1 Падышалар 22:1—53

22  Сирия менен Ысрайылдын ортосунда үч жыл согуш болгон жок.  Үчүнчү жылы Жүйүт падышасы Жошапат+ Ысрайыл падышасына барды.  Ысрайыл падышасы кызматчыларына: «Рамот-Гилаттын+ бизге таандык экенин билесиңерби? Биз болсо алигиче аны Сирия падышасынан тартып ала элекпиз»,— деди.  Анан Жошапаттан: «Мени менен бирге согушканы Рамот-Гилатка барасыңбы?»+ — деп сурады. Жошапат ага: «Сен экөөбүз бирбиз. Менин элим — сенин элиң+, менин аттарым — сенин аттарың»,— деди.  Бирок Жошапат Ысрайыл падышасына: «Адегенде Жахабадан сурап көрбөйсүңбү?» — деди+.  Ошондо Ысрайыл падышасы 400дөй пайгамбарды чогултуп+, алардан: «Рамот-Гилат менен согушканы барайынбы же барбай эле коёюнбу?» — деп сурады. Алар: «Бар, Жахаба аны падышанын колуна салып берет»,— дешти+.  Бирок Жошапат: «Бул жерде Жахабанын дагы башка пайгамбары барбы? Бар болсо, ошол аркылуу да сурап көрбөйлүбү»,— деди+.  Ысрайыл падышасы ага: «Дагы бирөө бар, Жахабадан ошол аркылуу да сурасак болот+. Бирок мен аны жек көрөм+, анткени ал мен жөнүндө бир да жакшы пайгамбарлык айтпайт, жалаң жаман пайгамбарлык айтат+. Ал — Имланын уулу Микая»,— деди. Жошапат ага: «Падыша, антип айтпа»,— деди+.  Ысрайыл падышасы ак сарай кызматчысынын+ бирин чакырып: «Тезинен Имланын уулу Микаяны алып кел»,— деди+. 10  Ысрайыл падышасы менен Жүйүт падышасы Жошапат өздөрүнүн падыша кийимдерин кийип+ Самариянын дарбазасынын алдындагы аянтта* өз тактыларында отурушту. Пайгамбарлар болсо алардын алдында пайгамбарлык кылып жатышты+. 11  Кенаананын уулу Ситкия темир мүйүздөрдү жасап алып: «Жахаба мындай дейт+: „Сириялыктарды ушул мүйүздөр менен сүзүп өлтүрөсүң“»,— деди+. 12  Калган пайгамбарлар да: «Рамот-Гилатка бара бер, жеңишке жетесиң. Жахаба аны падышанын колуна сөзсүз салып берет»,— деп пайгамбарлык кылып жатышты+. 13  Микаяны чакырганы барган кабарчы ага: «Пайгамбарлардын баары падышага жеңишке жетерин айтып жатышат. Сен да аларга окшоп жакшы нерсе айтчы»,— деди+. 14  Бирок Микая: «Жахаба тирүү!+ Жахаба мага эмне десе, мен ошону гана айтам»,— деди+. 15  Ал падышага келгенде, падыша андан: «Микая, Рамот-Гилат менен согушканы баралыбы же барбай эле коёлубу?» — деп сурады. Ал ага: «Бар, жеңишке жетесиң. Жахаба аны падышанын колуна сөзсүз салып берет»,— деди+. 16  Падыша ага: «Жахабанын атынан сүйлөгөндө мага чындыкты гана айт деп, сага канча жолу ант бердиртишим керек?» — деди+. 17  Ошондо ал: «Ысрайылдыктардын баары тоолордо койчусу жок койлордой+ болуп чачырап жүргөнүн+ көрүп жатам. Жахаба: „Булардын кожоюну жок. Ар бири өз үйүнө тынчтык менен кайтсын“,— деп айтып жатат»,— деди+. 18  Ысрайыл падышасы Жошапатка: «Мен сага: „Ал мен жөнүндө бир да жакшы пайгамбарлык айтпайт, жалаң жаман пайгамбарлык айтат“,— деп айтпадым беле»,— деди+. 19  Микая мындай деди: «Жахабанын сөзүн ук+. Мен Жахабанын тактыда отурганын+, анын жанында, оң тарабы менен сол тарабында, бүт асман аскерлеринин турганын көрүп турам+. 20  Жахаба: „Ахап Рамот-Гилатка барып, ошол жактан өлүшү үчүн, аны ким алдайт?“ — деп сурады. Ошондо бири мындай, бири тигиндей деп айта баштады+. 21  Акырында бир периште*+ Жахабанын алдына туруп: „Аны мен алдайм“,— деди. Жахаба: „Кантип?“ — деп сурады+. 22  Ал: „Мен барып, анын пайгамбарларынын баарын жалган сүйлөтөм“,— деди+. Ошондо Кудай: „Сен аны алдай аласың+. Бар да, ошондой кыл“,— деди+. 23  Ошентип, Жахаба пайгамбарларыңдын баарын жалган сүйлөтүп койду+. Бирок чынында Жахаба сенин каргашага кабыларыңды айтты»+. 24  Кенаананын уулу Ситкия Микаянын жанына келди да, аны жаакка чаап+: «Сага сүйлөш үчүн Жахабанын руху менден кетип калды деп ойлойсуңбу, ыя?!» — деди+. 25  Микая: «Сен муну ички бөлмөгө жашынган күнү билесиң»,— деди+. 26  Ошондо Ысрайыл падышасы: «Микаяны алып, шаар башчысы Амон менен падышанын уулу Жоашка баргыла да+: 27  „Падыша: “Мен тынчтык менен кайтып келгиче, муну түрмөгө камап тургула+, ага нан+ менен сууну демейдегиден аз бергиле”+,— деп буйрук кылды“+,— деп айткыла»,— деди. 28  Микая ага: «Эгер сен тынчтык менен кайтып келе турган болсоң, анда мен аркылуу Жахаба сүйлөгөн эмес болот»+,— деп айтты. Анан: «Эл-журт, баарыңар уккула!» — деди+. 29  Ошентип, Ысрайыл падышасы менен Жүйүт падышасы Жошапат Рамот-Гилатка жөнөштү+. 30  Ысрайыл падышасы Жошапатка: «Мен согушка башка кийим кийип барам+, сен болсо өзүңдүн кийимиңди кийип ал»,— деди+. Ошентип, Ысрайыл падышасы башка кийим кийип+, согуша баштады+. 31  Сирия падышасы болсо майдан арабаларын башкарган отуз эки башчысына+: «Чоңу менен да, кичинеси менен да согушпагыла, Ысрайыл падышасы менен гана согушкула»,— деген буйрук берген болчу+. 32  Майдан арабаларын башкаргандар Жошапатты көрөрү менен: «Ысрайылдын падышасы — ушул» — дешип+, аны менен согушуш үчүн аны көздөй бурулушту. Бирок Жошапат жардамга чакыра баштаганда+, 33  алар анын Ысрайыл падышасы эмес экенин көрүп, артынан куубай калышты+. 34  Бир убакта бир киши жаа тартып жибергенде, жебеси Ысрайыл падышасына тийип, соотунун бириктирилген жеринен өтүп кетти. Ошондо ал араба айдаган кишисине+: «Артка тарт, катуу жарадар болдум, мени бул жерден алып кет»,— деди. 35  Бирок ошол күнү салгылаш күчөп, падыша сириялыктардын каршысында майдан арабасында туруп турууга аргасыз болду, анан кечке маал өлүп калды+. Анын каны арабага агып жатты+. 36  Күн батарда бүт кошуунга: «Ар кимиңер өз шаарыңарга, өз жериңерге кайткыла!» — деп жар салынды+. 37  Ошентип, падыша өлдү. Аны Самарияга алып келип көмүштү+. 38  Анын майдан арабасын Самариядагы сойкулар жуунчу жасалма көлмөгө жуушканда, Жахаба айткандай+, анын канын иттер жалашты+. 39  Ахаптын калган иштери, анын эмнелерди кылганы, пилдин сөөгүнөн+ курган үйү, курган шаарлары жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 40  Акыр-аягы, Ахап ата-бабаларына кошулду+. Анын ордуна уулу Ахазия+ падышалык кыла баштады. 41  Ысрайылдын падышасы Ахаптын башкаруусунун төртүнчү жылында Асанын уулу Жошапат+ Жүйүткө падыша болду. 42  Ал отуз беш жашында такка отуруп, Иерусалимде жыйырма беш жыл падышалык кылды. Анын энесинин аты Азуба эле, ал Шилхинин кызы болчу. 43  Жошапат атасы Асанын жолун жолдоду, Жахабанын көз алдында туура иштерди кылып+, атасынын жолунан чыккан жок. Бийик жерлер гана жок кылынган жок. Эл дагы эле бийик жерлерде курмандык чалып, курмандык түтүнүн түтөтүп жатты+. 44  Жошапат Ысрайыл падышасы менен тынчтыкта жашады+. 45  Жошапаттын калган иштери, кандай зор иштерди жасаганы, кандай согуш жүргүзгөнү Жүйүт падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 46  Ал өзүнүн жеринен атасы Асанын убагынан бери ибадатканада бузуктук кылып келаткан эркектерди+ кууп чыкты+. 47  Ошол убактарда Эдомдо+ падыша жок эле. Анын ордуна башчы бийлик кылчу+. 48  Жошапат Опирге барып алтын алып келиши үчүн Таршыш кемелерин курду+. Бирок алар Эсион-Геберде+ талкаланып калып, ал жакка барган жок. 49  Ахаптын уулу Ахазия Жошапатка: «Менин кулдарым кемелерге түшүп, сенин кулдарың менен бирге барышсын»,— деп ошондо айткан болчу. Бирок Жошапат макул болбой койгон эле+. 50  Акыр-аягы, Жошапат ата-бабаларына кошулду+. Анын сөөгүн чоң аталарынан болгон Дөөтүнүн шаарына, ата-бабалары коюлган жерге коюшту+. Анын ордуна уулу Жорам падышалык кыла баштады+. 51  Жүйүт падышасы Жошапаттын башкаруусунун он жетинчи жылында Ахаптын уулу Ахазия+ Самарияда такка отуруп, Ысрайылга падыша болду. Ал эки жыл падышалык кылды. 52  Ал Жахабанын көз алдында жаман иштерди кылып+, атасы менен энесинин+, ошондой эле Ысрайылды күнөөгө батырган+ Небаттын уулу Жеробамдын+ жолу менен жүрдү+. 53  Ал Баалга таазим этип, ага кызмат кылды+. Атасы кылган иштердин баарын кылып, Ысрайылдын Кудайы Жахабаны капалантты+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «кырманда».
Сөзмө-сөз: «рух».