1 Жылнаама 29:1—30

29  Дөөтү падыша бүт жыйналышка+ кайрылып, мындай деди: «Кудай уулум Сулайманды тандап алды+. Бирок ал али жаш+, тажрыйбасы да аз, аткара турган иши болсо абдан чоң. Анткени ал кура турган заңгыраган имарат адамга эмес+, Жахаба Кудайга арналат.  Кудайымдын үйүнө деп колумдан келишинче+ алтын буюмдар үчүн алтын+, күмүш буюмдар үчүн күмүш, жез буюмдар үчүн жез, темир буюмдар үчүн темир+, жыгач буюмдар үчүн жыгач+ даярдап койдум. Ошондой эле оникстен+, өзгөчө таштардан, кооздоо үчүн колдонула турган таштардан жана башка кымбат баалуу таштардан, алебастр* таштарынан көп кылып камдап койдум+.  Кудайымдын үйүн сүйгөндүктөн+, ыйык үй үчүн даярдаган бул нерселерден сырткары+, Кудайымдын үйүнө деп өзүмдүн алтын-күмүшүмдөн да берем+:  ибадатканадагы бөлмөлөрдүн дубалдарын капташ үчүн Опир алтынынан+ 3 000 талант, таза күмүштөн 7 000 талант берем.  Алтын буюмдар үчүн алтын, күмүш буюмдар үчүн жана усталар жасай турган башка бардык буюмдар үчүн күмүш берем. Дагы кимиңер бүгүн Жахаба үчүн өз ыктыярыңар менен тартуу берүүнү каалайсыңар?»+  Ошондо тукум+ башчылары+, Ысрайыл урууларынын төрөлөрү+, миң башылар+, жүз башылар+ жана падышанын иштерин аткарган башчылар+ өз ыктыяры менен тартуу алып келе башташты.  Алар чыныгы Кудайдын үйүндөгү кызмат үчүн 5 000 талант алтын, 10 000 дарик*, 10 000 талант күмүш, 18 000 талант жез, 10 000 талант темир беришти+.  Андан сырткары, кымбат баалуу таштары барлар кымбат баалуу таштарын Жахабанын үйүндөгү казынага беришти. Ал казынага Гершондун+ тукумдарынан болгон Жехиел+ жооптуу эле.  Ыктыярдуу тартуу бергендер абдан кубанып жатышты, анткени алар Жахабага бүт жүрөгү менен тартуу кылып жатышты+. Дөөтү падыша да абдан кубанды+. 10  Андан кийин Дөөтү бүт жыйналыштын+ көзүнчө Жахабаны даңктап+, мындай деди: «Атабыз Ысрайылдын Кудайы Жахаба+, түбөлүктөн түбөлүккө даңктала бер+. 11  Оо, Жахаба, улуулук+, кудурет+, сулуулук+, улуу даража+, кадыр-барк+ сага таандык, анткени асман менен жердегинин баары сеники+. Оо, Жахаба, падышалык да сеники+, баарынын башчысы сенсиң+. 12  Байлыкты да+, атак-даңкты+ да сен бересиң. Сен баарына үстөмдүк кыласың+. Күч+ менен кудурет+ сенин колуңда. Адамдын зоболосун көтөрүү да+, бекемдөө да сенин колуңда+. 13  Оо, Кудайыбыз, биз сага ыраазычылык билдирип+, сенин даңктуу+ ысмыңды даңазалап жатабыз+. 14  Ушундай тартуу бере алгыдай+ мен ким элем+, менин элим ким эле? Мунун баарын сен бергенсиң+. Биз сенден алганды эле кайра өзүңө бердик. 15  Сен өзүң билгендей, биз келгинбиз, ата-бабаларыбыздай эле, жер которуп келген элбиз+. Жер үстүндө биздин күндөрүбүз көлөкө сыяктуу+, эч кандай үмүт жок. 16  Оо, Жахаба Кудайыбыз, сага, сенин ыйык ысмыңа арнап үй куруш үчүн биз көп кылып камдап койгон бул мүлктүн бардыгын бизге сен бергенсиң, баары сага таандык+. 17  Кудайым, сенин жүрөктү сынаган+, адилдикти сүйгөн Кудай+ экениңди билем. Мен мунун баарын чын жүрөктөн тартуу кылдым. Бул жерде турган элиңдин да сага өз ыктыяры менен тартуу берип жатканын көрүп кубанып жатам. 18  Ата-бабаларыбыз Ыбрайымдын, Ыскактын, Ысрайылдын Кудайы Жахаба+, бул элдин жүрөгүндөгү ушул оюн, ушул каалоосун түбөлүккө сактай көр+, алардын жүрөгүн өзүңө бура көр+. 19  Уулум Сулайманга сенин осуяттарыңды+, насааттарың+ менен көрсөтмөлөрүңдү+ бүт жүрөгү+ менен аткарганга жардам бере көр. Ага ушулардын бардыгын аткарганга жана керектүүнүн баарын өзүм камдап берген+ заңгыраган үйдү+ курганга жардам бер». 20  Анан Дөөтү бүт жыйналышка+ кайрылып: «Жахаба Кудайыңарды даңктагыла»,— деди+. Ошондо баары ата-бабаларынын Кудайы Жахабаны даңкташты, жүзтөмөндөп+, Жахабага жана падышага таазим кылышты+. 21  Кийинки күнү болсо Жахабага арнап курмандыктарды чалышты+, ошондой эле Жахабага арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка+ 1 000 букачар, 1 000 кочкор, 1 000 эркек козу чалышты жана аларга кошуп суюк тартууларды алып келишти+. Алар бүт Ысрайыл үчүн көп курмандык чалышты+. 22  Ошол күнү алар Жахабанын алдында кубанып-шаттанып, ичип-жешти+. Алар Дөөтүнүн уулу Сулайманды экинчи жолу падыша деп жарыялашты+. Аны Жахабанын алдында майлап, жол башчы кылышты+, ал эми Садокту+ дин кызматчы кылышты. 23  Сулайман атасы Дөөтүнүн ордуна падыша болуп, Жахабанын тактысына отурду+. Ал ийгиликтүү башкарып+, ысрайылдыктардын баары ага баш ийишти. 24  Дөөтү падышанын бүт төрөлөрү+, күчтүү кишилери+ жана бардык уулдары+ Сулайман падышага баш ийишти. 25  Жахаба бүт Ысрайылдын алдында Сулаймандын зоболосун көтөрдү+. Аны ага чейинки Ысрайыл падышаларынын бири да ээ болбогон падышалык даңкка ээ кылды+. 26  Жышайдын уулу Дөөтү бүт Ысрайылга бийлик кылды+. 27  Ал Ысрайылда кырк жыл+: Хеброндо жети жыл+, Иерусалимде отуз үч жыл падышалык кылды+. 28  Дөөтү жашаарын жашап, ичерин ичип, байлыкка+, даңкка ээ болду+. Карылыгы жетип+, көз жумгандан кийин, анын ордуна уулу Сулайман падыша болду+. 29  Дөөтү падышанын алгачкы жана акыркы иштеринин баары Шемуел көрөгөч*+, Натан пайгамбар+ жана Гат көрөгөч*+ жазган билдирүүлөрдө баяндалган. 30  Ал билдирүүлөрдө анын падышалыгы, жасаган зор иштери, ошондой эле анын убагында+ болуп өткөн окуялар менен Ысрайылда жана башка падышалыктарда+ болуп өткөн окуялар жөнүндө баяндалган.

Шилтемелер

1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Персия алтын тыйыны.
Евр. хароех.
Евр. хакозех.