1 Жылнаама 24:1—31

24  Арундун уулдары топторго бөлүндү. Анын уулдары: Надап+, Абый+, Элазар+, Итамар+.  Надап менен Абый+ атасынан мурун каза болгон+. Алардын уулдары болгон эмес. Элазар+ менен Итамар дин кызматчы болуп кызмат кыла беришкен.  Дөөтү, Элазардын уулдарынан болгон Садок+ жана Итамардын уулдарынан болгон Акимелек+ Арундун тукумдарын аткара турган кызматына жараша топторго бөлүштү+.  Итамардын уулдарына караганда Элазардын уулдарынын арасында башчылар көп эле. Ошондуктан аларды бөлгөндө Элазардын уулдарынан он алты тукум башчы, Итамардын уулдарынан сегиз тукум башчы болду.  Андан кийин Элазардын да, Итамардын да уулдарынын арасынан ыйык жайга жооптуу башчыларды+ жана чыныгы Кудайга кызмат кыла турган башчыларды тандаш үчүн, аларды өкчөмө таш ыргытып+ бөлүштү.  Анан Нетанелдин уулу лебилердин катчысы+ Шемая падышанын, төрөлөрдүн, дин кызматчы Садоктун+, Абыятардын+ уулу дин кызматчы Акимелектин+, ошондой эле дин кызматчылар менен лебилердин+ тукум башчыларынын алдында аларды жазып койду. Бир тукум Элазардын+ уулдарынын арасынан, бир тукум Итамардын+ уулдарынын арасынан тандалып жатты.  Өкчөмө таш ыргытканда биринчиси Жеарипке+, экинчиси Жедаяга,  үчүнчүсү Харимге, төртүнчүсү Сеоримге,  бешинчиси Малкияга, алтынчысы Мияминге, 10  жетинчиси Акоско, сегизинчиси Абияга+, 11  тогузунчусу Жешуяга, онунчусу Шеханияга, 12  он биринчиси Элиашипке, он экинчиси Жакимге, 13  он үчүнчүсү Хупага, он төртүнчүсү Жешебапка, 14  он бешинчиси Билгага, он алтынчысы Имерге, 15  он жетинчиси Хезирге, он сегизинчиси Аписеске, 16  он тогузунчусу Петахияга, жыйырманчысы Жехескелге, 17  жыйырма биринчиси Жахинге, жыйырма экинчиси Гамулга, 18  жыйырма үчүнчүсү Делаяга, жыйырма төртүнчүсү Мазияга түштү. 19  Алар ушундай тартип менен+ кызмат кылышкан+, башкача айтканда, түпкү атасы Арун Ысрайылдын Кудайы Жахабанын буйругу боюнча өткөрүп берген укукка ылайык+, Жахабанын үйүнө ушундай тартип менен кирип кызмат кылышкан. 20  Калган Леби уулдары булар: Амрамдын+ уулдарынан Шубаел+, Шубаелдин уулдарынан Жехдея, 21  Рехабиянын уулдарынан Рехабиянын+ уулу Ишия башчы, 22  Итсардын+ уулдарынан Шеломот+, Шеломоттун уулдарынан Жахат. 23  Ошондой эле Хеброндун уулдары+: башчысы — Жерия+, экинчиси — Амария, үчүнчүсү — Жахазиел, төртүнчүсү — Жекамам. 24  Узиелдин уулдарынан Микей, Микейдин+ уулдарынан Шамир, 25  Микейдин бир тууганы Ишиянын уулдарынан Закарыя. 26  Мераринин+ уулдары: Махли+ менен Муши+. Бено Жазиянын уулу болгон. 27  Мераринин уулдары: Жазиянын уулдарынан Бено, Шоям, Закур, Ибри. 28  Махлинин уулдарынан Элазар. Анын бир да уулу болгон эмес+. 29  Киштин уулдарынан Киштин уулу Жерахмел. 30  Мушинин уулдары: Махли+, Эдер, Жеримот+. Булар — тукуму боюнча аталган Леби уулдары+. 31  Алар да, бир туугандары болгон Арундун уулдарына окшоп, Дөөтүнүн, Садоктун, Акимелектин жана дин кызматчылар менен лебилердин тукум башчыларынын алдында өкчөмө таш ыргытышты+. Улуу бир тууганынын тукуму кичүү бир тууганынын тукуму менен бирдей болду+.

Шилтемелер