1 Жылнаама 2:1—55

2  Ысрайылдын+ уулдары: Рубейин+, Шымон+, Леби+, Жүйүт+, Исахар+, Забулун+,  Дан+, Жусуп+, Бенжемин+, Напталы+, Гат+, Ашыр+.  Жүйүттүн уулдары: Эр+, Онан+, Шелах+. Бул үчөөнү ага канаандык Шуанын кызы төрөп берген. Жүйүттүн тун уулу Эр жаман киши болгондуктан, Жахаба аны өлтүрүп салган+.  Жүйүткө келини Тамар+ Перес+ менен Зеракты төрөп берген. Бардыгын кошкондо, Жүйүттүн беш уулу болгон.  Перестин уулдары: Кесрон менен Хамул+.  Зерактын+ уулдары: Зимри, Этан, Хеман, Калкол, Дара+. Бардыгы болуп анын беш уулу болгон.  Ахар* Карминин+ уулу болгон. Ал жок кылынышы керек болгон нерсеге байланышкан буйрукка баш ийбей, ишенимсиздик көрсөтүп, Ысрайылдын+ башына мүшкүл түшүргөн+.  Азария Этандын+ уулу болгон.  Кесрондун+ уулдары: Жерахмел+, Рам+, Келубай. 10  Рамдан Аминадап төрөлгөн. Аминадаптан+ Жүйүт уулдарынын башчысы Нахшон+ төрөлгөн. 11  Нахшондон Салма+, Салмадан Бууз+ төрөлгөн. 12  Бууздан Обейт+, Обейттен Жышай+ төрөлгөн. 13  Жышайдын уулдары: тун уулу — Элиап+, экинчиси — Абынадап+, үчүнчүсү — Шима+, 14  төртүнчүсү — Нетанел, бешинчиси — Радай, 15  алтынчысы — Осем, жетинчиси — Дөөтү+. 16  Жышайдын кыздары: Зеруя менен Абигейил+. Зеруянын Абышай+, Жоап+, Асаел+ деген үч уулу болгон. 17  Абигейил Амасаны+ төрөгөн. Амасанын атасы Ысмайылдын тукумдарынан болгон Жетер+ болгон. 18  Кесрондун+ уулу Калептин аялдары Азуба менен Жериот ага бир нече уул төрөп беришкен. Азубанын уулдары: Жешер, Шобап, Ардон. 19  Азуба өлгөндөн кийин, Калеп Эфратаны+ аялдыкка алган. Ал ага Хурду+ төрөп берген. 20  Хурдан Ури+, Уриден Безелел+ төрөлгөн. 21  Кесрон алтымыш жашында Гилаттын+ атасы Махирдин+ кызын аялдыкка алган. Ал ага Сегупту төрөп берген. 22  Сегуптан Жайыр+ төрөлгөн. Анын Гилат жеринде жыйырма үч шаары+ болгон. 23  Кийинчерээк Гешур+ менен Сирия+ алардан Хабот-Жайырды+, Кенатты+ жана ага караштуу шаарларды, бардыгы болуп алтымыш шаарды тартып алышкан. Булардын баары Гилаттын атасы Махирдин уулдары болгон. 24  Кесрон+ Калеп-Эфратада өлгөндөн кийин, аялы Абия Ашкурду төрөгөн. Ал Текоянын+ атасы* болгон. 25  Кесрондун тун уулу Жерахмелдин+ уулдары: тун уулу — Рам+, андан кийинкилери — Буна, Орен, Осем, Ахия. 26  Жерахмелдин Атара деген дагы бир аялы болгон. Ал Онамды төрөгөн. 27  Жерахмелдин тун уулу Рамдын+ уулдары: Маас, Жамин, Экер. 28  Онамдын+ уулдары: Шамая менен Жада. Шамаянын уулдары: Надап менен Абышур. 29  Абышурдун аялынын аты Абикейил болгон. Ал ага Ахбан менен Молитти төрөп берген. 30  Надаптын+ уулдары: Селет менен Апайым. Селет бала көрбөй өткөн. 31  Апайымдын уулу Иши, Ишинин уулу Шешан+, Шешандын уулу Аклай болгон. 32  Шамаянын бир тууганы Жаданын уулдары: Жетер менен Жонатан. Жетер бала көрбөй өткөн. 33  Жонатандын уулдары: Пелеф менен Заза. Булар — Жерахмелдин уулдары. 34  Шешандын+ эркек балдары болгон эмес, кыздары эле болгон. Анын Жарха деген мисирлик кулу болгон+. 35  Шешан бир кызын кулу Жархага аялдыкка берген. Ал ага Атайды төрөп берген. 36  Атайдан Натан, Натандан Забат+ төрөлгөн. 37  Забаттан Эплал, Эплалдан Обейт төрөлгөн. 38  Обейттен Жеху, Жехудан Азария төрөлгөн. 39  Азариядан Хелез, Хелезден Элеас төрөлгөн. 40  Элеастан Сисмай, Сисмайдан Шалум төрөлгөн. 41  Шалумдан Жекамия, Жекамиядан Элишама төрөлгөн. 42  Жерахмелдин бир тууганы Калептин+ уулдары: тун уулу Меша жана Хеброндун атасы Марешанын уулдары. Мешадан Зип төрөлгөн. 43  Хеброндун уулдары: Корак, Тапуах, Рекем, Шема. 44  Шемадан Жоркеямдын атасы Рахам төрөлгөн. Рекемден Шамая төрөлгөн. 45  Шамаядан Маон төрөлгөн. Маон Бет-Сурдун+ атасы болгон. 46  Калептин токолу Эпа Харанды, Мозаны, Газести төрөгөн. Харандан Газес төрөлгөн. 47  Жактайдын уулдары: Регем, Жотам, Гешан, Пелет, Эпа, Шаап. 48  Калептин токолу Мааха Шебер менен Тирханды төрөгөн. 49  Ошондой эле ал Мадмананын+ атасы Шаапты жана Махбена менен Гибанын+ атасы Шебаны төрөгөн. Калептин+ кызынын аты Акса+ болгон. 50  Булар — Калептин уулдары. Эфратанын+ тун уулу Хурдун+ уулдары: Кириат-Жеаримдин+ негиздөөчүсү* Шобал+, 51  Бетлехемдин+ негиздөөчүсү Салма, Бет-Гадердин атасы Хареп. 52  Кириат-Жеаримдин негиздөөчүсү Шобалдын+ уулдары: Арое менен Менухоттун жарым эли. 53  Кириат-Жеаримдин уруктары: итрликтер+, путтуктар, шуматтыктар, мишралыктар. Булардан соралыктар+ менен эштаолдуктар+ тараган. 54  Бетлехемде+, Нетопада+, Атрот-Бет-Жоапта жашагандар, манахаттыктардын жарымы жана соралыктар Салманын тукумдары болгон. 55  Тиратимдиктер, шималыктар, сукаттыктар Жабесте+ жашаган көчүрмөчүлөрдүн тукумдары болгон. Булар — Рехаптын+ үйүнүн атасы болгон Хаматтан тараган кейниликтер+.

Шилтемелер

Жш 7:1, 18де «Ахан».
Же: «негиздөөчүсү».
Же: «Кириат-Жеаримдин тургундарынын атасы».