1 Жылнаама 21:1—30

21  Шайтан* Ысрайылга каршы чыгып, Дөөтүнү Ысрайылды санап чыгууга түрттү+.  Ошондо Дөөтү Жоап+ менен эл башчыларына: «Барып, Беир-Шебадан+ Данга+ чейин кыдырып, Ысрайылды санап чыккыла да+, эсебин алып келгиле, канча элим бар экенин билейин»,— деди+.  Бирок Жоап: «Жахаба өз элин азыркыдан жүз эсе көбөйтсүн+. Улуу урматтуу падышам, алардын баары сенин кызматчыларың эмеспи? Мырзам эмнеге элин санап чыккысы келип жатат?+ Ысрайылды күнөөгө батырып эмне кылат?» — деди.  Бирок падышанын сөзү+ Жоаптын сөзүнөн күчтүүлүк кылгандыктан, Жоап бүт Ысрайылды кыдырып чыгып+, кайра Иерусалимге келди+.  Ал Дөөтүгө элдин саны канча экенин билдирди: Ысрайылдын согушка жарактуу эркектеринин саны 1 100 000, ал эми Жүйүттүн согушка жарактуу эркектеринин саны 470 000 болду+.  Жоап Леби+ менен Бенжемин уруусундагыларды санаган жок+, анткени ага падышанын буйругу жаккан жок.  Бул чыныгы Кудайдын көз алдында жаман иш болгондуктан+, ал Ысрайылды жазалады.  Ошондо Дөөтү чыныгы Кудайга кайрылып: «Ушул ишти кылып, оор күнөө кетирдим+. Эми кулуңдун күнөөсүн кечире көр+, мен акылсыздык кылыптырмын»,— деди+.  Жахаба Дөөтүнүн көрөгөчү+ Гатка+ мындай деди: 10  «Дөөтүгө барып: „Жахаба: “Сага үч жаза сунуш кылам+. Сени алардын кайсынысы менен жазалайын, танда”,— деди“+,— деп айт». 11  Гат Дөөтүгө келип+: «Жахаба сага: „Өзүң танда: 12  же үч жыл ачарчылык болот+, же үч ай душмандарың сени кылычы менен кырып+, кыйратышат, же үч күн жериңди Жахабанын кылычы жазалайт+: жугуштуу оору каптап+, Жахабанын периштеси бүт Ысрайыл жерин кыйратат“,— деди+. Эми өзүң айт, мени жибергенге эмне деп айтып барайын?» — деди. 13  Дөөтү Гатка: «Бул мен үчүн абдан оор. Бирок кантсе да Жахабанын колуна түшкөнүм жакшы эмеспи+, анткени ал абдан кайрымдуу+, адамдардын колуна түшпөсөм эле болду»,— деди+. 14  Ошондо Жахаба Ысрайылга жугуштуу оору каптатты+. Натыйжада алардын 70 000 кишиси өлдү+. 15  Андан сырткары, чыныгы Кудай Иерусалимди кыйратыш үчүн периштесин жиберди+. Бирок периштенин кыйрата баштаганын көргөндө Жахаба элин аяп+, ал периштеге: «Жетишет!+ Колуңду түшүр»,— деди. Ошол убакта Жахабанын периштеси жебустук+ Орнандын*+ кырманынын жанында турган эле. 16  Дөөтү башын көтөрүп, жер менен асмандын ортосунда Жахабанын периштеси турганын көрдү+. Ал колундагы кылычын+ Иерусалимди көздөй сунуп туруптур. Ошондо таар* жамынган+ Дөөтү менен аксакалдар, жүзтөмөндөп жыгылышты+. 17  Дөөтү чыныгы Кудайга: «Элди санап чыгууга буйрук берген да, бул жаман ишти кылып, күнөө кетирген да мен эмесминби+, бул койлордо+ эмне айып? Оо, Жахаба Кудайым, суранам, колуңду мага, менин атамдын үйүнө каршы сун, элиңди жазалаба»,— деди+. 18  Жахабанын периштеси Гат+ аркылуу Дөөтүгө жебустук Орнандын кырманына+ Жахабага арнап курмандык жайын курууну буйрук кылды. 19  Дөөтү, Гаттын Жахабанын атынан айткан сөзү боюнча, ошол жакка жөнөдү+. 20  Ал убакта Орнан+ эгин бастырып жаткан эле. Бир маалда ал артын карап, периште турганын көрдү. Жанындагы төрт уулу жашынып калды. 21  Дөөтү Орнандыкына келгенде, Орнан аны көрөрү менен+ кырманынан чыгып, жерге чейин ийиле таазим кылды. 22  Дөөтү ага: «Мага кырманыңды бер, мен ал жерге Жахабага арнап курмандык жайын курайын. Аны мага, канча турса+, ошончого сат+, ошондо элдин кырылганы токтойт»,— деди+. 23  Орнан Дөөтүгө: «Ала бериңиз+. Улуу урматтуу падышам өзү туура көргөндү кылсын. Бул өгүздөрдү+ бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка, эгин бастырган+ чананы отунга+, ал эми буудайды нан курмандыгына берейин, баарын алыңыз»,— деди+. 24  Бирок Дөөтү падыша ага: «Жок, мен аны, канча турса, ошончого сатып алам+. Жахабага сага таандык нерсени берип, бекер алган бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалбайм»,— деди. 25  Ошентип, Дөөтү ал жерди Орнандан 600 алтын шекелге* сатып алды+. 26  Анан ал жерге Жахабага арнап курмандык жайын куруп+, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалып, Жахабага кайрылды+. Ал аны угуп, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар чалынчу курмандык жайына асмандан от жиберди+. 27  Андан кийин Жахаба периштеге+ кылычын кынына салууну буйруду. 28  Дөөтү Жахабанын ага жебустук Орнандын кырманында жооп бергенин көрүп, ошол жерде курмандык чала баштады+. 29  Ал кезде Муса чөлдө жасаган Жахабанын ыйык чатыры жана бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалынчу курмандык жайы Гибондогу бийик жерде эле+. 30  Бирок Дөөтү Кудайдан жетекчилик сураш үчүн ал жакка бара алган жок, анткени ал Жахабанын периштесинин кылычынан коркту+.

Шилтемелер

Же: «Душман».
2Шм 24:16да «Араунак».
Салт боюнча, аны кайгырганда, күйүт тартканда ж. б. у. с. учурларда кийишчү же колдонушчу.
Шекел еврейлердин негизги чен жана акча бирдиги болгон. Салмагы 11,4 г. Кара: 13-тирк.