1 Падышалар 21:1—29

21  Бир канча убакыт өткөндөн кийин мындай окуя болду: Самариянын падышасы Ахаптын ак сарайынын жанында изреилдик+ Наботтун жүзүмзары бар эле.  Ахап Наботко: «Сенин жүзүмзарың+ менин үйүмө жакын эмеспи, ошондуктан аны мага бер+, мен жер-жемиш+ отургузайын+. Анын ордуна мен сага андан алда канча жакшы жүзүмзар берем. Же кааласаң+, сатып алайын»,— деди.  Набот ага: «Ата-бабаларымдан мураска алган жерди+ кантип бермек элем+, Жахаба буга тыюу салбады беле?!+» — деди.  Наботтун: «Ата-бабаларымдан мураска алган жерди бербейм»,— деп айтканына Ахаптын көңүлү чөгүп, кайгырган бойдон үйүнө кетти. Үйүнө баргандан кийин ал тамак ичпей, тескери карап жатып алды+.  Аялы Изабел+ келип, андан: «Эмнеге көңүлүң чөгүп турат+, эмнеге тамак ичпей жатасың?» — деп сурады.  Ал: «Мен изреилдик Наботко: „Жүзүмзарыңды мага сат, же кааласаң, анын ордуна сага башка жүзүмзар берейин“,— десем, ал: „Жүзүмзарымды бербейм“,— деп койду»,— деди+.  Изабел ага: «Ысрайылдын падышасы сен эмессиңби?!+ Туруп, тамагыңды ичип, көңүлүңдү көтөр. Мен сага изреилдик Наботтун жүзүмзарын алып берем»,— деди+.  Анан Ахаптын атынан бир нече кат жазып+, аларга анын мөөрүн басып+, Наботтун шаарындагы аксакалдар+ менен аттуу-баштуу кишилерге жөнөттү.  Катка мындай деп жазды+: «Орозо жарыялап, Наботту элдин алдына отургузгула. 10  Анан анын маңдайына эки+ жүзү кара кишини+ отургузгула. Алар ага: „Сен Кудайга жана падышага акарат кылдың“+,— деп жалган жалаа жабышсын+. Андан кийин аны алып чыккыла да, таш бараңга алып өлтүргүлө»+. 11  Наботтун шаарындагы аксакалдар менен аттуу-баштуу кишилер баарын Изабел катка жазып жибергендей кылышты+. 12  Алар орозо жарыялап+, Наботту элдин алдына отургузушту. 13  Анан эки жүзү кара киши келип, анын маңдайына отурушту да: «Набот Кудайга жана падышага акарат кылды»,— деп элдин алдында ага жалган жалаа жабышты+. Андан кийин аны шаардын сыртына алып чыгып, таш бараңга алып өлтүрүштү+. 14  Анан Изабелге: «Набот таш бараңга алынды, ал өлдү»+,— деп билдиришти. 15  Наботтун таш бараңга алынганын, анын өлгөнүн угары менен Изабел Ахапка барып: «Бар да, изреилдик Наботтун сага саткысы келбей койгон жүзүмзарын ээлеп ал+, анткени ал өлдү»,— деди. 16  Изреилдик Наботтун өлгөнүн угары менен Ахап анын жүзүмзарын ээлеп алганы жөнөдү+. 17  Ошондо Жахаба тишпилик Илияска+ мындай деди+: 18  «Тур да, Самариядагы Ысрайылдын падышасы Ахапка+ бар. Ал азыр Наботтун жүзүмзарын ээлеп алганы барды. 19  Ага: „Жахаба мындай дейт: “Өлтүргөнүң аз келгенсип+, эми анын жерин ээлеп алганы жатасыңбы?”“+ — деп айт. Анан: „Жахаба мындай дейт: “Наботтун канын иттер жалаган жерде+ сенин каныңды да иттер жалайт”“,— деп айт»+. 20  Ахап Илияска: «Ии, душманым, мени таптыңбы?» — деди+. Ал мындай деди: «Ооба, таптым. Кудай мындай дейт: „Жахабанын көз алдында жаман иштерге берилип кеткениң үчүн+, 21  сага каргаша жиберип+, сени жок кылам. Ахаптын эркек аттууларынын баарын кырам+, Ысрайылда анын атүгүл бечарасын да тирүү калтырбайм+. 22  Мага акарат кылганың үчүн, Ысрайылды күнөөгө батырганың үчүн+, Небаттын уулу Жеробам+ менен Ахиянын уулу Баашанын үйүн кандай кылсам, сенин үйүңдү да ошондой кылам“+. 23  Изабел жөнүндө болсо Жахаба мындай дейт: „Изабелди Изреил жеринде иттер жейт+. 24  Ахаптын үйүндөгүлөрүнөн шаарда өлгөнүн иттер жейт, талаада өлгөнү куштарга жем болот+. 25  Аялы Изабелдин+ сөзүнө кирип+, Жахабанын көз алдында жаман иштерге берилип кеткен Ахаптай киши буга чейин болгон эмес+. 26  Ал, Жахаба Ысрайыл уулдарынын алдынан кууп чыккан+ аморлуктардай болуп, заңдай жийиркеничтүү буркандарга табынып+, жаман иштерди кылды“». 27  Бул сөздөрдү укканда Ахап кийимин айрып, таар жамынды+. Ал орозо кармап, кайгылуу жүрдү+, жатканда да үстүндөгү таары менен жатып жүрдү. 28  Ошондо Жахаба тишпилик Илияска: 29  «Ахаптын менин алдымда моюн сунганын көрдүңбү?+ Ал менин алдымда моюн сунгандыктан, мен каргашаны анын үйүнө ал тирүү кезде жибербейм+, анын уулунун убагында жиберем»,— деди+.

Шилтемелер