1 Падышалар 1:1—53

1  Дөөтү падышанын жашы өтүп, абдан карып калган эле+. Анын үстүн канча жабышпасын, үшүй бергендиктен,  кызматчылары ага: «Улуу урматтуу падышабыздын жанында болуп+, аны карашы үчүн+, ага бир жаш кыз табалы+. Улуу урматтуу падышабыз жылынышы үчүн+, ал анын койнунда жатсын»,— дешти+.  Анан бүт Ысрайыл жерин кыдырып, сулуу кыз издей башташты. Акыры, шунемдик+ Абишага+ деген кызды таап, падышага алып келишти.  Ал кыз абдан сулуу эле+. Ал падышанын жанында болуп, аны карап жүрдү. Бирок падыша ага жакындаган жок.  Ал ортодо Кагыттын+ уулу Адония+: «Мен падыша болом!»+ — деп боюн көтөрө баштады+. Ал өзүнө араба жасатып, атчан жоокерлерди, арабанын алдында чуркап жүргөнгө элүү киши дайындады+.  Атасы анын көңүлүн ооруткусу келбегендиктен эч качан ага: «Эмне үчүн минтип жатасың?» — дечү эмес+. Адония анын Абышаломдон кийин төрөлгөн уулу болчу. Ал да абдан келишимдүү эле+.  Зеруянын уулу Жоап менен дин кызматчы Абыятар+ Адониянын+ тарабына өтүп, ага жардам бере башташты, анткени ал алар менен сүйлөшүп алган эле.  Бирок дин кызматчы Садок+, Жояттын уулу Беная+, Натан пайгамбар+, Шимей+, Рея жана Дөөтүнүн күчтүү кишилери+ Адониянын тарабына өтүшкөн жок+.  Бир күнү Адония Эн-Рогелдин+ жанындагы Зохелет ташынын жанында койлорду, өгүздөр менен бордолгон торпокторду курмандыкка чалып+, бүт бир туугандарын, падышанын уулдарынын баарын+, ошондой эле жүйүттөрдү, башкача айтканда, падышанын бүт кызматчыларын чакырды. 10  Бирок Натан пайгамбарды, Бенаяны, Дөөтүнүн күчтүү кишилерин жана бир тууганы Сулайманды чакырган жок. 11  Ошондо Натан+ Сулаймандын энеси+ Батшебага+: «Кагыттын+ уулу Адониянын падыша болуп алганын уктуңбу? Мырзабыз Дөөтү болсо бул тууралуу эч нерсе билбейт. 12  Эми мен сага кеңеш берейин+. Өзүңдүн да, уулуң Сулаймандын да өмүрүн сактап калыш үчүн+, 13  Дөөтү падышага баргын да: „Улуу урматтуу падышам күңүнө: “Менден кийин сенин уулуң Сулайман падыша болуп, тактыга отурат”,— деп ант бербеди беле+. Анда эмне үчүн Адония падыша болуп калды?“ — деп айт. 14  Анан сен падыша менен сүйлөшүп жатканда, мен кирип барам да, сенин айткандарыңды ырастайм»,— деди+. 15  Батшеба падыша уктаган бөлмөгө кирди+. Падыша абдан карып калган эле+, шунемдик Абишага+ ага кызмат кылып жүргөн болчу. 16  Батшеба тизелеп, падышага жерге чейин ийиле таазим кылды+. Падыша андан: «Бир нерсе сурайын дедиң беле?» — деп сурады+. 17  Ошондо ал мындай деди: «Мырзам+, сен күңүңө: „Менден кийин сенин уулуң Сулайман падыша болуп, тактыга отурат“,— деп Жахаба Кудайыңды оозанып ант бербедиң беле+. 18  Бирок Адония+ падыша болуп алды, улуу урматтуу падышам болсо бул тууралуу эч нерсе билбейт+. 19  Ал көптөгөн букачарларды, бордолгон торпокторду, койлорду курмандыкка чалып, падышанын бүт уулдарын+, дин кызматчы Абыятар+ менен аскер башчы Жоапты+ чакырып, кулуң Сулайманды чакырбай коюптур+. 20  Бирок, улуу урматтуу падышам, бүт Ысрайыл сени карап+, улуу урматтуу падышамдан кийин такка ким отурарын+ айтышыңды күтүп жатат. 21  Эгер айтпасаң, улуу урматтуу падышам ата-бабаларына кошулгандан кийин+, алар мени да, уулум Сулайманды да душман көрүп калышат». 22  Ал падыша менен сүйлөшүп жатканда, Натан пайгамбар келди+. 23  Падышага: «Натан пайгамбар келди»,— деп билдиришти. Ал падышанын жанына келип, жерге чейин ийиле таазим кылды+. 24  Анан падышага мындай деди: «Улуу урматтуу падышам, сен: „Менден кийин Адония падыша болуп, такка отурат“+,— деп айттың беле? 25  Ал бүгүн көптөгөн букачарларды, бордолгон торпокторду, койлорду курмандыкка чалганы барып+, падышанын бүт уулдарын, аскер башчыларын, дин кызматчы Абыятарды чакырыптыр+. Азыр алар аны менен бирге ичип-жеп: „Жашасын Адония падыша!“ — деп жатышат+. 26  Ал эми мени, кулуңду, дин кызматчы Садокту+, Жояттын уулу Бенаяны+, кулуң Сулайманды чакырган жок+. 27  Эгер бул улуу урматтуу падышамдын каалоосу боюнча болуп жатса, демек, улуу урматтуу падышам өзүнөн кийин тактыга ким отурарын кулуна айтпай койгон экен да»+. 28  Ошондо Дөөтү падыша: «Батшебаны+ бери чакыргыла»,— деди. Ал келип, падышанын алдына турду. 29  Падыша мындай деп ант берди+: «Мени ар кандай жамандыктан+ куткарган+ Жахаба тирүү*!+ 30  Мен: „Менден кийин сенин уулуң Сулайман менин ордума падыша болуп, тактыга отурат“,— деп Ысрайылдын Кудайы Жахабаны оозанып ант берген болчумун+. Бүгүн ошол айтканымды аткарам». 31  Батшеба тизелеп, падышага жерге чейин ийиле таазим кылды да+: «Улуу урматтуу Дөөтү падышам түбөлүк жашасын!» — деди+. 32  Дөөтү падыша ошол замат: «Дин кызматчы Садокту+, Натан пайгамбарды, Жояттын уулу Бенаяны+ чакыргыла»,— деди. Алар келгенде, 33  падыша мындай деди: «Мырзаңардын кызматчыларын жаныңарга алып алып+, уулум Сулайманды качырыма мингизгиле да+, Гихонго+ алып баргыла. 34  Ал жерден дин кызматчы Садок менен Натан пайгамбар аны Ысрайылга падыша кылып майлашсын+. Силер болсо сурнай тартып+: „Жашасын Сулайман падыша!“ — деп жар салгыла+. 35  Анан аны кайра алып келгиле. Ал келип, тактыма отурат да, менин ордума падыша болот. Мен аны Ысрайыл менен Жүйүткө жол башчы кылып дайындайм». 36  Ошондо Жояттын уулу Беная падышага: «Оомийн!+ Улуу урматтуу падышамдын Кудайы Жахаба ошондой кылсын+. 37  Жахаба улуу урматтуу падышам менен болгондой эле+, Сулайман менен да болсун+, анын тактысын улуу урматтуу Дөөтү падышамдын тактысынан жогору кылсын»,— деди+. 38  Ошентип, дин кызматчы Садок+, Натан пайгамбар+, Жояттын уулу Беная+ жана керейтиликтер+ менен пелеликтер+ барып, Сулайманды Дөөтү падышанын качырына мингизип+, Гихонго+ алып барышты. 39  Дин кызматчы Садок чатырдан+ май+ куюлган мүйүздү алып, Сулайманды майлады+. Анан алар сурнай тартышты. Ошондо бүт эл: «Жашасын Сулайман падыша!» — деп кыйкырды+. 40  Андан кийин анын артынан ээрчип жөнөштү. Эл чоор тартып+, аябай кубанып баратты+. Алардын кубанычтуу кыйкырыгынан жер жаңырып жатты+. 41  Адония менен ал чакыргандардын баары ал кыйкырыкты угушту, алар жаңы эле тамактанып бүтүшкөн эле+. Жоап сурнайдын үнүн угары менен: «Шаарда эмне болгон ызы-чуу+ болуп жатат?» — деп сурады. 42  Ал сүйлөп бүтө электе, дин кызматчы Абыятардын уулу Жонатан+ келип калды. Адония ага: «Кел, сен жакшы кишисиң, жакшы кабар алып келатасың»,— деди+. 43  Бирок Жонатан ага мындай деди: «Жок, андай эмес. Улуу урматтуу Дөөтү падышабыз Сулайманды падыша кылып дайындады+. 44  Ал аны менен бирге дин кызматчы Садокту, Натан пайгамбарды, Жояттын уулу Бенаяны, керейтиликтер менен пелеликтерди жөнөттү. Алар аны падышанын качырына мингизишти+. 45  Дин кызматчы Садок менен Натан пайгамбар аны Гихондо падыша кылып майлашты+. Анан баары аябай кубанып, ал жактан кайра шаарга кетишти, шаардагылар ошон үчүн чуулдап жатышат. Силер уккан ызы-чуу ошол болчу+. 46  Сулайман болсо такка отуруп, падыша болуп калды+. 47  Улуу урматтуу Дөөтү падышабыздын кызматчылары: „Кудайыңыз Сулаймандын ысмын сиздин ысмыңыздан да даңктуу кылсын, тактысын сиздин тактыңыздан да жогору кылсын!“ — деп+, падышага жакшылык тилеп келишти. Падыша төшөгүндө отуруп таазим кылды+. 48  Анан ал: „Ысрайылдын Кудайы Жахабага даңк!+ Бүгүн ал менин ордума тактыга отура турганды дайындады, мен муну өз көзүм менен көрүп турам!“ — деди»+. 49  Ошондо Адония чакыргандардын баары коркконунан калтырап-титиреп ордуларынан тура калышты да, ар кимиси өз жолуна түштү+. 50  Адония өзү да Сулаймандан коркконунан барып, курмандык жайынын мүйүздөрүн кармап туруп алды+. 51  Бир нече убактан кийин Сулайманга: «Адония Сулайман падышадан коркконунан курмандык жайынын мүйүздөрүн кармап алып: „Сулайман падыша мени кылычтап өлтүрбөйм деп ант берсин“,— деп жатат»,— деп айтып келишти. 52  Сулайман: «Эгер ал түз жүрсө, анын бир тал чачы да жерге түшпөйт+. Эгер арам ою бар болсо+, анда өлөт»,— деди+. 53  Анан аны алып келиш үчүн курмандык жайына киши жөнөттү. Адония келип, Сулайман падышага таазим кылды. Сулайман ага: «Үйүңө бара бер»,— деди+.

Шилтемелер

Бий 8:19дун шилт-н кара.