1 Падышалар 14:1—31

14  Ошол убакта Жеробамдын уулу Абия ооруп калды+.  Жеробам аялына: «Тур да, Жеробамдын аялы экениң билинип калбашы үчүн, башка кийим кийип+, Шилого бар. Ал жерде Ахия+ деген пайгамбар бар. Бул элге падыша болорумду мага ошол айткан болчу+.  Он нан+, бир нече токоч, бир кумура+ бал алып алып, ошого бар+. Ал сага балабыздын эмне болорун айтып берет»,— деди+.  Жеробамдын аялы так ошондой кылды. Ал Шилого+, Ахиянын үйүнө барды. Ахия карып, көзү көрбөй калган болчу+.  Жахаба Ахияга: «Сага Жеробамдын аялы ооруп калган баласы жөнүндө сураганы келатат. Сен ага ушундай-ушундай деп айт. Ал келгенде өзүнүн ким экенин жашырганга аракет кылат»,— деди+.  Аял эшиктен кирип келатканда, Ахия анын баскан дабышын угуп, мындай деди: «Кир, Жеробамдын аялы+. Эмнеге өзүңдүн ким экениңди жашырып жатасың? Кудайдан жакшы кабар күтпө.  Бар да, Жеробамга мындай де: „Ысрайылдын Кудайы Жахаба мындай дейт: “Ысрайыл элиме жол башчы болсун деп, мен сени элиңдин арасынан жогору көтөргөн элем+.  Дөөтүнүн үйүнөн падышалыкты тартып алып+, сага берген болчумун. Сен болсо менин осуяттарымды аткарган, менин көз алдымда дайыма туура иштерди кылып, мага бүт жүрөгү менен кызмат кылган кызматчым Дөөтүдөй болгон жоксуң+.  Сен жаман иштерди кылып, өзүңө чейинкилердин баарынан ашып түштүң. Мага акарат кылыш үчүн+ өзүңө башка кудай+ менен куйма буркандарды жасап алдың+, мени болсо таштап койдуң+. 10  Ошондуктан мен Жеробамдын үйүнө каргаша жиберип, анын эркек аттууларынын баарын кырам+, Ысрайылда анын атүгүл бечарасын да тирүү калтырбайм+. Жеробамдын үйүн кык сыяктуу жок кылып+, эч нерсесин калтырбайм+. 11  Анын үйүндөгүлөрүнөн шаарда өлгөнүн иттер жейт+, ал эми талаада өлгөнү куштарга жем болот+, анткени муну Жахаба айтты”“. 12  Эми туруп, үйүңө жөнө. Шаарга жетериң менен, балаң өлөт. 13  Бүт ысрайылдыктар аны жоктоп ыйлап+, мүрзөгө коюшат. Жеробамдын үйүнөн ошол гана мүрзөгө коюлат, анткени Ысрайылдын Кудайы Жахаба Жеробамдын үйүндөгүлөрүнүн ичинен ошондон гана жакшы бир нерсе тапты+. 14  Жахаба Ысрайылга Жеробамдын үйүн ошол күнү жок кыла турган башка падыша коёт+. Кааласа, ал муну азыр да кыла алат+. 15  Жахаба Ысрайылды жазалайт, ал сууда термелген камыштай болот+. Ыйык устундарды жасап+, Жахабага акарат кылышканы үчүн+, ал Ысрайылды ата-бабаларына берген ушул жакшы жерден+ тамыры менен жулуп алып+, дарыянын*+ аркы өйүзүнө чачыратып жиберет+. 16  Жеробамдын кылган күнөөлөрү үчүн жана ал өз күнөөлөрү менен Ысрайылды күнөөгө батырганы үчүн+, Кудай Ысрайылды таштап коёт»+. 17  Жеробамдын аялы жолго чыгып, Тирсага+ келди. Ал үйүнүн босогосун аттаары менен, баласы өлүп калды. 18  Жахаба өзүнүн кызматчысы Ахия пайгамбар аркылуу айткандай, аны мүрзөгө коюшту. Бүт Ысрайыл аны жоктоп ыйлады. 19  Жеробамдын калган иштеринин баары: анын кандай согуштарды жүргүзгөнү+, кандай башкарганы Ысрайылдын падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 20  Жыйырма эки жыл падышалык кылгандан кийин Жеробам ата-бабаларына кошулду+. Анын ордуна уулу Надап такка отурду+. 21  Жүйүт жеринде болсо Сулаймандын уулу Рехабам+ падышалык кылып жатты. Ал кырк бир жашында такка отуруп, Ысрайыл урууларына таандык шаарлардын ичинен Жахаба өзүнүн ысмы үчүн+ тандаган+ Иерусалим шаарында+ он жети жыл бийлик кылды. Анын энесинин аты Наама болчу, ал Амондун тукумдарынан эле+. 22  Жүйүт эли Жахабанын көз алдында жаман иштерди кылып+, аны өздөрүнүн күнөөлөрү менен+ кызганткан ата-бабаларынан да көбүрөөк кызгантышты+. 23  Алар бийик жерлерди жасап+, ар бир бийик дөбөнүн үстүнө+, ар бир шактуу дарактын түбүнө+ ыйык мамылар+ менен ыйык устундарды орнотушту+. 24  Атүгүл алардын жеринде ибадатканаларда бузуктук кылган эркектер* да бар болчу+. Эл Жахаба Ысрайыл уулдарынын алдынан кууп чыккан элдер кылган жийиркеничтүү иштердин баарын кылды+. 25  Рехабам падышанын башкаруусунун он бешинчи жылында Мисир падышасы Шишак+ Иерусалимге кол салды. 26  Ал Жахабанын үйүндөгү жана падыша сарайындагы баалуу нерселердин баарын+, ошондой эле Сулайман жасаган алтын калкандардын+ бардыгын алып кетти. 27  Алардын ордуна Рехабам падыша жез калкандарды жасап, падышанын үйүнүн кире беришиндеги күзөтчүлөрдүн+ башчыларына тапшырды+. 28  Падыша Жахабанын үйүнө баратканда, күзөтчүлөр калкандарды көтөрүп жүрүшчү да, анан кайра күзөтчүлөрдүн бөлмөсүнө коюп коюшчу+. 29  Рехабамдын калган иштери, анын эмнелерди кылганы Жүйүт падышаларынын тарыхы баяндалган китепте жазылган+. 30  Рехабам менен Жеробамдын ортосунда дайыма согуш болуп турду+. 31  Акыр-аягы, Рехабам ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгүн Дөөтүнүн шаарына, ата-бабалары коюлган жерге коюшту+. Анын энесинин аты Наама болчу, ал Амондун тукумдарынан эле+. Рехабамдын ордуна уулу Абиям+ падышалык кыла баштады.

Шилтемелер

Евфраттын.
Ибадатканада бузуктукка колдонулган эркектер.