1 Падышалар 15:1—34

15  Абиям Небаттын уулу+ Жеробам падышанын+ башкаруусунун он сегизинчи жылында Жүйүткө падыша болду+.  Ал Иерусалимде үч жыл падышалык кылды. Анын энесинин аты Мааха болчу+, ал Абишаломдун кызынын кызы эле+.  Абиям атасы кылган күнөөлөрдүн баарын кылды. Ал Жахаба Кудайына чоң аталарынан болгон Дөөтүгө окшоп+ бүт жүрөгү менен кызмат кылган жок+.  Бирок Жахаба Кудай Дөөтүнү унутпагандыктан+ ага Иерусалимде тукум* берди+: анын ордуна уулун падыша кылып дайындап, Иерусалимди таштаган жок+.  Анткени Дөөтү, Хеттин тукумдарынан болгон Урийди эмне кылганын эске албаганда+, Жахабанын көз алдында туура иштерди кылып, өмүрү өткүчө анын буйруктарынан четтеген эмес+.  Рехабам тирүү кезде, аны менен Жеробамдын ортосунда дайыма согуш болуп турган+.  Абиямдын калган иштери, анын эмнелерди кылганы Жүйүт падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. Абиям менен Жеробамдын ортосунда да согуш болуп турду+.  Акыр-аягы, Абиям ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгүн Дөөтүнүн шаарына коюшту+. Анын ордуна уулу Аса+ падышалык кыла баштады.  Аса Ысрайылдын падышасы Жеробамдын башкаруусунун жыйырманчы жылында Жүйүткө падыша болду. 10  Ал Иерусалимде кырк бир жыл падышалык кылды. Анын чоң энесинин аты Мааха болчу+, ал Абишаломдун кызынын кызы эле+. 11  Чоң аталарынан болгон Дөөтүгө окшоп, Аса Жахабанын көз алдында туура иштерди кылды+. 12  Ал өзүнүн жеринен ибадатканадагы бузулган эркектерди кууп чыгып+, ата-бабалары жасаган+ заңдай жийиркеничтүү буркандарды жок кылды+. 13  Атүгүл чоң энеси Мааханы+ ыйык устунга сыйыныш үчүн жийиркеничтүү буркан жасаганы үчүн канышалык наамынан ажыратты+. Жийиркеничтүү бурканын болсо кыйып+, Кидрон өзөнүндө+ өрттөп салды+. 14  Бийик жерлерди+ гана жок кылган жок+. Анткен менен Аса өмүрү өткүчө Жахабага бүт жүрөгү менен кызмат кылды+. 15  Ал атасы ыйыктаган нерселер менен өзү ыйыктаган нерселерди: алтын-күмүштү жана башка буюм-тайымдардын баарын Жахабанын үйүнө киргизди+. 16  Аса менен Ысрайылдын падышасы Бааша+ бири-бири менен өмүр бою согушушту. 17  Ысрайылдын падышасы Бааша Жүйүт менен согушканы чыгып, Жүйүт падышасы+ Асанын жерине эч ким кирип-чыга албашы үчүн, Раманы+ чыңдай баштады. 18  Ошондо Аса Жахабанын үйүнүн, падышанын үйүнүн казынасындагы алтын-күмүштүн баарын кулдарына берип, аларды Дамаскта+ жашаган Сирия падышасына+, Хезиондун уулу Табримондун уулу Бенадатка, жөнөттү+. Ал ага: 19  «Экөөбүздүн ортобузда, аталарыбыздын ортосунда келишим түзүлгөнүн билесиң. Бул алтын-күмүштү сага белек катары берип жибердим+. Барып, Ысрайыл падышасы Бааша менен түзгөн келишимиңди буз, ал менин жеримден кетсин»,— деп айттырып жиберди+. 20  Бенадат Аса падышанын айтканын угуп, өзүнүн аскер башчыларын Ысрайылдын шаарларына кол салганы жөнөттү да, Ионду+, Данды+, Абыл-Бет-Маакты+, бүт Кинеретти, Напталы уруусуна таандык жерлердин баарын талкалап салды+. 21  Бул тууралуу укканда Бааша Рамадагы куруу иштерин токтотуп+, Тирсага кайтып келди+. 22  Аса падыша болсо жүйүттөрдүн баарын, бирин калтырбай чогултуп+, Бааша курулушка колдонгон таштар менен устундарды Рамадан алып кетти да, Бенжемин уруусуна таандык жердеги Гебаны+, ошондой эле Миспаны+ чыңдай баштады. 23  Асанын калган иштери, эмнелерди кылганы, кандай зор иштерди жасаганы, курган шаарлары жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. Карыганда+ Аса бут оорулуу болуп калды+. 24  Акыр-аягы, ал ата-бабаларына кошулду+. Анын сөөгүн чоң аталарынан болгон Дөөтүнүн шаарына, ата-бабалары коюлган жерге коюшту+. Анын ордуна уулу Жошапат+ падышалык кыла баштады. 25  Жүйүт падышасы Асанын башкаруусунун экинчи жылында Жеробамдын уулу Надап Ысрайылга падыша болду+. Ал эки жыл падышалык кылды. 26  Ал Жахабанын көз алдында жаман иштерди жасады+, Ысрайылды күнөөгө батырган+ атасынын жолу менен жүрүп+, ал кылган күнөөлөрдү кылды. 27  Надап менен бүт ысрайылдыктар пелиштиликтерге таандык Гиптонду+ курчоого алып жатканда, Исахар тукумунан болгон Ахиянын уулу Бааша+ бирөөлөр менен сүйлөшүп алып, Надапты өлтүрүп койду. 28  Бааша аны Жүйүт падышасы Асанын башкаруусунун үчүнчү жылында өлтүрүп, анын ордуна падыша болуп алды+. 29  Такка отурары менен ал Жеробамдын үйүндөгүлөрүн бүт кырып таштады. Жахаба өзүнүн кызматчысы шилолук Ахия аркылуу айткандай, ал Жеробамдын үйүндөгүлөрүнүн эч кимисин тирүү калтырган жок+. 30  Анткени Жеробам көп күнөө кылып+, Ысрайылды күнөөгө батырып, Ысрайылдын Кудайы Жахабаны капаланткан болчу+. 31  Надаптын калган иштери, анын эмнелерди кылганы Ысрайыл падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 32  Аса менен Ысрайылдын падышасы Бааша бири-бири менен өмүр бою согушушту+. 33  Ахиянын уулу Бааша Жүйүт падышасы Асанын башкаруусунун үчүнчү жылында Тирсада такка отуруп, бүт Ысрайылга падыша болду. Ал жыйырма төрт жыл башкарды+. 34  Ал Жахабанын көз алдында жаман иштерди жасады+, Ысрайылды күнөөгө батырган+ Жеробамдын жолу менен жүрүп+, ал кылган күнөөлөрдү кылды.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «чырак».