1 Падышалар 12:1—33

12  Рехабам+ Шекемге барды+, анткени бүт Ысрайыл аны падыша кылыш үчүн ошол жерге чогулган болчу.  Бул тууралуу ошол убакта Мисирде жашап жүргөн Небаттын уулу Жеробам+ да укту (ал Сулайман падышадан качып, Мисирге кеткен болчу)+.  Аны чакыртыш үчүн киши жиберишти. Ал бүт Ысрайыл жамааты менен бирге Рехабамга келди. Анан алар+:  «Сенин атаң мойнубузга оор моюнтурук салган эле+, эми сен ошол моюнтурукту, жумушубузду жеңилдет+, ошондо биз сага кызмат кылабыз»,— дешти+.  Рехабам аларга: «Баргыла, үч күндөн кийин кайра келгиле»,— деди+. Эл тарап кетти.  Рехабам падыша атасы Сулайманга кызмат кылган аксакалдардан: «Элге эмне деп жооп берейин? Кандай кеңеш бересиңер?»+ — деп сурады+.  Алар: «Эгер сен бүгүн бул элге кул болуп, кызмат кылсаң+, аларга жылуу-жумшак сүйлөсөң+, алар сага түбөлүккө кул болушат»,— дешти+.  Бирок ал аксакалдардын берген кеңешин четке кагып, өзү менен бирге чоңойгон, өзүнө кызмат кылган жаштар менен кеңешип+,  алардан: «„Атаңдын мойнубузга салган оор моюнтуругун жеңилдет“,— деп келген элге эмне деп жооп берейин?+ Силер кандай кеңеш бересиңер?»+ — деп сурады. 10  Өзү менен бирге чоңойгон жаштар ага: «„Сенин атаң мойнубузга оор моюнтурук салган эле, эми сен аны жеңилдет“,— деп келген элге сен: „Менин чыпалагым атамдын белинен жоон+. 11  Атам мойнуңарга оор моюнтурук салган болсо, мен аны ого бетер оордотом+. Атам силерди жөнөкөй камчы менен жазаласа, мен силерди тиштери бар камчы менен жазалайм“+,— деп айт»,— дешти+. 12  Рехабам падышанын: «Үч күндөн кийин кайра келгиле»,— деген буйругуна ылайык, Жеробам менен бүт эл үч күндөн кийин кайра ага барышты+. 13  Падыша аларга орой сүйлөдү+. Ошентип, ал аксакалдардын кеңешин укпай койду+. 14  Ал, жаштар кеңеш кылгандай+: «Атам мойнуңарга оор моюнтурук салган болсо, мен аны ого бетер оордотом. Атам силерди жөнөкөй камчы менен жазаласа, мен силерди тиштери бар камчы менен жазалайм»,— деп айтты+. 15  Ошентип, падыша элди укпай койду+. Бул Жахабадан болду+, анткени Жахабанын шилолук Ахия аркылуу Небаттын уулу Жеробамга айткан сөзү+ аткарылышы керек эле+. 16  Падыша укпай койгондо, бүт ысрайылдыктар ага: «Дөөтүдөн алчу үлүшүбүз бар беле?+ Жышайдын уулунан бизге кандай мурас тиймек эле? Ысрайылдыктар, өз кудайларыңарга кайткыла!+ Дөөтү, өз үйүңө өзүң кам көр!»+ — дешти да, чатырларына тарап кетишти. 17  Рехабам Жүйүт уруусуна таандык шаарларда жашаган ысрайылдыктарга гана падышалык кылып калды+. 18  Бир жолу Рехабам жалданма жумушчулардын башчысы+ Адорамды+ Ысрайыл уулдарына бир иш менен жиберди, бирок алар аны таш бараңга алып+ өлтүрүп коюшту. Рехабам падыша болсо арабасына түшүп, Иерусалимге качып кетти. 19  Ысрайылдыктар ушул күнгө чейин Дөөтүнүн үйүнө каршы+. 20  Жеробамдын кайтып келгенин укканда бүт ысрайылдыктар ага киши жиберип, чогулушка чакыртышты да, аны Ысрайылга падыша кылып шайлашты+. Жүйүт уруусунан башка уруулардын баары Дөөтүнүн үйүнөн бөлүнүп кетишти+. 21  Ысрайыл үйү менен согушуп, падышалык бийликти кайра өзүнө кайтарып алыш үчүн, Сулаймандын уулу Рехабам Иерусалимге кайтып келери менен+ бүт Жүйүт үйү менен Бенжемин уруусун+, 180 000 тандамал жоокерди, чогултту. 22  Ошондо чыныгы Кудайдын кишиси+ Шемаяга+ чыныгы Кудай мындай деди: 23  «Сулаймандын уулу Жүйүттүн падышасы Рехабамга, бүт Жүйүт үйү менен Бенжеминге жана калган элдин баарына: 24  „Жахаба мындай дейт: “Бир туугандарыңар менен, Ысрайыл уулдары менен, согушканы барбагыла+. Үйлөрүңөргө кайткыла, анткени бул менден болду”+,— деп айт“». Алар Жахабага тил алып+, Жахаба айткандай, үйлөрүнө кайтышты+. 25  Жеробам Эпрайымдын тоолуу аймагындагы Шекемде+ курулуш иштерин жүргүзүп, ошол жерде жашады. Кийин ал жактан Пенуелге+ кетип, ал жерде да курулуш иштерин жүргүздү. 26  Жеробам ичинен+: «Дөөтүнүн үйү падышалыкты кайра тартып алышы мүмкүн+. 27  Эгер эл Жахабанын үйүндө курмандыктарды чалыш үчүн Иерусалимге бара берсе+, алар кайра мырзасынын, Жүйүт падышасы Рехабамдын, тарабына оой башташат. Анан мени өлтүрүп+, Жүйүт падышасы Рехабамга кетип калышат»,— деп ойлоду. 28  Анан падыша кеңешип+, эки алтын музоо жасады да+, элге: «Иерусалимге барып түйшүк тартып эмне кыласыңар? Ысрайыл, сени Мисир жеринен алып чыккан+ Кудайың мына»,— деди+. 29  Ал музоолордун бирин Бейтелге+, экинчисин Данга+ койду. 30  Бул элдин күнөө кылышына себеп болду+, анткени эл музоого сыйыныш үчүн Данга чейин бара баштады. 31  Жеробам бийик жерлерге сыйынуу жайларын куруп+, Леби уулдарынан болбогон кишилерди дин кызматчы кылып дайындады+. 32  Ал Бейтелге курган курмандык жайында өзү жасаган музоолорго курмандыктарды чалыш үчүн сегизинчи айдын он бешинчи күнү Жүйүт жеринде өткөрүлгөн майрамга+ окшогон майрам негиздеди. Андан сырткары, Бейтелдеги+ өзү жасаган бийик жерлерге дин кызматчыларды койду. 33  Ошентип, ал өзү тандап алган сегизинчи айдын он бешинчи күнү Бейтелге курган курмандык жайында курмандыктарды чала баштады+. Ал Ысрайыл уулдары үчүн майрам өткөрүп, курмандык жайында курмандыктарды чалып, курмандык түтүнүн түтөттү+.

Шилтемелер