1 Падышалар 13:1—34

13  Жеробам курмандык түтүнүн түтөтүш үчүн+ курмандык жайынын+ жанында турганда, Бейтелге Жүйүт жеринен Жахабанын буйругу боюнча+ Кудайдын кишиси+ келди.  Ал, Жахабанын айтканы боюнча, курмандык жайына кайрылып: «Курмандык жайы, курмандык жайы, Жахаба мындай дейт: „Дөөтүнүн үйүндө Жошия+ деген уул төрөлөт. Ал сенин үстүңдө курмандык түтүнүн түтөтүп жаткан бийик жерлердин дин кызматчыларын сенин үстүңдө курмандыкка чалып, сенин үстүңдө кишилердин сөөгүн өрттөйт“»,— деди+.  Ал ошол күнү кандай жышаан+ болорун айтып: «Жахаба айткан жышаан мындай: курмандык жайы урайт да, андагы май сиңген күл чачылат»,— деди.  Курмандык жайынын жанында турган Жеробам падыша чыныгы Кудайдын кишисинин Бейтелдеги курмандык жайына каршы айткан сөздөрүн укканда колун сунуп: «Кармагыла муну!» — деди+. Ошол замат анын сунулган колу сенейип калды, ал аны эч кыймылдата албай койду+.  Анан, Жахабанын чыныгы Кудайдын кишисине айткан жышаанына ылайык+, курмандык жайы урап, андагы май сиңген күл чачылып калды.  Падыша чыныгы Кудайдын кишисине: «Жахаба Кудайыңан ырайым кылышын сурап жалынчы*, мен үчүн тиленчи, колум айыксын»,— деди+. Чыныгы Кудайдын кишиси Жахабадан ырайым сурап жалынганда+, падышанын колу айыгып, мурункудай болуп калды+.  Ошондо падыша чыныгы Кудайдын кишисине: «Жүр үйгө, тамак ичип, кубаттанып ал+. Мен сага белек берем»,— деди+.  Бирок ал: «Сен мага үйүңдүн жарымын берсең да+, сени менен барбайм+, бул жерден нан да жебейм, суу да ичпейм.  Анткени Жахаба мага: „Нан да жебе+, суу да ичпе, барган жолуң менен кайра кайтпа“,— деп буйрук кылган»,— деди. 10  Анан Бейтелге келген жолу менен эмес, башка жол менен жөнөп кетти. 11  Бейтелде бир кары пайгамбар жашачу+. Балдары ага келип, чыныгы Кудайдын кишисинин ошол күнү Бейтелде эмнелерди кылганын, падышага эмнелерди айтканын бүт айтып беришти. 12  Атасы алардан: «Ал кайсы жол менен кетти?» — деп сурады. Алар Жүйүт жеринен келген чыныгы Кудайдын кишиси кеткен жолду көрсөтүштү. 13  Ал балдарына: «Мага эшекти токуп бергиле»,— деди. Алар эшекти токуп беришти+. Ал ага минип, жөнөп кетти. 14  Кары пайгамбар чыныгы Кудайдын кишисинин артынан барса, ал чоң дарактын түбүндө отурган экен+. Кары пайгамбар андан: «Жүйүт жеринен келген чыныгы Кудайдын кишиси сенсиңби?»+ — деп сурады. Тиги: «Ооба, менмин»,— деп жооп берди. 15  Ал: «Жүр үйгө, тамактанып ал»,— деди. 16  Бирок чыныгы Кудайдын кишиси: «Мен артка кайрылып, сеникине бара албайм, бул жерден нан да жебейм, суу да ичпейм+. 17  Анткени Жахаба мага+: „Ал жерден нан да жебе, суу да ичпе, барган жолуң менен кайра кайтпа“,— деп айткан»,— деди+. 18  Ошондо ал: «Мен деле сага окшогон пайгамбармын. Жахабанын буйругу боюнча периште+ мага: „Аны үйүңө кайтарып кел, нан жеп, суу ичип алсын“,— деп айтты»,— деди. Ал ага калп айтып койду+. 19  Ошентип, чыныгы Кудайдын кишиси анын үйүнөн нан жеп, суу ичиш үчүн аны менен артка кайтты+. 20  Алар дасторкон үстүндө отурушканда, чыныгы Кудайдын кишисин жолдон кайрып келген пайгамбарга Жахабадан сөз болду+. 21  Ал пайгамбар Жүйүт жеринен келген чыныгы Кудайдын кишисине: «Жахаба мындай дейт: „Жахабанын буйругуна каршы чыгып+, Жахаба Кудайыңдын осуятын аткарбай+, 22  ал: “Нан да жебе, суу да ичпе”,— деп айткан бул жерге кайтып келип, нан жеп, суу ичкениң үчүн, сөөгүң ата-бабаларыңдын сөөгү коюлган жерге коюлбайт“»,— деди+. 23  Ал нан жеп, суу ичип бүткөндөн кийин, аны кайрып келген пайгамбар ага эшегин токуп берди. 24  Ал жөнөп кетти. Жолдон арстан+ чыгып, аны жара тартты+. Анын өлүгү жолдо жатты, жанында арстан менен эшек турду. 25  Жолдон өтүп баратып өлүктү жана анын жанында турган арстанды көргөндөр кары пайгамбар жашаган шаарга барып, баарын айтып беришти. 26  Аны жолдон кайрып келген пайгамбар бул тууралуу угары менен: «Ал — чыныгы Кудайдын кишиси. Ал Жахабанын буйругуна каршы чыккандыктан+, Жахаба аны арстанга салып берди, арстан аны жара тартты. Жахаба ага кандай айтса, баары ошондой болду»,— деди+. 27  Анан балдарына: «Мага эшекти токуп бергиле»,— деди. Алар эшекти токуп беришти+. 28  Ал барып, жолдон анын өлүгүн тапты. Жанында эшеги менен арстан турган экен. Арстан өлүктү жебептир, эшекке да тийбептир+. 29  Кары пайгамбар чыныгы Кудайдын кишисине аза күтүп, аны мүрзөгө коюш үчүн, анын сөөгүн эшекке артып, өз шаарына алып барды. 30  Анан анын сөөгүн өзүнүн мүрзөсүнө койду. Алар: «Оо, бир боорум ай, боорум ай!» — деп аны жоктоп ыйлашты+. 31  Аны койгондон кийин кары пайгамбар балдарына: «Мен өлгөндө, сөөгүмдү чыныгы Кудайдын кишисинин сөөгү коюлган жерге, анын сөөгүнүн жанына койгула+. 32  Анткени анын Жахабанын сөзү боюнча Бейтелдеги курмандык жайына+ жана Самариянын шаарларындагы+ бийик жерлердеги+ сыйынуу жайларына каршы айткан сөздөрү сөзсүз аткарылат»,— деди+. 33  Ушул окуядан кийин да Жеробам жаман жолунан кайткан жок. Ал бийик жерлерде кызмат кылганга элдин арасынан дин кызматчыларды дайындай берди+. Ал: «Бийик жерлерде дин кызматчы болсун» — деп, ким кааласа, ошолордун баарына бийлик берди*+. 34  Мунун баары Жеробамдын үйүндөгүлөрүнүн күнөөгө батышына+ жана кырылып, жер бетинен жок болушуна алып келди+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «Жахаба Кудайыңдын жүзүн жумшартчы».
Бул сөз айкашы еврей тилинде сөзмө-сөз «колун толтуруу» дегенди билдирет жана дин кызматчы болуп кызмат кылгандарга бийликтин баарын берүү деген маанини туюнтат.