1 Жылнаама 27:1—34

27  Ысрайыл уулдарынын ар бир тобу 24 000 кишиден турган. Алардын ичине тукум башчылары+, миң башылар+, жүз башылар+, ошондой эле ал топторго байланышкан иштерди аткарып, падышага кызмат кылган башчылар+ кирген. Ал топтордун ар бири жыл сайын өзүнө белгиленген айда кызматын аткарууга келип-кетип турган.  Биринчи айда кызмат кылган биринчи топко Забдиелдин уулу Жашобам+ башчылык кылган. Анын тобу 24 000 кишиден турган.  Перестин+ айрым уулдары да биринчи айда кызмат кылышкан. Алар аскер башчыларынын башчысы болушкан.  Экинчи айда кызмат кылган экинчи топко Акокинин тукумдарынан+ болгон Додай+ башчылык кылган, ал топту жетектөөгө Миклот дайындалган. Анын тобу да 24 000 кишиден турган.  Үчүнчү айда кызмат кыла турган үчүнчү топко жогорку дин кызматчы Жояттын+ уулу Беная+ башчылык кылган. Анын тобу да 24 000 кишиден турган.  Беная+ күчтүү киши болгон. Ал отуз кишинин+ бири болгон жана аларга башчылык кылган. Анын тобунун башында уулу Амизабат турган.  Төртүнчү айда кызмат кылган төртүнчү башчы Жоаптын бир тууганы+ Асаел+, андан кийин анын уулу Зебадия болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган.  Бешинчи айда кызмат кылган бешинчи башчы Израхиянын тукумдарынан болгон Шамут+ болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган.  Алтынчы айда кызмат кылган алтынчы башчы текоялык+ Икештин уулу+ Ира+ болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган. 10  Жетинчи айда кызмат кылган жетинчи башчы Эпрайым уулдарынан болгон пелолук+ Хелез+ болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган. 11  Сегизинчи айда кызмат кылган сегизинчи башчы Зерактын тукумдарынан+ болгон хуштук Сипхай+ болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган. 12  Тогузунчу айда кызмат кылган тогузунчу башчы Бенжемин уулдарынан болгон анатоттук+ Абиезер+ болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган. 13  Онунчу айда кызмат кылган онунчу башчы Зерактын тукумдарынан+ болгон нетопалык Махарай+ болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган. 14  Он биринчи айда кызмат кылган он биринчи башчы Эпрайым уулдарынан+ болгон пиратондук Беная+ болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган. 15  Он экинчи айда кызмат кылган он экинчи башчы Отниелдин тукумдарынан болгон нетопалык Хелдай+ болгон. Анын тобу да 24 000 кишиден турган. 16  Ысрайыл урууларынын+ башчылары булар: Рубейин уруусунуку Зихринин уулу Элиезер, Шымон уруусунуку Мааханын уулу Шепатия, 17  Леби уруусунуку Кемуелдин уулу Хашабия, Арундун уулдарыныкы Садок+, 18  Жүйүт уруусунуку Дөөтүнүн бир туугандарынан+ болгон Элиу+, Исахар уруусунуку Микеилдин уулу Омри, 19  Забулун уруусунуку Обадиянын уулу Ишмая, Напталы уруусунуку Азриелдин уулу Жеримот, 20  Эпрайым уулдарыныкы Азазиянын уулу Ошуя, Менаше уруусунун жарымыныкы Педаянын уулу Жоел, 21  Менаше уруусунун экинчи жарымыныкы, Гилатта жашагандарыныкы, Закарыянын уулу Идо, Бенжемин уруусунуку Абинердин+ уулу Жасиел, 22  Дан уруусунуку Жерохамдын уулу Азарел. Булар — Ысрайыл урууларынын төрөлөрү+. 23  Дөөтү жыйырма жана андан төмөнкү жаштагыларды санаган эмес, анткени Жахаба Ысрайылды асмандагы жылдыздардай көбөйтөрүн убадалаган болчу+. 24  Зеруянын уулу Жоап+ элди санай баштаганда, Кудай Ысрайылга каарданган+. Ошондуктан ал аягына чыкпай калган+. Алардын саны Дөөтү падышанын иштери баяндалган билдирүүгө жазылган эмес. 25  Падышанын казынасына+ Адиелдин уулу Азмабет, ал эми талаадагы+, шаарлардагы+, айыл-кыштактардагы жана мунаралардагы кампаларга Узиянын уулу Жонатан жооптуу болгон. 26  Талаада иштегендерге+ жана жер иштетүүгө Келуптун уулу Эзри, 27  жүзүмзарларга+ рамалык Шимей, шарап сакталган жайларга шипмоттук Забди, 28  Шепелада+ өскөн зайтун дарактары менен анжир дарактарына+ гедердик Баалканан, май+ сакталган жайларга Жоаш жооптуу болгон. 29  Шарондогу+ бодо малга шарондук Шитрай, өрөөндөгү бодо малга Адлайдын уулу Шапат, 30  төөлөргө+ Ысмайылдын тукумдарынан+ болгон Обил, эшектерге мероноттук Жехдея, 31  майда малга агрылык Жазиз жооптуу болгон. Булардын баары Дөөтүнүн мал-мүлкүнө жооптуу болушкан. 32  Дөөтүнүн бир тууганынын баласы Жонатан+ акылдуу* киши болгон+. Ал анын кеңешчиси, катчысы болуп кызмат кылган. Ахмондун уулу+ Жехиел болсо падышанын уулдарына+ кам көргөн. 33  Акитопел+ падышанын кеңешчиси+, ал эми архиттик+ Хушай+ досу болгон+. 34  Акитопелден кийин Бенаянын+ уулу Жоят менен Абыятар+ падышанын кеңешчилери болушкан. Жоап+ падышанын аскер башчысы болгон.

Шилтемелер

Же: «түшүнүктүү».