1 Падышалар 6:1—38

6  Ысрайылдын падышасы Сулайман, Ысрайыл уулдары Мисир жеринен чыккандан+ тартып эсептегенде, төрт жүз сексенинчи жылы, өзүнүн башкаруусунун төртүнчү жылы+ зип айында+, башкача айтканда, экинчи айда+ Жахабанын үйүн кура баштады+.  Ал Жахабага арнап курган үйдүн+ узундугу 60+, туурасы 20, бийиктиги 30 чыканак* болду+.  Үйдүн ибадатканасынын* алдындагы мунаранын+ узундугу 20 чыканак болду, ал үйдүн туурасы менен бирдей эле. Ал эми туурасы 10 чыканак болду.  Ал үйгө бир жагы жазы, бир жагы кууш келген терезелерди жасады+.  Анан үйдүн дубалына жанаштырып үйдү айланта (ибадаткана менен ички бөлмөнүн+ дубалына жанаштыра) кошумча курулма жасап, ичине тегерете каптал бөлмөлөрдү жасады+.  Ылдыйкы кабаттагы каптал бөлмөлөрдүн туурасы 5, ортоңку кабаттагылардыкы 6, үстүнкү кабаттагылардыкы болсо 7 чыканак болду. Үйдүн дубалын+ тешпеш үчүн, анын сыртына тегерете таканычтарды жасады+.  Үйдүн+ өзү таш талкалоочу жайда жылмаланган таштардан курулду+. Курулуш жүрүп жатканда балканын да, балтанын да, башка темир шаймандардын да үнү угулган жок.  Каптал бөлмөлөрдүн кире бериши+ үйдүн оң жагына, ылдыйкы кабатка жасалды. Ошол жерден кирип, экинчи, үчүнчү кабатка чыгыш үчүн буралма тепкич жасалды.  Сулайман үйдү куруп бүтүп+, анын үстүн төрт кырдуу бал карагай+ устундары, тактайлары менен жапты. 10  Ал үйдү айланта бийиктиги 5 чыканак болгон каптал бөлмөлөрдү жасап+, аларды үйгө бал карагай устундары менен бириктирди+. 11  Ошол убакта Жахаба+ Сулайманга+: 12  «Эгерде менин көрсөтмөлөрүмдү+, мыйзамдарым+ менен осуяттарымды аткарып, аларга ылайык жашасаң+, мен атаң Дөөтүгө сен жөнүндө айткандарымды, сен куруп жаткан үйгө байланыштуу айткан сөздөрүмдү аткарам+. 13  Мен Ысрайыл уулдарынын арасында жашап+, ысрайыл элимди таштабайм»,— деди+. 14  Сулайман үйдү курууну улантты+. 15  Ал үйдүн ички дубалын бал карагай тактайы менен каптады. Үйдүн ичин шыбына чейин жыгач менен каптап, жерине арча тактайын+ төшөдү. 16  Андан кийин үйдүн арт жагынан 20 чыканак эсептеп, ал жерди астынан шыбына чейин бал карагай тактайлары менен бөлүп койду. Ошентип, үйдүн ички бөлмөсүн+ — Ыйыктын ыйыгын+ — жасады. 17  Ибадаткананын Ыйыктын ыйыгынын+ алдындагы бөлмөсү+ 40 чыканак болду. 18  Үйдүн ичине каптаган бал карагай тактайларынын бетине жапайы дарбыздар+ менен чырмалган гүлдөрдүн+ сүрөтү оюлуп түшүрүлдү. Үйдүн ичин, ташы көрүнбөгүдөй кылып, бүт бойдон бал карагай менен каптады. 19  Сулайман үйдүн ичине Жахабанын келишиминин+ сандыгы+ коюла турган ички бөлмө+ жасады. 20  Анын узундугу да, туурасы да, бийиктиги да 20 чыканак болду+. Ал аны таза алтын менен+, ал эми жыпарзат түтөткүчтү+ бал карагай менен каптады. 21  Андан кийин үйдүн ичин да таза алтын+ менен каптап+, алтын менен капталган ички бөлмөнүн+ алдына алтын чынжыр+ тартып койду. 22  Ал үйдүн баарын алтын менен каптады+, ички бөлмөнүн алдында турган жыпарзат түтөткүчтү+ да алтын менен каптады+. 23  Андан кийин ички бөлмөгө май дарактан* эки керуп*+ жасады, алардын ар биринин бийиктиги 10 чыканак болду+. 24  Бир керуптун бир канаты 5 чыканак, экинчи канаты да 5 чыканак болду, ошондо бир канатынын учунан экинчи канатынын учуна чейин 10 чыканак болду+. 25  Экинчи керуптуку да 10 чыканак болду. Эки керуптун тең көлөмү да, көрүнүшү да бирдей эле. 26  Экөөнүн тең бийиктиги 10 чыканак эле. 27  Ал керуптарды үйдүн ички бөлмөсүнө койду. Керуптардын+ канаттары жайылып, биринчи керуптун бир канаты бөлмөнүн бир жак дубалына, экинчисинин бир канаты карама-каршы тараптагы дубалга тийип турду. Ал эми алардын экинчи канаттары бөлмөнүн ортосунда бири-бирине тийишип турду+. 28  Ал керуптарды да алтын менен каптады+. 29  Үйдүн ички бөлмөсүнүн да, сырткы бөлмөсүнүн да дубалына айландыра керуптардын+, курма дарактарынын+, гүлдөрдүн сүрөттөрү оюлуп түшүрүлдү+. 30  Үйдүн ички бөлмөсүнүн да, сырткы бөлмөсүнүн да жерин алтын менен каптады+. 31  Ички бөлмөнүн кире беришине май дарактан+ эшиктерди+: каптал устундарын, кашектерин жана бешинчи бөлүгүн жасады. 32  Май дарактан жасалган эки эшикке керуптардын, курма дарактарынын, гүлдөрдүн сүрөттөрүн оюп түшүрүп, үстүнөн алтын менен каптады. Керуптар менен курма дарактарын каптаган алтынды үстүнөн чегип койду. 33  Ибадаткананын кире беришиндеги эшиктердин төрт бурчтуу кашектерин да май дарактан жасады. 34  Эки жакка ачылма эшикти арчадан жасады+. Ал эшиктин эки каалгасы тең бүктөлмө болчу жана топсолорунда айланчу+. 35  Ал керуптардын, курма дарактарынын, гүлдөрдүн сүрөттөрүн оюп түшүрүп+, аларды алтын менен каптады. 36  Жылмаланган таштардан үч катар+, бал карагай устундарынан бир катар коюп, ички короону курду+. 37  Сулаймандын башкаруусунун төртүнчү жылы зип айында+ Жахабанын үйүнүн пайдубалы тургузулду+. 38  Ал эми он биринчи жылы бул айында, тактап айтканда, сегизинчи айда үй, чиймеде көрсөтүлгөн боюнча+, толугу менен курулуп бүттү+. Сулайман аны жети жылда куруп бүттү.

Шилтемелер

1 чыканак = 44,5 см.
Сыягы, Ыйык жайдын.
Кызыл карагайдын бир түрү болушу мүмкүн.
Жогорку даражалуу периште.