1 Жылнаама 9:1—44

9  Ысрайылдыктардын баарынын санжырасы түзүлүп+, Ысрайыл падышаларынын китебине жазылган. Жүйүт эли ишенимсиздик көрсөткөнү үчүн Бабылга туткундалып кеткен+.  Мурун жашаган шаарындагы менчик жерлерине биринчилерден болуп дин кызматчылар+, лебилер+ жана башка ысрайылдыктар+, ошондой эле нетиндер*+ кайтып келишкен.  Иерусалимде+ Жүйүт уулдарынын+, Бенжемин уулдарынын+, Эпрайым менен Менаше уулдарынын айрымдары жашаган.  Алардын арасында Жүйүттүн уулу+ Перестин уулдарынан+ Банинин уулу Имринин уулу Омринин небереси, Амиюттун уулу Утай,  Шилонун+ уулдарынан тун уулу Асая менен анын уулдары,  Зерактын+ уулдарынан Жеуел менен алардын 690 бир тууганы болгон.  Ал жерде жашаган Бенжемин уулдары: Асенуйдун уулу Одабиянын небереси, Мешуламдын уулу Салу,  Жерохамдын уулу Ипнея, Михринин уулу Узинин уулу Эла жана Шепатиянын уулу Мешулам. Шепатия Ребулдун, Ребул Ипниянын уулу болгон.  Алардын ата-теги боюнча жазылган бир туугандарынын саны 956 болгон. Алардын баары өздөрүнүн уруусунун тукум башчылары болушкан. 10  Дин кызматчылар: Жедая, Жеарип, Жахин+ жана 11  чыныгы Кудайдын үйүндөгү башчылардын бири Азария+. Ал Хилкиянын, Хилкия Мешуламдын, Мешулам Садоктун, Садок Мераоттун, Мераот Акитуптун уулу болгон. 12  Андан сырткары, Малкиянын уулу Пашкурдун небереси, Жерохамдын уулу Адая жана Имердин уулу Мешилемиттин+ уулу Мешуламдын чөбүрөсү, Жахзердин небереси, Адиелдин уулу Масай, 13  ошондой эле алардын бир туугандары, 1 760 күчтүү киши. Алар чыныгы Кудайдын үйүндөгү кызматка байланышкан иштерди аткарууга жөндөмдүү+ тукум башчылары болушкан. 14  Лебилер: Мераринин уулдарынан Хашабиянын+ уулу Азрикамдын небереси, Хашуптун уулу Шемая, 15  Бакбакар, Хереш, Галал, Асаптын уулу+ Зихринин+ небереси, Миханын уулу+ Матания+, 16  Жедутундун уулу+ Галалдын небереси, Шемаянын уулу+ Обадия, ошондой эле нетопалыктардын+ конушунда жашаган Элкананын небереси, Асанын уулу Берекия. 17  Дарбазачылар+: Шалум+, Акуп, Талмон, Акиман. Алардын тууганы Шалум алардын башчысы болгон. 18  Мурун ал чыгыш тарапта жайгашкан падышанын дарбазасын кайтарчу+. Булар Леби уулдарынын конушун кайтарышкан+. 19  Корактын+ уулу+ Эбиасаптын+ небереси, Коренин уулу Шалум жана анын Корактын тукумдарынан+ болгон бир туугандары дарбазачылардын чатырдагы кызматына байланышкан иштерге жооптуу болушкан. Ал эми алардын аталары Жахабанын конушунун кире беришин кайтаруу ишине жооптуу болушкан+. 20  Мурун алардын башчысы Элазардын+ уулу Пинехас+ болгон. Жахаба дайыма аны менен болгон+. 21  Мешелемиянын уулу Закарыя+ жыйын чатырынын кире беришин кайтарган. 22  Кире беришти кайтарууга тандалган дарбазачылардын саны 212 болгон. Алар өздөрүнүн конуштарына+ санжыра боюнча+ жайгашышкан. Дөөтү+ менен көрөгөч Шемуел+ аларга жооптуу кызматтарды тапшырышкан+. 23  Аларга жана алардын уулдарына Жахабанын үйүнүн, чатыр үйдүн, кире беришин кайтарууга байланышкан ар кандай иштер тапшырылган+. 24  Алар анын төрт тарабындагы: чыгыш+, батыш+, түндүк+, түштүк+ тарабындагы дарбазаларды кайтарышкан. 25  Конуштарда жашаган бир туугандары болсо мезгил-мезгили менен жети күнгө келип+, аларга жардам берип турушкан. 26  Ал эми дарбазачылардын төрт башчысы жооптуу кызматтарга дайындалган. Ал лебилер чыныгы Кудайдын үйүндөгү казына+ менен ашканаларга жооптуу болушкан+. 27  Аларга чыныгы Кудайдын үйүн кайтаруу иши+, ошондой эле эртең менен дарбазаларды ачып туруш үчүн+ алардын ачкычы тапшырылгандыктан, алар дайыма түнү менен чыныгы Кудайдын үйүнүн жанында болушчу. 28  Алардын айрымдары кызматта колдонулган буюмдарга жооптуу болушкан+, тактап айтканда, аларды алып киргенде да, алып чыкканда да санап турушкан. 29  Кээ бирлери башка буюмдарга, ошондой эле ыйык нерселердин баарына+, эң жакшы унга+, шарапка+, майга+, ладан+ менен бальзам майына+ жооптуу болушкан. 30  Дин кызматчылардын уулдарынын айрымдары бальзам майынан жыттуу майларды жасашкан+. 31  Корактын тукумдарынан болгон Шалумдун+ тун уулу леби Матития көмөч казанга бышырылчу нандарга+ жооптуу болгон. 32  Алардын бир туугандарына, Кааттын уулдарынын кээ бирлерине, үстү-үстүнө коюла турган нандарды+ ишемби күн сайын+ бышырып туруу тапшырылган. 33  Ал ырчылар+, Леби уруусундагы тукум башчылары, ашканаларда+ болушчу. Алар өздөрүнө тапшырылган иштерди күнү-түнү аткарышкандыктан+ башка милдеттерден бошотулушкан+. 34  Алар — Леби уруусундагы ата-теги боюнча жазылган тукум башчылары, Иерусалимде жашаган+ башчылар. 35  Гибондун+ атасы Жиел Гибондо жашаган. Анын аялынын аты Мааха болгон. 36  Анын уулдары: тун уулу — Абдон, андан кийинкилери — Зур, Киш, Баал, Неир, Надап, 37  Гедор, Ахио, Закарыя+, Миклот. 38  Миклоттон Шимам төрөлгөн. Алар бир туугандары менен бирге Иерусалимде, башка бир туугандарынын жанында жашашкан. 39  Неирден+ Киш+ төрөлгөн. Киштен Шабул+, Шабулдан Жонатан+, Малкишуа+, Абынадап+, Эшпал+ төрөлгөн. 40  Жонатандан Мерибаал, Мерибаалдан+ Микей+ төрөлгөн. 41  Микейдин уулдары: Питон, Мелек, Тахрей, Ахаз+. 42  Ахаздан Жара төрөлгөн. Жарадан Алемет, Азмабет, Зимри төрөлгөн. Зимриден Моза төрөлгөн. 43  Мозадан Бинеа, Бинеадан Репая+, Репаядан Элеас, Элеастан Азел төрөлгөн. 44  Азелдин Азрикам, Бохру, Ысмайыл, Шеария, Обадия, Ханан деген алты уулу болгон. Булардын баары Азелдин+ уулдары болгон.

Шилтемелер

Б. а. ибадатканада кызмат кылган кулдар. Сөзмө-сөз: «берилгендер». Сн 3:9дун шилт-н кара.