1 Падышалар 8:1—66

8  Андан соң Жахабанын келишиминин сандыгын+ Дөөтүнүн шаарынан+, башкача айтканда, Сиондон+ алып чыгыш үчүн Сулайман падыша Ысрайылдын аксакалдарын+, Ысрайыл уулдарынын уруу башчылары+ менен тукум башчыларынын+ баарын Иерусалимге чогултту+.  Ошентип, эйтаним айында, тактап айтканда, жетинчи айда+ бүт ысрайылдыктар майрамды белгилеш үчүн Сулайман падышанын алдына чогулушту+.  Ысрайыл аксакалдарынын баары келгенде, дин кызматчылар келишим сандыгын+ алып жөнөштү+.  Алар Жахабанын келишим сандыгын, жыйын+ чатырын+, анын ичиндеги ыйык нерселердин баарын көтөрүп жөнөштү, аларды дин кызматчылар менен лебилер+ көтөрүп баратышты+.  Сулайман падыша менен анын алдына чогулган бүт Ысрайыл жамааты болсо келишим сандыгынын алдында баратышты. Алар сан жеткис, көптүгүнөн санап бүткүс койлор менен букаларды+ курмандыкка чалып жатышты+.  Андан соң дин кызматчылар Жахабанын келишиминин сандыгын+ үйдүн ички бөлмөсүнө, башкача айтканда, Ыйыктын ыйыгына алып кирип+, ал үчүн даярдалган орунга, керуптардын+ канаттарынын астына коюшту.  Келишим сандыгы коюлган жерде турган керуптардын канаттары жайылып тургандыктан, алар келишим сандыгын да, анын шыргыйларын да жаап турду+.  Бирок шыргыйлар+ узун болгондуктан, алардын учтары ички бөлмөнүн алдындагы Ыйык жайдан көрүнүп турчу, бирок сырттан көрүнчү эмес. Алар бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде турат+.  Келишим сандыгынын ичинде Муса Хореп тоосунда салган+ эки таш лооктон+ башка эч нерсе жок болчу. Ал аларды Жахаба Мисирден чыккан Ысрайыл уулдары+ менен келишим түзгөндө+ салган болчу. 10  Дин кызматчылар ыйык жерден чыгышканда, Жахабанын үйүнүн ичин булут каптады+. 11  Булут каптап, Жахабанын үйү+ Жахабанын даңкына толгондуктан+, дин кызматчылар+ ал жерде туруп кызмат кыла албай калышты+. 12  Ошондо Сулайман: «Жахаба, сен коюу караңгылыктын ичинде жашай турганыңды+ өзүң айткансың. 13  Мен сага заңгыраган, сен түбөлүк жашай турган+ жай+ курдум»,— деди+. 14  Анан падыша элге бурулуп, бүт Ысрайыл жыйналышына бата берди+, бүт жыйналыш туруп турду. 15  Ал мындай деди: «Атам Дөөтү менен сүйлөшкөн+ жана айткандарын өз колу менен аткарган+ Ысрайылдын Кудайы Жахаба даңкталсын+. Ал: 16  „Ысрайыл элимди Мисирден алып чыккан күндөн тартып ушу убакка чейин мен, менин ысмым менен атала турган+ үйдү курушсун деп+, Ысрайылдын урууларына таандык бир да шаарды тандаган эмесмин+. Эми ысрайыл элимди башкарсын деп, Дөөтүнү тандадым“,— деп айткан+. 17  Атам Дөөтүнүн жүрөгүндө Ысрайылдын Кудайы Жахабанын ысмына арнап үй курайын деген каалоосу бар болчу+. 18  Бирок Жахаба атам Дөөтүгө: „Жүрөгүңдө менин ысмыма арнап үй курайын деген каалооң бар экен, жүрөгүңдө ушундай каалооңдун болгону абдан жакшы+. 19  Бирок ал үйдү сен курбайсың. Менин ысмыма арнала турган үйдү сенин уулуң* курат“,— деп айткан+. 20  Жахаба айткан сөзүн аткарды+. Жахаба убада кылгандай эле, мен атам Дөөтүнүн ордуна Ысрайылдын тактысына отуруп+, Ысрайылдын Кудайы Жахабага арнап үй курдум+, 21  Жахабанын ата-бабаларыбыз менен түзгөн келишими+ салынган сандык үчүн орун даярдадым. Ал келишимди ал ата-бабаларыбызды Мисир жеринен алып чыкканда түзгөн болчу». 22  Сулайман Жахабанын курмандык жайынын алдына туруп+, бүт Ысрайыл жыйналышынын алдында колдорун асманга көтөрүп+, 23  мындай деди: «Оо, Ысрайылдын Кудайы Жахаба+, жогору турган асманда да, төмөн турган жерде да сендей Кудай жок!+ Сен келишимди бузбайсың, сага чын жүрөктөн+ кызмат кылгандарга+ мээримдүүлүк көрсөтөсүң+. 24  Бүгүн көрүнүп тургандай, сен атама, өзүңдүн кызматчың Дөөтүгө, берген убадаңды аткардың, өз оозуң менен берген убадаңды өз колуң менен жүзөгө ашырдың+. 25  Оо, Ысрайылдын Кудайы Жахаба, эми атама, өзүңдүн кызматчың Дөөтүгө: „Эгер уулдарың баскан жолун байкап, сага окшоп менин жолумда жүрүшсө, анда Ысрайылдын тактысынан сенин тукумуң кетпейт“+,— деп берген убадаңды аткара көр. 26  Оо, Ысрайылдын Кудайы, өзүңдүн кызматчыңа, атам Дөөтүгө, берген убадаң аткарылса экен+. 27  Чынында Кудай жерде жашамак беле?+ Сени атүгүл асман+, асмандын асманы да+ батыра албаса+, анда мен курган бул үй кантип батырмак эле!+ 28  Оо, Жахаба Кудайым, кулуңдун тиленүүсүнө+, ырайым кылышыңды сурап өтүнгөнүнө көңүл бура көр+, бүгүн сенин алдыңда тиленип жаткан кулуңдун тиленүүсүн, жалынычын уга көр+. 29  „Менин ысмым ошол жерде болот“+,— деп өзүң айткан ушул жерден, ушул үйдөн күнү-түнү көзүңдү алба+, ушул жакты карап тиленип жаткан кулуңдун тиленүүсүн уга көр+. 30  Кулуң же бүт ысрайыл элиң ушул жакты карап, ырайым кылышыңды сурап тиленгенде+, алардын тиленүүсүн уга көр. Өзүң жашаган жайдан, асмандан+, аларды угуп, кечире көр+. 31  Кимдир бирөө жакынына каршы күнөө кылса+ жана жакыны андан карганышын талап кылып+, ал карганса, анан ушул үйгө келип, курмандык жайыңдын алдына турса, 32  сен асмандан угуп, кулдарыңа сот жүргүз: ыймансызын айыптап+, кылган ишине жараша жазала, адилин болсо актап+, адилдигине жараша тиешесин бер+. 33  Ысрайыл элиң сенин алдыңда күнөө кылганы үчүн+ душмандарынан жеңилип калса+, анан кайра сага кайрылып+, ысмыңды даңктап+, ушул үйдө+ сенден ырайым кылышыңды сурап тиленсе+, 34  сен асмандан угуп, ысрайыл элиңдин күнөөсүн кечирип+, аларды ата-бабаларына берген жерге+ кайра алып кел+. 35  Алар сенин алдыңда күнөө кылганы үчүн+, асман жабылып, жаан жаабай калса+, анан алар ушул жакты карап тиленип+, ысмыңды даңкташса жана сен аларды жазалагандыктан+, күнөө кылганын токтотушса, 36  асмандан кулдарыңды, ысрайыл элиңди угуп, күнөөсүн кечире көр, анткени сен аларды туура жолдо, алар жүрүшү керек болгон жолдо жүрүүгө+ үйрөтүп жатасың+; өз элиңе мураска берген жериңе жаан-чачын жаадыра көр+. 37  Алардын жерин кандай балээ, кандай оору баспасын+: жеринде ачарчылык+ же ысык шамал болобу, жерин көк басабы, жугуштуу оору+, чегиртке+ же коңуз+ каптайбы, же шаарларын душмандар курчоого алабы, 38  алардын арасынан кимдир бирөө же бүт ысрайыл элиң+ сенден тиленсе+, ырайым кылышыңды сурап жалынса+ (себеби жүрөгүн эмне өйүп жатканын ар ким өзү жакшы билет)+, колун ушул үйдү көздөй сунса+, 39  сен асмандан+, өзүң жашаган жайдан угуп+, кечире көр+ жана чара көрүп+, ар кимге жүргөн жолуна жараша тиешесин бер+, анткени анын жүрөгүндө эмне бар экенин билесиң+ (ар бир адамдын жүрөгүн жалгыз сен гана билесиң)+. 40  Ошондо алар сен ата-бабаларыбызга берген жерде+ өмүр бою сенден коркуп жашашат+. 41  Эгер ысрайыл элиңен болбогон бөтөн жерлик бирөө+ сенин ысмың үчүн алыскы жерден келип+, 42  ушул үйдү карап тиленсе+ (анткени алар сенин улуу ысмың+ менен сунулган күчтүү колуң+ жөнүндө угушат), 43  жер бетиндеги бардык элдер сенин ысмыңды билип, сенден ысрайыл элиң корккондой коркушу үчүн, мен курган ушул үйдүн+ сенин ысмың менен аталарын билиши үчүн+, сен асмандан, өзүң жашаган жайдан+ ошол бөтөн жерликтин өтүнүчүн угуп+, баарын аткара көр. 44  Эгер элиң сен жиберген жол менен+ душмандары менен согушканы барса+, анан сен тандаган шаар тарапты+, мен сенин ысмыңа арнап курган үй тарапты+ карап Жахабадан тиленсе+, 45  асмандан алардын тиленүүсүн, ырайым кылышыңды сурап өтүнгөнүн угуп, аларга адилеттик кыла көр+. 46  Эгер алар сенин алдыңда күнөө кылышса+ (анткени күнөө кылбаган киши жок)+, анан сен ачууланып, аларды душмандарынын колуна салып берсең, душмандары болсо аларды өздөрүнүн алыс же жакын бир жерине туткундап кетишсе+, 47  анан алар туткундап кеткендердин жеринде жүрүшкөндө+ акылына келип+, кайра сага кайрылып+, ошол жерде: „Биз күнөө кылдык+, жаңылдык+, ыймансыздык кылдык“+,— деп ырайым кылышыңды сурап тиленишсе+, 48  туткундап кеткен душмандарынын жеринде жүргөндө сага бүт жүрөгү, бүт жаны менен кайрылышса+, сен ата-бабаларына берген жерди көздөй бурулуп, сен тандаган шаар тарапты, мен сенин ысмыңа арнап курган үй тарапты карап тиленишсе+, 49  сен асмандан, өзүң жашаган жайдан+ алардын тиленүүсүн, ырайым кылышыңды сурап өтүнгөнүн угуп, аларга адилеттик кыла көр+. 50  Элиңдин сенин алдыңда жасаган күнөөсүн+, кылган кылмыштарын+ кечире көр+, аларга боорукердик көрсөтүшү үчүн+, туткундап кеткендердин жүрөгүн жумшарта көр 51  (анткени алар — сенин Мисирден, темир эритүүчү мештен+, алып чыккан+ элиң, мурасың)+, 52  ырайым кылышыңды сурап тиленип жаткан кулуңдан, ысрайыл элиңден көзүңдү алба+, алардын өтүнүчтөрүнүн баарын уга көр+. 53  Анткени сен, Эгедер Теңир Жахаба, ата-бабаларыбызды Мисирден алып чыгып келатканда өзүңдүн кызматчың Муса аркылуу+ убадалагандай эле, аларды башка элдерден бөлүп алып, өзүңө мурас кылып алдың»+. 54  Сулайман Жахабанын курмандык жайынын алдында тизелеп+, колдорун асманга көтөрүп+, Жахабага ушулардын баарын айтып, ырайым кылышын сурап тиленгенден кийин ордунан турду да+, 55  үнүн катуу чыгарып, бүт Ысрайыл жыйналышына мындай деп батасын берди+: 56  «Берген убадаларынын баарын аткарып, өзүнүн ысрайыл элине бейпил жай берген+ Жахаба даңкталсын+. Анын өзүнүн кызматчысы Муса аркылуу убада кылган жакшы нерселеринин+ бири да аткарылбай калган жок+. 57  Жахаба Кудайыбыз, ата-бабаларыбыз менен болгондой эле+, биз менен да болсун+. Ал бизди калтырбасын, бизди таштабасын+, 58  анын ата-бабаларыбызга берген осуяттарын+, көрсөтмөлөрүн+, мыйзамдарын+ сактап, анын жолдору менен жүрүшүбүз үчүн+, жүрөгүбүздү өзүнө бурсун+. 59  Жахабадан ырайым кылышын өтүнүп айтып жаткан ушул сөздөрүм күнү-түнү Жахаба Кудайыбыздын эсинде болсун+, ал өзүнүн кулуна, ысрайыл элине күн сайын+, канча жолу керек болсо, ошончо жолу адилеттик кылсын, 60  жер бетиндеги бардык элдер Жахабанын чыныгы Кудай экенин+, андан башка Кудай жок экенин+ билишсин+. 61  Жахаба Кудайыбызга бүт жүрөгүңөр менен кызмат кылгыла+, бүгүнкү күндөгүдөй, анын көрсөтмөлөрү менен осуяттарына карманып жашагыла». 62  Анан падыша менен бүт Ысрайыл Жахабанын алдында көптөгөн курмандыктарды чалышты+. 63  Сулайман Жахабага арнап чалышы керек болгон тынчтык курмандыктарына+ 22 000 бодо мал, 120 000 кой чалды+. Ошентип, падыша менен бүт Ысрайыл уулдары Жахабанын үйүнүн ачылыш аземин өткөрүштү+. 64  Ошол күнү падышага бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалып, нан курмандыгын, тынчтык курмандыктарынын майын+ алып келиш үчүн Жахабанын үйүнүн алдындагы короонун ортоңку бөлүгүн ыйыктаганга туура келди+. Анткени бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар, нан курмандыктары, тынчтык курмандыктарынын майы Жахабанын алдындагы жез курмандык жайына+ батпай калды. 65  Сулайман той өткөрүп+, бүт Ысрайыл — Хаматтын кире беришинен+ Мисир+ өзөнүнө чейинки жерлерден келген көп эл+ — Жахаба Кудайыбыздын алдында жети күн, андан кийин дагы жети күн+, бардыгы болуп он төрт күн майрамдады. 66  Сегизинчи күнү падыша элди таратты+. Алар ага батасын берип, Жахабанын өзүнүн кызматчысы Дөөтүгө, ысрайыл элине кылган бардык жакшылыктарын ойлоп+, чын жүрөктөн кубанып-шаттанып+, үйлөрүнө кайтышты.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «белиңден чыккан уулуң».