1 Падышалар 17:1—24

17  Гилаттын+ тургундарынын бири тишпилик Илияс+ Ахапка: «Мен кызмат кылган+ Ысрайылдын Кудайы Жахаба тирүү+, мен сурамайынча+, ушул жылдары шүүдүрүм да түшпөйт, жаан да жаабайт!» — деди+.  Жахаба ага+:  «Бул жерден чыгып, чыгыш жакка бар да, Иордандын чыгышындагы Керит өзөнүнө барып жашын+.  Сууну ошол өзөндөн ичесиң+, ал эми сага азык ташууну+ кузгундарга буйруйм»,— деди+.  Ал ошол замат ал жерден чыгып, Жахаба айткандай+, Иордандын чыгышындагы Керит өзөнүнө барып, ошол жерде жашай баштады.  Эртең менен жана кечкисин кузгундар ага нан менен эт ташып турушту, сууну болсо ал өзөндөн ичип турду+.  Жаан жаабагандыктан, бир нече күндөн кийин өзөндүн суусу соолуп калды+.  Ошондо Жахаба ага+:  «Тур да, Сидондогу Сарепатка+ барып, ошол жерде жаша. Мен ал жердеги бир жесир аялга сени багууну буйруйм»,— деди. 10  Илияс Сарепатка жөнөдү. Шаардын дарбазасынан кирип баратып ал отун терип жүргөн бир жесир аялды көрүп, ага: «Мага ичкенге бир аз суу алып келип берчи»,— деди+. 11  Аял суу алып келгени кетип баратканда, Илияс артынан: «Бир кесим нан да ала келчи»+,— деп кыйкырды. 12  Бирок аял: «Жахаба Кудайың тирүү+, менде нан жок+. Чоң кумурамда бир ууч ун+, кичине кумурамда бир аз эле майым бар+. Бир аз отун терип барып, балам экөөбүзгө жегенге бир нерсе даярдайм. Ошону жейбиз да өлөбүз»,— деди+. 13  Илияс ага: «Коркпо+. Барып, өзүң айткандай кыл. Бирок адегенде калган унуңдан мага кичинекей нан жасап келип бер+. Андан кийин балаң экөөңөргө жасайсың. 14  Анткени Ысрайылдын Кудайы Жахаба: „Жахаба жаан жаадырганга чейин, чоң кумурадагы ун түгөнбөйт, кичине кумурадагы май азайбайт“,— деп айтты»,— деди+. 15  Аял барып, Илияс айткандай кылды. Ал да, аял да, анын үйүндөгүлөрү да көп күн бою ошентип жан багышты+. 16  Жахаба Илияс пайгамбар аркылуу айткандай, чоң кумурадагы ун түгөнгөн жок, кичине кумурадагы май азайган жок+. 17  Ошондон кийин ал аялдын, үйдүн ээсинин, баласы катуу ооруп, өлүп калды+. 18  Аял Илияска: «Чыныгы Кудайдын кишиси, мени эмнеге азапка салдың?+ Сен күнөөмдү эсиме салып+, баламды өлтүргөнү келген турбайсыңбы»,— деди. 19  Ал аялга: «Балаңды мага бер»,— деди да, баланы энесинен алып, өзү жашаган үстүнкү бөлмөгө алып чыгып+, төшөгүнө жаткырды+. 20  Анан Жахабага: «Оо, Жахаба Кудайым+, мен үйүндө келгин катары жашап жаткан бул жесир аялдын баласын өлтүрүп, буга да жамандык кыласыңбы?» — деди. 21  Андан соң баланы үч жолу кучактап+, Жахабага: «Оо, Жахаба Кудайым, суранам, бул баланын өмүрүн кайрып бере көр»+,— деп жалынды. 22  Жахаба анын үнүн укту+, ошондо балага кайрадан жан кирип, тирилди+. 23  Илияс баланы үстүнкү бөлмөдөн алып түштү да, энесине берип: «Мына, уулуң тирүү»,— деди+. 24  Аял Илияска: «Эми мен сенин Кудайдын кишиси экениңди, сенин чындап эле Жахабанын сөздөрүн+ айтканыңды билдим»,— деди+.

Шилтемелер