыша дайындады+. 14  Эгер Жахабадан коркуп+, ага кызмат кылсаңар+, анын тилин алсаңар+ жана Жахабанын буйруктарына каршы чыкпасаңар+, анда Жахаба Кудайыңар силер менен, силерди башкара турган падышаңар менен болот. 15  Ал эми Жахабанын тилин албай+, Жахабанын буйруктарына каршы чыга турган болсоңор+, Жахаба силерге, аталарыңарга каршы колун сунат+. 16  Эми Жахабанын силердин көз алдыңарда кандай керемет көрсөтөрүн карап тургула. 17  Азыр буудай оруп-жыя+ турган маал эмеспи? Бирок күн күркүрөтүп, жаан жаадырышы үчүн+, мен азыр Жахабага кайрылам+. Ошондо падыша сурап, Жахабанын алдында кандай жаман иш кылганыңарды түшүнөсүңөр»+. 18  Шемуел Жахабага кайрылганда+, Жахаба ошол күнү күн күркүрөтүп, жамгыр жаадырды+. Муну көргөн элдин баары Жахаба менен Шемуелден абдан коркуп калды. 19  Алар Шемуелге: «Биздин өлгүбүз келбейт, кулдарың үчүн Жахаба Кудайыңан тиленчи+. Анткени өзүбүзгө падыша сурап, күнөөлөрүбүздү көбөйтүп алдык»,— дешти. 20  Шемуел элге мындай деди: «Коркпогула+. Силер күнөө кылдыңар, бирок эми Жахабадан четтебегиле+, Жахабага бүт жүрөгүңөр менен кызмат кылгыла+. 21  Эч нерсеге жарабаган+, пайдасыз+, куткара албаган буркандарды ээрчип, туура жолдон четтебегиле. Алар — эч нерсеге жарабаган буркандар. 22  Жахаба өзүнүн улуу ысмы үчүн+ өз элин таштабайт+, анткени Жахаба силерди өзүнүн эли кылыш үчүн тандап алган+. 23  Ал эми Жахабанын алдында силер жөнүндө тиленгенимди+ токтотуп күнөөгө батуу менин оюма да келбейт. Мен силерди мындан ары да туура, жакшы жолго+ багыттап турам+. 24  Болгону, Жахабадан коркуп+, ага бүт жүрөгүңөр менен+, ишенимдүү* кызмат кылгыла. Анын силер үчүн жасаган улуу иштерин унутпагыла+. 25  Эгерде өжөрлөнүп, жамандык кылганыңарды токтотпосоңор, анда өзүңөр да, падышаңар да+ өлүп жок болосуңар»+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «сатып жиберген».
Сөзмө-сөз: «чындыкта».