1 Падышалар 16:1—34

16  Жахаба Хананинин+ уулу Жеху+ аркылуу Баашага каршы мындай деди:  «Ысрайыл элиме жол башчы кылыш үчүн+ мен сени жогору көтөргөн элем+. Сен болсо Жеробамдын жолуна түшүп+, ысрайыл элимди күнөөгө батырдың, алар кылган күнөөлөрү менен мени капалантышты+.  Ошон үчүн мен, Небаттын уулу Жеробамдын үйүндөгүлөрүн жок кылгандай эле, Баашаны жана анын үйүндөгүлөрүн да жок кылам+.  Анын үйүндөгүлөрүнөн шаарда өлгөнүн иттер жейт, ал эми талаада өлгөнү куштарга жем болот»+.  Баашанын калган иштери, эмнелерди кылганы, кандай зор иштерди жасаганы Ысрайыл падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+.  Акыр-аягы, Бааша ата-бабаларына кошулду, анын сөөгүн Тирсага+ коюшту. Анын ордуна уулу Эла падышалык кыла баштады.  Бааша, Жеробамдын үйүндөгүлөрүнө окшоп, Жахабанын көз алдында жаман иштерди кылып+, ошол иштеринин баары менен аны капалантканы үчүн+, ошондой эле Надапты өлтүргөнү үчүн+, Жахаба Хананинин уулу Жеху пайгамбар аркылуу ага жана анын үйүнө каршы сөз айтты+.  Жүйүт падышасы Асанын башкаруусунун жыйырма алтынчы жылында Баашанын уулу Эла Тирсада такка отуруп, бүт Ысрайылга падыша болду. Ал эки жыл башкарды.  Анын майдан арабаларынын жарымын башкарган Зимри+ деген кызматчысы бирөөлөр менен сүйлөшүп алып, Эла Тирсада, анын ошол шаардагы үйүн башкарган+ Арзаныкында мас болуп калганда+, 10  келип, аны өлтүрдү да+, ордуна падыша болуп алды. Бул Жүйүт падышасы Асанын башкаруусунун жыйырма жетинчи жылы болду. 11  Падыша болуп такка отурары менен ал Баашанын үйүндөгүлөрүнүн баарын кырып таштады, бир да эркегин+, өч ала турган бир да тууганын+, бир да досун калтырган жок. 12  Жахабанын Жеху пайгамбар+ аркылуу Баашага каршы айткан сөздөрүнө ылайык+, Зимри Баашанын үйүндөгүлөрүн бүт кырып салды+. 13  Анткени Бааша да, анын уулу Эла+ да көп күнөө кылып, ысрайылдыктарды күнөөгө батырышкандыктан, алар өздөрүнүн пайдасыз буркандары+ менен Ысрайылдын Кудайы Жахабаны капалантышты. 14  Эланын калган иштери, анын эмнелерди кылганы Ысрайыл падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 15  Жүйүт падышасы Асанын башкаруусунун жыйырма жетинчи жылында, эл пелиштиликтердин Гиптон+ деген шаарын курчоого алып жатканда, Зимри Тирсада такка отуруп, жети күн падышалык кылды+. 16  Шаарды курчоого алып жаткан эл анын бирөөлөр менен сүйлөшүп алып, падышаны өлтүрүп койгонун укту. Ошондо кошуундагы ысрайылдыктардын баары аскер башчысы Омрини ошол эле күнү Ысрайылга падыша кылып коюшту+. 17  Омри менен ысрайылдыктар Гиптондон кетип, Тирсаны курчоого алышты+. 18  Зимри алардын шаарды басып алышканын көргөндө падышанын үйүндөгү мунарага кирип, падышанын үйүнө өрт коюп, өрттөнүп өлдү+. 19  Ал Жахабанын көз алдында жаман иштерди жасаганы+, Ысрайылды күнөөгө батырган Жеробамдын+ жолунда жүрүп, ал кылган күнөөлөрдү кылганы үчүн ушундай болду. 20  Зимринин калган иштери, анын башкалар менен сүйлөшүп алып, падышаны өлтүргөнү Ысрайыл падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 21  Ошол убакта ысрайыл эли экиге бөлүндү+. Жарымы Гинаттын уулу Тибнини падыша кылыш үчүн анын тарабына, жарымы Омринин тарабына өтүштү. 22  Акыр-аягы, Омри тараптагылар Гинаттын уулу Тибнинин тарабындагылардан күчтүүлүк кылып кетишти. Тибни өлүп, Омри падыша болду. 23  Жүйүт падышасы Асанын башкаруусунун отуз биринчи жылында Омри Ысрайылга падыша болуп, он эки жыл башкарды. Ал Тирсада алты жыл бийлик кылды. 24  Омри Шемерден эки талант күмүшкө Самария тоосун сатып алып, анын үстүнө шаар куруп, аны тоонун ээси Шемердин атынан Самария+ деп атады. 25  Омри Жахабанын алдында жаман иштерди кылып, өзүнөн мурункулардын баарынан ашып түштү+. 26  Ал Ысрайылды күнөөгө батырган Небаттын уулу Жеробамдын жолунда жүрүп+, ал кылган күнөөлөрдү кылды. Ошондон улам ысрайылдыктар өздөрүнүн пайдасыз буркандары менен Ысрайылдын Кудайы Жахабаны капалантышты+. 27  Омринин калган иштери, эмнелерди кылганы, кандай зор иштерди жасаганы Ысрайыл падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 28  Акыр-аягы, Омри ата-бабаларына кошулду, анын сөөгү Самарияга коюлду. Анын ордуна уулу Ахап+ падышалык кыла баштады. 29  Омринин уулу Ахап Жүйүт падышасы Асанын башкаруусунун отуз сегизинчи жылында Самарияда+ такка отуруп, Ысрайылды жыйырма эки жыл башкарды. 30  Ал Жахабанын алдында жаман иштерди кылып, өзүнөн мурункулардын баарынан ашып түштү+. 31  Небаттын уулу Жеробамдын кылган күнөөлөрүн+ кайталаганы аз келгенсип+, ал сидондуктардын+ падышасы Этпалдын кызы Изабелди+ аялдыкка алып+, Баалга кызмат кылып, ага табына баштады+. 32  Андан сырткары, Самарияда Баалга арнап курган үйүнө+ Баал үчүн курмандык жайын курду. 33  Ахап ыйык устун+ да орнотту. Ал Ысрайылдын Кудайы Жахабаны капаланткан көп жаман иштерди кылып+, өзүнөн мурунку Ысрайыл падышаларынын баарынан ашып түштү. 34  Анын убагында бейтелдик Хиел Жерихону кайра курду. Анын пайдубалын тургузганда ал, Жахабанын Нундун уулу Жашыя аркылуу айткан сөзүнө ылайык, тун баласы Абырамдан, ал эми дарбазасын орноткондо кенже баласы Сегуптан айрылды+.

Шилтемелер