1 Падышалар 20:1—43

20  Сириянын падышасы Бенадат+ бүт аскерин, аттары+ менен майдан арабаларын+ чогултуп, отуз эки падыша+ менен бирге Самарияга барды да+, аны курчоого алып+, кол салды.  Анан ал шаарга, Ысрайыл падышасы Ахапка кабарчыларын жөнөтүп+: «Бенадат мындай дейт:  „Сенин күмүшүң да, алтының да меники, эң сулуу аялдарың менен уулдарың да меники“»+,— деп айттырып жиберди.  Ысрайыл падышасы ага: «Улуу урматтуу падышам, сен айткандай, мен да, мага таандык нерселер да бүт сеники»,— деди+.  Бир нече убактан кийин кабарчылар кайра келип: «Бенадат мындай дейт: „Мен сага: “Күмүшүң менен алтыныңды, аялдарың менен уулдарыңды мага бересиң”,— деп айттырып жибергем.  Эртең ушул убактарда кызматчыларымды жиберем, алар сенин үйүңдү да, кызматчыларыңдын үйлөрүн да тинтип, башка кымбат баалуу нерселериңди+ да алып кетишет“»,— дешти.  Ошондо Ысрайыл падышасы өзүнүн жериндеги аксакалдардын бардыгын чакырып+: «Көрдүңөрбү, ал бизге жамандык ойлоп жатат!+ Болбосо ал аялдарың менен уулдарыңды, күмүшүң менен алтыныңды бересиң дегенде, макул болбодум беле»,— деди.  Бүт эл, бүт аксакалдар: «Аны укпа, макул болбо»,— дешти.  Ошондуктан ал Бенадаттын кабарчыларына: «Улуу урматтуу падышама: „Кулуң биринчи жолку айткандарыңды аткарат, экинчи жолку айткандарыңды аткара албайт“,— деп айтып баргыла»,— деди. Кабарчылар анын сөздөрүн падышага айтып барышты. 10  Бенадат ага кабарчыларын дагы жөнөтүп: «Самария талкалангандан кийин, артымда келаткан кишилериме анын топурагынан бир уучтан да тийбей калат+. Эгер тие турган болсо, анда мени кудайлар катуу жазаласын»+,— деп айттырып жиберди. 11  Ысрайылдын падышасы болсо: «Ага: „Курал-жарагын алып, курчанып+ жаткан киши аларды чечип жаткансып мактанбасын“+,— деп айтып койгула»,— деди. 12  Чатырда башка падышалар менен ичип отурган+ Бенадат муну укканда кишилерине: «Камдангыла!» — деди. Алар шаардын тушуна тизиле башташты. 13  Ысрайылдын падышасы Ахапка+ бир пайгамбар келип: «Жахаба мындай дейт+: „Бул калың элди көрдүңбү? Бүгүн булардын баарын сенин колуңа салып берем, ошондо менин Жахаба экенимди билесиң“»,— деди+. 14  Ахап: «Ким аркылуу салып берет?» — деп сурады. Ал: «Жахаба: „Дубан башчыларына кызмат кылган жигиттер аркылуу“,— деп жатат»,— деди. Ахап кайра: «Салгылашты ким баштайт?» — деп сурады. Ал: «Сен»,— деди. 15  Ахап дубан башчыларына кызмат кылган жигиттерди эсептеп чыкты, алардын саны 232 болду+. Андан соң ал элди эсептеди. Согушка жарактуу Ысрайыл уулдарынын саны 7 000 болду. 16  Алар түштө, Бенадат менен ага жардамга келген 32 падыша чатырларда ичип отурушканда+, шаардан чыга башташты. 17  Адегенде дубан башчыларына кызмат кылган жигиттер+ чыкты. Ошондо Бенадат эмне болуп жатканын билип келгенге кишилерин жиберди. Алар кайра келип: «Самариядан көп киши чыгып келатат»,— деп айтышты. 18  Ал: «Багынып бергени чыгып келатышса да, согушканы чыгып келатышса да, аларды тирүүлөй колго түшүргүлө»,— деди+. 19  Дубан башчыларына кызмат кылган жигиттер шаардан чыккандан кийин, алардын артынан бүт аскерлер чыкты. 20  Алар өздөрүн көздөй келаткан душмандарын өлтүрө башташты. Ошондо сириялыктар+ качып жөнөштү+, ысрайылдыктар алардын артынан түшүштү. Сирия падышасы Бенадат да атына минип, башка атчандар менен бирге качып жөнөдү. 21  Ысрайыл падышасы чыгып, алардын атчандары менен майдан арабаларын талкалады+. Ошентип, сириялыктар чоң жоготууга учурады. 22  Бир нече убакыт өткөндөн кийин Ысрайыл падышасына пайгамбар келип+: «Барып, күч топтоп ал+. Анан эмне кылышты ойлонуп көр+. Анткени Сирия падышасы жылдын башында сага дагы кол салат»,— деди+. 23  Сирия падышасына кызматчылары: «Алардын Кудайы — тоонун Кудайы+, алар бизди ошон үчүн жеңип алышты. Алар менен түздүктө согушалы, балким, ошондо жеңебиз. 24  Ошондуктан мындай кыл: падышаларды+ бул иштен алып, алардын ордуна башкаруучуларды дайында+. 25  Канча аскериң кырылса, кайра ошончо аскер топто. Канча атыңан, канча майдан арабаңан айрылсаң, кайра ошончо ат, ошончо майдан араба чогулт. Анан алар менен түздүктө согушалы, балким, ошондо жеңебиз»,— дешти+. Падыша алар айткандай кылды. 26  Жылдын башында Бенадат сириялыктарды+ чогултуп, ысрайылдыктар менен согушуш үчүн Апекке+ барды. 27  Ысрайыл уулдары да чогулуп, керектүү нерсенин баарын камдап алып+, сириялыктар менен согушканы барышты да, алардын тушуна жайгашышты. Жер жайнаган сириялыктарга салыштырмалуу алар эчкилердин эки чакан тобундай эле болуп калышты+. 28  Ошондо Ысрайылдын падышасына чыныгы Кудайдын+ кишиси келип: «Жахаба мындай дейт: „Сириялыктар: “Жахаба — түздүктүн Кудайы эмес, тоонун Кудайы”,— деп айтышкандыктан, мен бул сансыз элди колуңа салып берем+, ошондо менин Жахаба экенимди билесиңер“»,— деди+. 29  Ошентип, алар жети күн маңдай-тескей турушту+. Жетинчи күнү согуш башталып, Ысрайыл уулдары бир күндүн ичинде сириялыктардын 100 000 жөө аскерин өлтүрүштү. 30  Калгандары Апек+ шаарына качып киришти. Аман калган ошол 27 000 кишини ал жерден дубал басып калды+. Бенадат болсо шаарга качып кирип+, ички бөлмөлөрдүн бирине жашынып калды+. 31  Кызматчылары ага: «Биз Ысрайылдын падышаларын ырайымдуу деп уктук+. Андыктан бизге уруксат эт, белибизге таар* курчанып+, башыбызга жип байлап, Ысрайылдын падышасына баралы. Балким, ал жаныңды аман алып калар»,— дешти+. 32  Анан алар белдерине таар курчанып, баштарына жип байлап, Ысрайылдын падышасына барышты да: «Кулуң Бенадат: „Суранам, мени өлтүрө көрбө“,— деп жатат»,— дешти. Ысрайылдын падышасы: «Ал тирүү бекен? Ал — менин бир тууганым»,— деди. 33  Бенадаттын кызматчылары+ муну жакшылыктын жышааны катары кабыл алышты. Алар анын муну чын жүрөктөн айтып жатканын көрүп: «Ооба, Бенадат — бир тууганың»,— дешти. Ахап: «Барып, аны мага алып келгиле»,— деди. Бенадат келгенде, ал аны өзүнүн майдан арабасына отургузду+. 34  Бенадат ага: «Мен сага атам сенин атаңан тартып алган шаарлардын+ баарын кайтарып берем. Атам мурун Самариядагы көчөлөрдүн каалаганын тандап алгандай эле, сен да Дамасктагы көчөлөрдүн каалаганын тандап аласың»,— деди. Ахап: «Эгер ушунун негизинде келишим түзсөк+, сени коё берем»,— деди. Анан келишим түзгөндөн кийин Ахап аны коё берди. 35  Пайгамбар уулдарынын+ бири экинчисине Жахабанын сөзү боюнча+: «Мени урчу»,— деди. Бирок ал болбой койду. 36  Ошондо тиги: «Жахабанын айтканын аткарбай койгонуң үчүн менин жанымдан кеткенден кийин арстанга жем болосуң»,— деди. Ал анын жанынан кеткенден кийин, алдынан арстан чыгып+, аны жара тартты+. 37  Тиги андан кийин башка бир кишиге барып: «Мени урчу»,— деди. Ал аны уруп, жарадар кылып койду. 38  Анан пайгамбар барып, жолдун боюнда падышаны күтүп турду. Башкалар тааныбашы үчүн+, ал көзүн таңып алды. 39  Падыша өтүп баратканда, ага+: «Кулуң катуу салгылаш болуп жаткан жерден келди. Ошол жакта жүргөндө бир киши согушуп жаткан ордун таштап, мага бир кишини алып келди да: „Муну кайтарып тур. Эгер качып кетсе, ордуна өзүң+ өлөсүң+ же мага бир талант күмүш төлөп бересиң“,— деп айтты+. 40  Анан кулуң башка иштер менен алектенип жатканда, тиги киши качып кетиптир»,— деди. Падыша ага: «Ушул айткан сөздөрүң менен өзүңө өкүм чыгардың»,— деди+. 41  Ошондо пайгамбар көзүндөгү таңууну алып салды. Падыша анын пайгамбарлардын бири+ экенин тааныды. 42  Пайгамбар ага: «Жахаба мындай дейт: „Мен өлүмгө кыям деген кишини+ коё бергениң үчүн, эми анын ордуна өзүң өлөсүң+, анын элинин ордуна сенин элиң кырылат“»,— деди+. 43  Ысрайылдын падышасы көңүлү чөгүп+, кайгырган бойдон Самарияга+, үйүнө кетти.

Шилтемелер

Салт боюнча, аны кайгырганда, күйүт тартканда ж. б. у. с. учурларда кийишчү же колдонушчу.