1 Жылнаама 26:1—32

26  Топторго бөлүштүрүлгөн дарбазачылар+ булар: Корактын уулдарынын+ арасынан Асаптын уулдарынан болгон Коренин уулу Мешелемия+.  Мешелемиянын уулдары: тун уулу — Закарыя, экинчиси — Жедаел, үчүнчүсү — Зебадия, төртүнчүсү — Жатниел,  бешинчиси — Эйлам, алтынчысы — Жахонан, жетинчиси — Элионай.  Обет-Эдомдун+ уулдары: тун уулу — Шемая, экинчиси — Жеозабат, үчүнчүсү — Жоах, төртүнчүсү — Сакар, бешинчиси — Нетанел,  алтынчысы — Амиел, жетинчиси — Исахар, сегизинчиси — Пеултай. Кудай Обет-Эдомго ушундайча бата берген+.  Анын Шемая деген уулунун жөндөмдүү, күчтүү уулдары болгон. Алар тукум башчылары болушкан.  Шемаянын уулдары: Отни, Репаел, Обейт, Элзабат. Элзабаттын Элиу, Семакия деген жөндөмдүү бир туугандары болгон.  Алардын баары Обет-Эдомдун уулдары болушкан. Алардын өздөрү да, уулдары да, бир туугандары да жөндөмдүү, кызматка жарактуу кишилерден болушкан. Обет-Эдомдун уулдары баары биригип алтымыш эки киши болгон.  Мешелемиянын+ уулдары менен бир туугандары да жөндөмдүү кишилер болушкан. Алар баары биригип он сегиз киши болгон. 10  Мераринин уулдарынан болгон Хосанын уулдары: башчысы — Шимри (ал тун уулу+ болбосо да, атасы аны башчы кылып дайындаган)+, 11  экинчиси — Хилкия, үчүнчүсү — Тебалия, төртүнчүсү — Закарыя. Хосанын уулдары менен бир туугандарынын саны он үч болгон. 12  Топторго бөлүштүрүлгөн дарбазачылардын башчыларынын да, алардын бир туугандарынын да Жахабанын үйүндө аткарган милдети болгон+. 13  Дарбаза тандаганда алар, үй-бүлөсү чоң болсо да, кичине болсо да+, өкчөмө таш ыргытышкан+. 14  Өкчөмө таш ыргытканда Шелемияга+ чыгыш тарап, анын уулуна, акылдуу кеңешчи+ Закарыяга+, түндүк тарап тийди+. 15  Обет-Эдомго түштүк тарап, ал эми анын уулдарына+ кампалар тийди+. 16  Шупим менен Хосага+ батыш тарап, өйдө кеткен чоң жолдун боюндагы Шалекет дарбазасынын жаны тийди. Бир күзөт тобу+ экинчи күзөт тобуна жанаша турчу+. 17  Чыгыш тарапта алты леби турчу. Түндүк тарапта күн сайын төрттөн, түштүк тарапта да күн сайын төрттөн леби турчу+. Кампалардын+ жанында болсо эки күзөтчү, алардын жанында дагы башка эки күзөтчү турчу. 18  Батыш тарапта болсо, чоң жолдун боюнда+ төрт күзөтчү, түркүктөрү бар үстү жабык жайдын жанында эки күзөтчү турчу. 19  Булар — Корак+ менен Мераринин+ уулдарынын арасынан тандалган дарбазачылар. 20  Калган лебилердин ичинен Ахия чыныгы Кудайдын үйүндөгү казына менен ыйыкталган буюмдар+ сакталган казынага жооптуу болгон+. 21  Ладандын+ уулдарынан, тактап айтканда, Гершондун Ладандан тараган уулдарынан тукум башчылардын бири болгон Жехиели+. 22  Жехиелинин уулдары: Зетам менен анын бир тууганы Жоел+. Алар Жахабанын үйүндөгү казынага+ жооптуу болушкан. 23  Амрамдын, Итсардын, Хеброндун, Узиелдин уулдарынан+ 24  Мусанын уулу Гершомдун уулу Шебуел+. Ал кампаларды кайтаргандардын башчысы болгон. 25  Анын бир туугандары, Элиезердин+ уулдары: Элиезердин уулу Рехабия+, Рехабиянын уулу Жешая, Жешаянын уулу Жорам, Жорамдын уулу Зихри, Зихринин уулу Шеломот. 26  Шеломот менен анын бир туугандары Дөөтү+ падыша менен тукум башчылары+, миң башылар, жүз башылар жана аскер башчылары ыйыктаган буюмдар+ сакталган казынадагы нерселердин баарына жооптуу болушкан. 27  Согушта душмандардан тартып алган олжонун+ бир бөлүгүн алар Жахабанын үйүнө байланышкан иштерге керектөө үчүн ыйыкташчу. 28  Көрөгөч+ Шемуел, Киштин уулу Шабул, Неирдин уулу Абинер+, Зеруянын уулу+ Жоап+ жана башкалар ыйыктаган нерселерге да Шеломит* менен анын бир туугандары жооптуу болушкан. 29  Итсардын+ уулдарынан Кенания менен анын уулдары. Алар сырттагы иштерди аткарып+, Ысрайылда башчы жана бий болуп кызмат кылышкан+. 30  Хеброндун+ уулдарынан Хашабия менен анын бир туугандары, баары биригип 1 700 киши. Алар жөндөмдүү кишилер болушкан+. Алар Ысрайылда, Иордандын батыш тарабындагы жерлерде, Жахабага жана падышага кызмат кылууга байланышкан иштердин баарын аткарышчу. 31  Хеброндун уулдарынан тукум башчы жана Хеброндон тараган үй-бүлөлөрдүн башчысы Жерия+. Дөөтүнүн башкаруусунун кыркынчы жылында+ Дөөтүнүн кызматчылары алардын арасынан эр жүрөк, күчтүү кишилерди издештирип отуруп, Гилаттагы+ Жазерден+ табышты. 32  Анын бир туугандары, 2 700 киши, жөндөмдүү тукум башчылары+ болушкан+. Дөөтү падыша аларды Рубейин менен Гат уруусундагыларга, ошондой эле Менаше уруусунун жарымындагыларга+ чыныгы Кудайга жана падышага байланышкан иштерди аткарууда жетекчилик кылышы үчүн+ башчы кылып койду.

Шилтемелер

1Жл 26:25, 26-аяттарда «Шеломот».